Af: Carsten Jensen

20. maj 2015

Ministeren og scenekunstvisionerne

Kulturminister Marianne Jelved udstrålede stille glæde og stor tilfredshed, da hun præsenterede et 'visionspapir for udviklingen af scenekunsten i Danmark', der er blevet til i et unikt og historisk samarbejde mellem minister og scenekunstmiljø - og hvor visioner, mål og tiltag er et fælles projekt. Et konkret resultat bliver etablering af et nyt Videnscenter for scenekunst.

'Onsdag den 20. maj kl. 10.30 holder kulturminister Marianne Jelved pressemøde i Kulturministeriet. Her vil hun offentliggøre den ny vision for Scenekunstområdet'.

Så kortfattet var den fulde mail med presseinvitationen, da kulturministeren med et lille døgns varsel indkaldte til en stilfærdigt jublende præsentation af 'Scenekunstdialog. Visionspapir for udviklingen af scenekunsten i Danmark', som hun kaldte et historisk tiltag, fordi visionspapiret er udarbejdet i fællesskab af kulturministeren selv og en 'kreds af personer, som tilsammen repræsenterer hele det danske scenekunstlandskab' (se faktaboks).

Trods det korte varsel var der alligevel fuldt hus i Kulturministeriets mødesal, da pressemødet onsdag kl. 10,30 gik i gang, mens de fremmødte mere eller mindre energisk bladrede i den udleverede pamflet under ministerens fremlægning for eventuelt at fange nogle hovedlinjer, så de efterfølgende spørgsmål kunne nå ud over det allerede beskrevne…

Tre udfordringer og et center

Visionspapirets korte historie er, at kulturminister Jelved sidste år invitererede en række teaterfolk til en snak, der udmøntede sig i fællesprojektet Scenekunstdialog 2015 i januar (se kommentarartiklen 'De gode viljers dag') og altså en efterfølgende fortsat dialog mellem minister og nu 15 udvalgte repræsentanter fra scenekunstlandskabet, kaldet dialogkredsen…

Der har været afholdt seks dialogmøder, hvor også folk fra Kulturstyrelsen var repræsenteret.

'Jeg var dog kun med til de fem, der var et møde, hvor jeg IKKE var ønsket! Men de ville gerne låne salen!' lød det lunt fra Jelved, der understregede, at det overordnede formål var den generelle udvikling af scenekunsten – og ikke en masse forskellige kasketters kamp for netop deres område.

'Uden dialogmøderne var vi aldrig nået til det her. Der er blevet skrevet historie i dag', lød det fra Marianne Jelved, inden hun fortalte lidt om visionspapiret, der sætter fokus på tre områder:

– Arbejdet med publikumsudvikling

– Internationalisering af scenekunstområdet

– Samarbejde på tværs af scenekunstens aktører

For bl.a. at møde disse udfordringer bliver der snarest oprettet et Videnscenter for scenekunst.

Videnscentret får i første omgang plads i et hjørne af Kulturstyrelsen, men ministeren understregede flere gange, at der er tale om et selvstændigt foretagende – 'det er Scenekunstens EGET videnscenter', og heller ikke Kulturstyrelsen får indflydelse på centrets arbejde.

Videnscentrets rammer

Kulturminister Jelved HAR allerede reserveret 1,5 mio. kr. til projekt Videnscenter, som således uanset et eventuelt hurtigt valg kan etableres umiddelbart efter sommerferien.

Der forventes afsat tre mio. kr. til centret årligt i perioden 2016-18 og igen 1,5 mio. kr. til første halvår af  2019. Pengene skal bruges til at ansætte medarbejdere – det skal Kulturstyrelsen stå for – og sætte aktiviteter i gang, og selvom centret skal fungere som selvstændig enhed, forventer ministeren, at Kulturstyrelsen vil være leveringsdygtig i statistik og data og andre kompetencer.

