12. juli 2015

Nat Eek 1927-2015

På trods af internet og sociale medier er det ikke altid, at nyheder rejser hurtigt – og i dette tilfælde, hvor det gælder et dødsfald fra en ældre emeritus udi international børneteaterorganisering, er det først nyligt nået frem til portalen, at amerikanske Nat Eek døde 30. april i en alder af 89 år.

Nat Eek var tilbage i 1960'erne en af stifterne af ASSITEJ, den internationale organisation for børne- og ungdomsteater.

Han var både  vicepræsident og præsident (1972-75) og blev siden ærespræsident i International ASSITEJ, og han fulgte organisationen på nærmeste hold gennem årene og indstiftede også prisen The ASSITEJ International Award for Artistic Excellence – der også går under navnet ’The Honorary President’s Award’ – som er blevet uddelt ved verdenskongresserne siden 1996 og bl.a. er givet til Ray Nusselein/Paraplyteatret (1996) og Bodil Alling/Gruppe 38 (2011).

I 2014 afsluttede han sit selvfinansierede trebindsværk, The History of ASSITEJ' bestående af tre bind (foto), der dækker henholdsvis 1964-1975; 1976-1990 og 1991-2005 og hvor sidste bind dækker en stor del af de nordiske landes intensive virke med to generalsekretærer (Michael Ramløse 1990-96 og svenske Niclas Malmcrona 1998-2008 – læs langnoten 'The History of ASSITEJ').

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne