24. februar 2012

Når dans skal formidles

Moderne dans – både som kulturoplevelse fra professionelle og som undervisningselement – er blevet populært i danske skoler og andre undervisningsinstitutioner og er endnu mere udbredt i Sverige.

Så hvis man har en danseformidler i maven og i øvrigt har erfaring som professionel danser, tilbyder Skolen for Moderne Dans nu atter en to-årig videreuddannelse på fuld tid i pædagogik, musik og formidling af dans, hvor undervisning på Statens Teaterskole kombineres med praktisk erfaring som underviser, formidler og projektleder på skoler, kulturinstitutioner o. lign.

Uddannelsen veksler således mellem teori og praksis og består af fire hovedområder: Undervisning som kunst og videnskab  – Dansen som kunstart – Musik for dansere og Danseren som entreprenør.

Der optages blot fem studerende på uddannelsen, og udover dokumenteret erhvervserfaring som danser ser man gerne en bachelor i dans eller tilsvarende mellemlang videregående uddannelse, men her er dog mulighed for dispensation, hvis øvrige kvaliteter og kvalifikationer er tilstede.

Statens Teaterskole fortæller på sin hjemmeside, at færdiguddannede danseformidlere og dansepædagoger primært får arbejde på projektbasis i folkeskoler, på andre uddannelsesinstitutioner, aftenskoler, i foreninger m.m. 

Uddannelsen som danseformidler er kompetencegivende (120 ECTS-point). Der er ansøgningsfrist 26. marts 2012, mens optagelsesprøve finder sted 21.-22. april 2012.

Yderligere information om uddannelsen, ansøgningsskema m.v. kan findes på www.teaterskolen.dk eller direkte på dette link

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne