Af: Carsten Jensen

16. august 2010

Kunstneriske kineserier

Tre velrenommerede danske børneteatre er involveret i et storstilet voksenteaterprojekt, der netop er skudt i gang i København med danske teaterfolk og kinesiske kolleger fra Shanghai. Teatrene selv bruger i øvrigt ikke kræfter på skillelinjen mellem børne- og voksenteater i deres ambitiøse arbejde med Shakespeares ’The Tempest’, der får verdenspremiere i Shanghai 15. oktober.

Man tager en italiensk-født instruktør og blander danske børneteaterfolk og kinesiske skuespillere og akrobater og laver så en engelsk-sproget udgave af Shakespeares ’The Tempest’.

Det er den ultrakorte udgave af et spændende dansk-kinesisk samarbejdsprojekt, der med millionstøtte fra Scenekunstudvalget og sponsorer er under heftig udvikling i disse dage i produktionslokalerne i Gentofte og Københavns Nordvestkvarter, hvor henholdsvis Meridiano Teatret og Teatergruppen Batida holder til.

Forleden ankom så det første hold kinesere i form af fem skuespillere samt tolk og produktionsledelse fra Shanghais nationalscene, Shanghai Dramatic Arts Center, for at indlede prøvearbejdet sammen med Meridiano, Batida og udvalgte danske skuespillere – bl.a. Tommy Kenter og Lars Knutzon samt Ole Sørensen fra samarbejdspartneren Møllen.

I instruktøren Giacomo Ravicchios engelsksprogede cirkusversion af Shakespeares klassiker er alle figurer cirkusartister i form af klovne, akrobater, orkester, cirkustjenere etc. I alt medvirker 25 danske og kinesiske teaterfolk, akrobater og musikere i ’The Tempest’, hvis danske titel som bekendt er ’Stormen’.

De kinesiske akrobater ankommer til København midt i september, men øver hjemme i Shanghai på deres numre, som allerede blev planlagt sammen med Giacomo Ravicchio i november 2009. Siden rykker hele produktionen så retur til Shanghai, hvor der er verdenspremiere på ’The Tempest’ 15. oktober 2010 under den sidste måned af verdensudstillingen EXPO 2010. Det er som bekendt her, at Den Lille Havfrue p.t. holder langtidsferie på en miniaturesø i Den Danske Pavillon – under stor bevågenhed fra de kinesiske besøgende.

Ravicchio i søgelyset

Bevågenhed har også det berømmede danske børneteater i Kina – hvor der bl.a. har været afviklet et par turneer med udvalgte danske børneteatre for nogle få år siden – og det er netop det internationale renomme og det turnerende børneteaters omstillingsparathed, der har været med til at bane vejen for det nuværende samarbejdsprojekt.

Efter at ’The Tempest’ har spillet et par uger i oktober på nationalscenen Shanghai Dramatic Arts Center, følger gæstespil i Danmark i januar og februar 2011 på Odense Teater, Østre Gasværk Teater, Musikhuset Aarhus samt Harmonien i Haderslev.

Men lige er er der altså hektisk aktivitet i Meridianos og Batidas lokaler i det københavnske, hvor et par snese mennesker er i gang med kunst og logistik og så forskellige tungemål som dansk, engelsk og kinesisk.
Meridiano Teatret har været initiativtager og igangsætter på projektet, der har været under planlægning siden 2005.

Elise Müller, teaterleder og skuespiller hos Meridiano fortæller om forløbet:

»Det er takket være tre ’intergenerationelle’ (børneteater)forestillinger af Giacomo Ravicchio – Batidas ’Grande Finale’ og Meridianos ’Genesis’ og ’Det forjættede land’ – med netop sådan et universelt teatersprog, at kunstnerisk leder på nationalscenen i Shanghai, Nick Yu, blev interesseret i projektet. Også selvom nationalscenen ellers slet ikke beskæftiger sig med børneteater.«

Universaliteten

’Genesis modtog i 2007 ’The Excellent Production Award’ i Shanghai og blev inviteret til et gæstespil på Nationalscenen, og interessen for Giacomo Ravicchios arbejde førte til, at han i sommeren 2009 lavede teateropsætningen ’White Snake’ på nationalscenen i Shanghai.

Dermed var vejen også banet for at præsentere Ravicchios årelange drøm om at skabe en cirkusudgave af Shakespeares klassiker, ’Stormen’, og kinesernes interesse var stor og umiddelbar og så udviklede projektet sig lynhurtigt derfra, fortæller Elise Müller.

»Drømmen omfattede også Batidas deltagelse som cirkusorkester netop på grund af deres universalitet, som har gjort at deres musikteaterforestillinger rører både børn og voksne – en universalitet der samtidig også er medvirkende årsag til at de kan spille over hele kloden. Da både Batida og Shanghai Dramatic Arts Center havde sagt ja til at træde ind i projektet som co-producenter, og da Shanghai Acrobat Troupe i foråret 2008 også tilsluttede sig som samarbejdspartnere, kunne vi søge finansiering for projektet. Samtidig sagde også Teatret Møllen ja til at samarbejde og leverede skuespiller Ole Sørensen.«

Givtig kulturudveksling

Meridiano har til ’The Tempest’ fået en særlig støttebevilling på 1,5 mio. kr. under voksenteaterprojekter fra Scenekunstudvalget og Batida en rund million kroner, mens resten af det omfangsrige budget finansieres via puljer og fonde og via dele af de involverede teatres normale driftsbevilling – som også skal dække teatrenes øvrige teatervirksomhed, der fortsætter som vanligt, på nær i de godt og vel fire måneder som opsluges af co-produktionen, fortæller Elise Müller, der som projektudvikler har haft hænderne fulde med fundraising, planlægning og kontraktforhandlinger.

»Men det er også en fuldstændig vidunderlig proces at være en del af. Det er en hamrende spændende og givtig kulturudveksling med vores kinesiske partnere, som vi efterhånden kender ret godt – og det, der sker i vores respektive prøvesale i øjeblikket, er ret mirakuløst at opleve. Vi håber så bare, at alt dette kommer til udtryk i det færdige ’produkt’. Selvom det der går forud – alle anstrengelserne og glæderne – naturligvis aldrig er spildt, så er det, vi laver teater for, uanset om man laver en lille to-mands ting eller et KÆMPE internationalt cirkusprojekt, jo at bringe store unikke oplevelser til publikum – uanset deres alder.

Ingen skarp skelnen

Og netop det med alder er jo interessant for denne portal. For hvad får egentlig Batida og Meridiano til at kaste sig over en voksenteaterproduktion, når man – ikke mindst for det førstnævnte teaters vedkommende – ellers primært opererer med børne- og ungdomsteater?

»Den skelnen mellem børneteater og voksenteater forekommer altid en smule fiktiv – særligt når det handler om vores typiske rejse-/gadeteaterforestillinger,« lyder det fra Katrine Wallewik, der er administrator hos Batida.
»Mange af vores forestillinger er for både børn og voksne. Kvalitets- og indholdsmæssigt er der ikke den store forskel for os. Teatret skal være godt, gennemført og underholdende hele tiden. Ligegyldigt om det er for børn eller voksne. Forskellen fra vores tidligere produktioner til denne produktion ligger måske rettere i mødet med andre arbejdskulturer ¬– altså voksenteaterkulturen samt kinesisk teatertradition – og i at produktionen er mere storstilet og omfangsrig, hvad angår medvirkende, budget, prestige osv. end noget, vi har prøvet før. Det er nyt. Men det skræmmer os ikke, så længe vi har føling med, at indholdet lever op til vores egne ambitioner,« siger Katrine Wallewik.

Intergenerationelt

Og heller ikke hos Meridiano køber man den store forskel mellem børne- og voksenteater:

»Meridiano laver netop aldrig en skarp adskillelse mellem voksen- og børneteater. Vi har skabt så mange forestillinger, som måske er født som voksenteater, men som derefter spilles med stor succes for børn – og omvendt. Det er simpelt hen en del af vores kunstneriske charter, at vi vil bryde op i grænserne mellem de traditionelle målgrupper og at vi vil være til stede i teaterbilledet både stationært og turnerende med forestillinger for flere målgrupper. Ligeledes vil vi deltage aktivt i en international teaterudveksling – både som repræsentanter for dansk teater og som led i en stadig udvikling af vores kunst,« kommer det fra Elise Müller.

»Meridiano tror på et teater, som er ’intergenerationelt’ (et ord, der oftest anvendes i forbindelse med integrations- og uddannelsesprojekter, red.) – og selvom ’The Tempest’ i kraft af Shakespeares tekst og det internationale – med engelsk sprog – er en voksenteaterforestilling, så er den også stadig ’intergenerationel’ i hele sit udtryk og sin form.«

Nye udfordringer

Selvom såvel Meridiano som Batida er særdeles berejste danske teatre med stor erfaring i internationale samarbejdsprojekter, har der også været nye spændende udfordringer i det dansk-kinesiske projekt, ikke mindst i at få to store kinesiske institutioner som nationalscenen og Shanghai Akrobat Troupe i Shanghai til at arbejde sammen om et fælles kunstnerisk projekt. Der er i Kina absolut ingen tradition for, at teater- og cirkusverdenen arbejder sammen.

At det til sidst lykkedes, tilskriver de danske teaterfolk derfor hårdt arbejde fra begge sider og en stor indbyrdes vilje til samarbejde og dialog, kunstnerisk som menneskeligt.

Man fremhæver også det faktum, at Shanghai Dramatic Arts Center med kunstnerisk leder Nick Yu i spidsen er avantgardistiske i teaterbilledet i Kina med en unik åbenhed for internationalt samarbejde og for den vestlige teatertradition.

Hos Batida, der tidligere har prøvet kræfter med samarbejdsprojekter med bl.a. teaterkolleger fra Tyrkiet og Balkan-landene m.fl., tager man det som endnu en interessant udfordring:

»Det er altid en stor oplevelse at mødes i fælles projekter over lande og kulturgrænser ¬– udfordringerne er vidt forskellige hver gang. Vi har prøvet mange forskellige variationer. At udvikle forestillingsindhold/manuskript sammen med teatre fra andre lande, at opsætte collage-forestillinger med andre teatre og nu at opsætte en kendt forestilling sammen med en anden teaterkultur. At arbejde sammen over et så blåstemplet værk som Shakespeares er sjovt. Shakespeare er kendt og elsket stof for alle parter, og her ligger udfordringen i at samle vores tilgange og forståelse i et samlet og fængende udtryk. En udfordring som selvfølgelig hovedsageligt ligger i instruktørens hænder. Det er meget spændende at være en del af,« lyder det fra Katrine Wallewik.

Seneste artikler

Seneste artikler

Færre teatre i Københavns lille storbyteaterordning

Færre teatre i Københavns lille storbyteaterordning

11 teatre får i alt støtte for 45 mio. kr. årligt og status som et af Københavns Kommunes små storbyteatre i en ny aftale, der gælder for perioden 2025-2028. Teatret Zeppelin og Grønnegårds Teatret mister status, men bevarer støtte via en særordning, mens Teatergrad er røget helt ud.
Læs mere
Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Fra 6.-11. februar blev 13. udgave af den tyske Festival Panoptikum afviklet i Nürnberg. En dansk delegation med dybe rødder i teater for børn og unge besøgte festivalen, der har ry for at være toneangivende på sit felt i Tyskland. Teatercentrums kommunikationsmedarbejder var med på turen og deler her nogle indtryk fra et festivalbesøg, der bød på teater, installationskunst, netværksaktiviteter, døvetolkning - og regnvejr.
Læs mere
Drevet af lyst og vilje

Drevet af lyst og vilje

Louise Schouw Teater har indledt et landsdækkende erobringstogt med ’Sallys far’. Teatret er i forvejen et af landets store turnerende teatre med over 250 opførelser årligt. Til voksne og børn og familier – og er angiveligt en af de største billetsælgere til børneteater. Efter næsten 25 år som teater uden statsstøtte er det en bedrift i sig selv.
Læs mere
Teaterkritik til debat

Teaterkritik til debat

Kritikerne behøver kunsten for at udøve deres metier, men teatrene har også brug for en kompetent faglig kritik af deres forestillinger. Lidt fra en debat på Aveny-T om anmelderi og formidling - og noget om en instruktørs håndplukning af anmeldere til sin nyeste forestilling.
Læs mere
Vi klapper i takt

Vi klapper i takt

Et nytår signalerer ofte forandring, og 2024 bliver så også det år, hvor Aprilfestivalen skifter navn til 'KLAP - teaterfestival for små og store’. Teatercentrums direktør, Dorthe Skøtt Bébe, reflekterer i sin kommentar over det intensive arbejde med at udvikle en ny identitet for den store festival.
Læs mere
’De vil virkelig gerne lave teater’

’De vil virkelig gerne lave teater’

Dramatiker Væksthus har været et brancherettet talentudviklingsprojekt for dramatikere til børne- og ungdomsteatret siden 1997. Med det nye og 14. hold, DV 23-25, følger også en vision om at udvikle nye samarbejdsrelationer med andre kreative uddannelsessteder om det at fortælle historier.
Læs mere
Færre teatre i Københavns lille storbyteaterordning

Færre teatre i Københavns lille storbyteaterordning

11 teatre får i alt støtte for 45 mio. kr. årligt og status som et af Københavns Kommunes små storbyteatre i en ny aftale, der gælder for perioden 2025-2028. Teatret Zeppelin og Grønnegårds Teatret mister status, men bevarer støtte via en særordning, mens Teatergrad er røget helt ud.
Læs mere
Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Fra 6.-11. februar blev 13. udgave af den tyske Festival Panoptikum afviklet i Nürnberg. En dansk delegation med dybe rødder i teater for børn og unge besøgte festivalen, der har ry for at være toneangivende på sit felt i Tyskland. Teatercentrums kommunikationsmedarbejder var med på turen og deler her nogle indtryk fra et festivalbesøg, der bød på teater, installationskunst, netværksaktiviteter, døvetolkning - og regnvejr.
Læs mere
Drevet af lyst og vilje

Drevet af lyst og vilje

Louise Schouw Teater har indledt et landsdækkende erobringstogt med ’Sallys far’. Teatret er i forvejen et af landets store turnerende teatre med over 250 opførelser årligt. Til voksne og børn og familier – og er angiveligt en af de største billetsælgere til børneteater. Efter næsten 25 år som teater uden statsstøtte er det en bedrift i sig selv.
Læs mere
Teaterkritik til debat

Teaterkritik til debat

Kritikerne behøver kunsten for at udøve deres metier, men teatrene har også brug for en kompetent faglig kritik af deres forestillinger. Lidt fra en debat på Aveny-T om anmelderi og formidling - og noget om en instruktørs håndplukning af anmeldere til sin nyeste forestilling.
Læs mere
Vi klapper i takt

Vi klapper i takt

Et nytår signalerer ofte forandring, og 2024 bliver så også det år, hvor Aprilfestivalen skifter navn til 'KLAP - teaterfestival for små og store’. Teatercentrums direktør, Dorthe Skøtt Bébe, reflekterer i sin kommentar over det intensive arbejde med at udvikle en ny identitet for den store festival.
Læs mere
’De vil virkelig gerne lave teater’

’De vil virkelig gerne lave teater’

Dramatiker Væksthus har været et brancherettet talentudviklingsprojekt for dramatikere til børne- og ungdomsteatret siden 1997. Med det nye og 14. hold, DV 23-25, følger også en vision om at udvikle nye samarbejdsrelationer med andre kreative uddannelsessteder om det at fortælle historier.
Læs mere