Ifølge kulturministeren skal Videnscentret agere sparringspartner for scenekunstaktørerne og være bindeled mellem branchens forskellige aktører og i forhold til tilskudsydere i kommuner og stat. Og man skal også arbejde for at skabe og forfine en voksenteaterfestival som et branchemødested med forbillede i de store Aprilfestivaler på børneteaterområdet. Hvor man nok kan forestille sig CPH Stage som en mulig trædesten.

Lyder nogle af disse opgaver bekendt, er det nok fordi børneteaterområdet i forvejen råder over videnscentre af denne karakter, nemlig kompetencecentret Teatercentrum, ASSITEJ m.v. – ligesom ITI og de små teatres organisation TIO er medspillere, så det var et naturligt spørgsmål fra teateravisen.dk at høre Jelved om, hvorvidt det nye Videnscenter på sigt skulle opsluge de nuværende ikke-organisationsfaglige centre, der i øvrigt heller ikke har årlige statstilskud i den omtalte størrelse.

Kulturministeren ville ikke blande sig i det nye centers virke, men hun forventede, at Videnscentret ville trække på alle de ressourcer, der i forvejen fandtes på scenekunstområdet, inden hun sluttede af med en stille triumferen:

»Det  er dejligt at oprette noget, jeg ikke selv skal tage ansvar for!«

Sure opstød

Den efterfølgende småsnak i Kulturministeriet over små frokosthapser, danskvand, kaffe og kage viste dog, at selvom visionspapir-repræsentanterne har bestræbt sig på at holde kasketterne væk fra hovederne under dialogen med ministeren, så er der ikke total konsensus omkring Videnscentrets kommende organisering – eller for den sags skyld arbejdsopgaver.

Således blev teateravisen.dk's udsendte konfronteret med vrissende børneteater- og organisationsfolk, der fandt det 'hjernedødt' med 'endnu et kunstforstyrrelsescenter', der ikke var forpligtet til at bruge de eksisterende organisationers opsamlede ekspertise og erfaring.

Men at mane skepsis af den art til jorden er en klar opgave for det kommende repræsentantskab – der angiveligt skal bestå af 22 bredt funderede personer fra hele scenekunstområdet og har til opgave at udpege et såkaldt Advisory Board som rådgivende sparringspartner for Videnscentret, der altså skal være helt uafhængig af statsmagt, kulturstyrelse – men forhåbentlig også de magtkampe omkring økonomi og positionering, der trods alle gode hensigter og visionspapirer jo ikke er afskaffet i dansk teaterliv.

For en eventuel omkalfatring af støtteordninger og andre økonomiske fordelingsnøgler var ikke en del af dialogmødernes indhold.

Læs visionspapiret

Og så var det ellers hjem for at kigge nærmere på visionspapiret – som kan downloades via Kulturministeriets hjemmeside eller pdf-linket i faktaboksen.

Der er tale om et papirgedigent hæfte på 28 sider med 24 sider tekst i nydelig og luftig opsætning og i et læsevenligt sprog, der faktisk gør det muligt at nå gennem hele visionspapiret på en halv snes minutter.

Der hviler en positiv atmosfære over de seks korte kapitler med mål, vision, status, udfordringer og konkrete forslag til udvikling af de tre udvalgte problemfelter.

Teksten er holdt i meget generelle vendinger og dækkende hele scenekunstlandskabet, men hvor børneteatret specifikt omtales, er det for de positive tiltag og tendenser, som voksenteatret nu efterstræber; bl.a. det målrettede arbejde for at nå alle børn, så de møder teater og dans mindst en gang om året; refusionsordningen (som Kulturstyrelsen og TIO dog forsøger at ændre til noget administrativt mindre tungt); den stærke position og samarbejdsrelationer internationalt, der bl.a. betyder, at der årligt spilles 5-600 danske børneteaterforestillinger i udlandet; Aprilfestivalernes funktion som branchemødested – og folkeskolereformens forpligtelse til at lade børn møde kunst og kultur.

Dejligt at se scenekunst for børn og unge udfolde sig som inspiration og model for voksenteatret.

Seneste artikler

Seneste artikler

Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere