4. november 2019

Limfjordsteatret får ungdomsakademi for scenekunst

I februar i år udpegede Kulturministeriet både seks nye nationale talentkommuner for at styrke unge talenters ved mod en professionel karriere. Samtidig udpegede man ti talentmiljøer og gav en samlet pulje på 2,5 mio. kr. til udvikling af disse inden for en række kunstarter, herunder scenekunst (se note).

Et af disse talentmiljøer var SGK – Landsforeningen af Scenekunstneriske Grundkurser, der tæller flere af egnsteatrenes talentskoler blandt medlemmerne, mens Limfjordsteatret og dets TeaterTalent Mors var det eneste specifikke teater blandt de ti talentmiljøer. Her går 600.000 kr. fra ovennævnte pulje til talentuddannelsen på Mors og til samarbejdet med Morsø Gymnasium, der som det eneste i landet har drama på A-niveau.

Med Limfjordsteatrets indflytning i et nybygget teaterhus (se note), hvor man holdt stor indvielsesfest i september, har teatret med de nye og bedre rammer besluttet sig for at ændre navnet på TeaterTalent Mors og oprette Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst.

'Der er sket utrolig meget i løbet af de ti år, vi har arbejdet med talentudvikling. Vi har fået nyt teaterhus med meget mere plads og flere muligheder. Derudover har vi gennem årene udviklet både flere og mere specialiserede tilbud til de unge talenter. Sammenholdt med kulturministerens udpegning af Limfjordsteatret og samarbejdet med Morsø Gymnasiums DramaCollege som talent-miljø har vi haft brug for en omstrukturering, som passer bedre til virkeligheden og de forskellige aktiviteter, vi efterhånden har på paletten', lyder det fra teaterleder Gitta Malling i en pressemeddelelse om det nye talentakademi, der som Teater Talent Mors forventes at trække elever fra hele landet.

Siden 2009 har 50 unge således været gennem Limfjordsteatrets to-årige talentuddannelse – og der afholdes optagelsesprøver til det sjette hold i september 2020.

Det nye akademi tilbyder en to-årig grunduddannelse i skuespilteknik for unge mellem 15-20 år med undervisning af professionelle kunstnere fra ind- og udland. Derudover arrangeres løbende individuelle mentorforløb for unge, der ønsker at videreuddanne sig inden for scenekunst – fx som dramatiker, scenograf, teatermaler, tekniker m.v..

Der afholdes masterclasses for gamle elever og samarbejdes med internationale kunstnere og talentmiljøer. Det er også i dette regi, teatret senest har skabt projektet 'Dig og mig for altid', hvor fire unge i særlige mentorforløb har stået for både manuskript, scenografi og skuespil.

'Derudover ønsker vi helt generelt at skabe nogle rammer, der kan være med til at understøtte og udvikle de kunstneriske og kreative talenter i området. Vi vil gerne skabe netværk og uformelle mødesteder med andre talentmiljøer og skabe rum, hvor de unge selv kan stå for at planlægge og afvikle kulturelle events og arrangementer', siger Gitta Malling.

Se mere om akademiet på Limfjordsteatrets hjemmeside: http://www.limfjordsteatret.dk  

(Billedet: Limfjordsteatrets talentskole bliver nu til et akademi for scenekunst. Her er et snapshot fra TeaterTalent Mors forestilling 'Nicopia' fra august 2017. Foto: Limfjordsteatret)

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne