11. november 2012

Mød Scenekunstudvalget

Statens Kunstråds Scenekunstudvalg inviterer til dialogmøde i Aarhus og København for at snakke med scenekunstmiljøet om udvalgets arbejde med at fremme og udvikle dansk scenekunst.

– Dialogmødet i Aarhus afholdes den 22. november 2012 kl. 16-18 på Godsbanen, lokalet Kedlen, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Århus C.

– Dialogmødet i København afholdes den 4. december 2012 kl. 16-18 i Kulturstyrelsen, lokale 7 i stuen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V

Efter dialogmøderne vil der være mulighed for at netværke med de øvrige gæster og udvalget i en times tid, hvor der serveres øl/vand.

Udvalget, der består af Rikke Juellund (formand), Niels Andersen, Lene Vestergård, Anders Ahnfelt-Rønne og Erik Pold, har netop afsluttet deres hovedtildelinger af støtte for næste sæson, og deres støttepolitik kan meget vel blive en del af diskussionsgrundlaget.

Udvalget er egentlig udpeget til at sidde frem til 1. april 2015, men forventes at skulle træde tilbage med udgangen af 2013 som led i indførelsen af en ny kunststøttereform, der vil samle Kunstråd og Kunstfond  til en enhedsorganisation med start pr. 1. januar 2014.

Teaterfolk og andre fagligt interesserede i mødet skal tilmelde sig til Christina Fich Jensen, der er sekretær for Statens Kunstråds Scenekunstudvalg (flf: 3374 4566 el. e-mail: cfj@kulturstyrelsen.dk)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne