30. august 2010

Mange meninger om Teaterrapporten

Teaterrapporten fra Seeberg-udvalget (links t. bta.dk-artikler) afstedkom en syndflod af høringssvar fra organisationer, teatre m.fl. frem mod deadline 1. juli i år.

Således ligger der nu hele 45 tekststykker af kortere og især længere omfang og venter på den videre fremfærd. Ifølge aldeles ubekræftede underretninger slås man nu i Kulturministeriet om, hvem der skal nærlæse og kategorisere alle disse høringssvar.

Kulturministeren skal givet ikke, næppe heller de allerøverste folk i embedsværket – så det bliver nok noget med at få fabrikeret hårdt sammenkogte essenser, der kan præsenteres på spiseligste vis.

Lige nu er det (derfor) heller ikke muligt at indhente nagelfaste oplysninger omkring det videre forløb og de tidshorisonter, der gerne skulle føre frem til en ny teaterlov.

Også BørneTeaterSammenslutningen (BTS), Foreningen Af Små Teatre og Danmarks Teaterforeninger (DT), der udpeger medlemmer til Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater (UBOT) har haft gang i skrivehjulene – ligesom UBOT’s sekretariat, Teatercentrum, har indleveret sit eget høringssvar.

Nedenfor er listen over de 45 bidragydere. Man kan læse samtlige høringssvar her.
Og på teatrenes egen portal, www.proscenium.dk
, har man den seneste tid bragt små uddrag fra nogle af høringssvarene.

Høringsliste vedr. Rapport fra Teaterudvalget
BørneTeaterSammenslutningen
Børnekulturens Netværk
Dansk Skuespillerforbund
Dansk Artistforbund
Danske Dramatikeres Forbund
Danmarks Teaterforeninger
Danske Teatres Fællesorganisation
Dansk Kunstnerråd
Danske Populærautorer
Dansens Hus
De Frie Koreografer
Den Jyske Opera
Det Kongelige Teater
Folketeatret.dk
Foreningern af Danske Sceneinstruktører
Foreningen af Danske Dramaturger
Foreningen af små Teatre (FAST)
Fællesrådet for Moderne Dans
Institut for Dramaturgi på Århus Universitet
Institut for Teatervidenskab på Københavns Universitet
Kommunernes Landsforening
Statens Kunstråd
Københavns Teater
Betty Nansen Teatret
Det Ny Teater
folketeatret.dk
Gasværket
Nørrebro Teater
Republique
Københavns Internationale Teater
Odense Teater
Peter Scaufuss Balletten
Sammenslutningen af Danske Scenografer
Teaterbilletter.dk
Uafhængige Scenekunstnere
Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater
Aarhus Teater
Aalborg Teater
DATS
Danske Kultur- og Koncerthuse
Statens Teaterskole
Teaterskolen ved Aarhus Teater
Teaterskolen ved Odense Teater
Odsherreds Teaterskole

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne