8. marts 2017

Mette Bock har en plan

Der er en vis tradition for at markere de første 100 dage i embedet, og nu spiller kulturminister Mette Bock (LA) så ud med en række initiativer i form af ti konkrete indsatsområder, 'hvor der er et tydeligt behov for modernisering, nytænkning og reformer', som hun udtrykker det i en pressemeddelelse.

Scenekunstområdet er med på listen – og allerede i efteråret 2017 går man i gang med at se på reformmuligheder her. Da børne- og ungdomsteatret og dets efterhånden noget forkætrede støttesystem jo er en del af området og ressourcetildelingen, kan det blive interessant at følge, hvad de overordnede planer for en bedre udnyttelse og fordeling af de stadigt mere indskrænkede midler kan føre til.

Mette Bock har ikke hidtil sagt meget om teaterområdet, men Teateravisens faste klummeskribent, teaterprofessor emeritus Jørn Langsted, har tidligere udtrykt en vis forventning til ministerens indsats: 'Mette Bock, rigets kulturminister, er magister i filosofi (plus i karakterbogen) og lyder, som om hun er armslængde-fundamentalist (ligesom lupholderen), samt lyder til at ville dynamisere støtten til kunst og kultur (endnu et plus i karakterbogen)'.

Selv har  Mette Bock tidligere meldt meldt ud, at 'den statslige kulturstøtte næppe vil ændre sig i hverken positiv eller negativ retning de kommende fem-ti år' og at opgaven derfor er 'at finde ud af, hvordan vi sikrer gode rammer for den kultur, der gør vore liv til andet og mere end regneark'.

De ti politiske indsatsområder er i øvrigt: 

– Ændring af bygningsfredningsloven (arbejdet er påbegyndt)-

– Mediepolitisk aftale (arbejdet påbegyndes i foråret 2017 og afsluttes i 2018)

– Privatisering af TV2 (arbejdet er påbegyndt)

– Modernisering af museernes tilskudssystem (arbejdet påbegyndes i marts 2017)

– Styrket international antidoping-indsats og styrket indsats mod matchfixing (igangsættes i 2017)

– Scenekunstområdet (arbejdet påbegyndes i efteråret 2017)

– Analyse af de kunstneriske uddannelser (arbejdet er påbegyndt og afsluttes i efteråret 2017)

– Folkeuniversitet – analyse med henblik på ny struktur (igangsættes i april 2017)

– Modernisering af blankmedieordningen (igangsættes i marts 2017)

 -Styrkelse af orkestermusikken i hele landet.

(Billedet: Kulturminister Mette Bock på sit kontor, hvor reformplaner for bl.a. scenekunstområdet formodes at manifestere sig til efteråret. Foto: Bjarke Ørsted)

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne