24. januar 2012

Kunstrådet udsender handlingsplan

Statens Kunstråd har netop udsendt en ny handlingsplan for de kommende år. Her udpeges særlige områder, som rådet vil prioritere for at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet.

Der er tale om hensigtserklæringer uden de helt store konkrete udmeldinger om den praktiske implementering af indholdselementerne m.m., men frem til 2015 vil Statens Kunstråd bl.a.

– støtte kunstneriske eksperimenter – ikke mindst de eksperimenter, der foregår i samspillet mellem kunstarterne.

– sikre mangfoldighed – bl.a. ved at bidrage til, at kunstnere kan udvikle deres praksis, uanset social eller kulturel baggrund.

– styrke den digitale formidling af kunst – bl.a. ved at støtte eksperimenter med nye formidlingsformer på nettet.

– arbejde for at fremme produktion og formidling af kunst i hele landet

– fremme netværksdannelser ved at understøtte samarbejder mellem kunstnere, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

– understøtte projekter, der udvikler kunstmiljøernes internationale netværk

OG

– fastholde et skarpt fokus på børn og unge og deres møde med kunst og kunstneriske værktøjer.

Her nærmer vi os så også børneteaterkunsten, og afsnittet ’Udvikling og uddannelse – børn og unge’ lyder i sin helhed:

’Statens Kunstråd ønsker at fastholde et fokus på børn og unge og deres møde med kunst og kunstneriske værktøjer.

Børns og unges møde med den professionelle kunst er grundlæggende for deres udvikling. Det er vigtigt, at alle børn og unge møder de forskellige kunstarter gennem deres opvækst. Danmark har en verdenskendt tradition for at skabe litteratur, billedkunst, musik og scenekunst af højeste kvalitet for børn og unge – med respekt for dem som et fuldgyldigt publikum. Statens Kunstråd vil have fokus på skolers og børneinstitutioners mulighed for at tilbyde børn flere møder med kunsten, fx gennem en videreudvikling af de ideer, der lå bag kulturpakkeforsøget, som det tidligere kunstråd støttede.

Børns og unges møde med kunsten er det første led i fødekæden, både i forhold til udviklingen af kommende kunstneriske talenter og nye generationer af kunstbrugere – publikum. Statens Kunstråd vil arbejde for at fremme talentudviklingen. Børns og unges møde med kunst er lovsikret på musikområdet med musikskolerne og de musikalske grundkurser. Vi lægger vægt på, at kunstarterne i højere grad ligestilles, så børn og unge sikres kvalificerede undervisningstilbud også inden for litteratur, scenekunst og billedkunst.

Med Huskunstnerordningen sender Statens Kunstråd årligt et stort antal aktive kunstnere ud i projekter i landets skoler. Ordningen omfatter litteratur, musik, billedkunst og scenekunst – de fire kunstarter under Statens Kunstråds paraply.

Statens Kunstråd ser ordningen som en succes og vil arbejde for, at den fortsættes og videreudvikles. Det bør desuden overvejes, om der i samarbejde med Statens Kunstfond kan etableres en lignende ordning for de kunstarter, der ikke er omfattet af Kunstrådet’.

Hele handlingsplanen kan ses her.  

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne