7. januar 2016

Kunst og kultur i den åbne skole

Dansehallerne lægger torsdag 14. januar 2016 lokaler til et dialogmøde om visionerne for inddragelse af kunst og kultur i Den Åbne Skole – og med deltagelse af kulturminister Bertel Haarder og minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Baggrunden er de muligheder, som folkeskolereformen skaber for, at skoleelever kommer tættere på virkeligheden uden for skolen så de kan opleve, arbejde sammen med, og lære af, professionelle fagfolk. I Den Åbne Skole kan eleverne lære det, de skal på andre måder, og det vil have effekt på deres læring, trivsel og motivation.  

Men skoler og kunst- og kulturinstitutioner er endnu et godt stykke fra at finde den helt rigtige samarbejdsform, hvor kunst og kultur ikke bare er et afbræk i den daglige undervisning, men en ressource som har en permanent og integreret effekt på læringen.

For at udnytte potentialet i samarbejdet mellem skole, kunst og kultur har en række professionelle aktører og udbydere af kunst- og kulturtilbud til børn og unge derfor taget initiativ til dialogmødet i Dansehallerne 14. januar mellem ministrene fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Kulturministeriet samt professionelle aktører inden for området. Ellen Trane Nørby og Bertel Haarder er indbudt til at komme med deres meninger om, og visioner for, området.

Tanken er at de går i dialog om, hvordan samarbejdet mellem Den Åbne Skole, kunsten og kulturen kan udvikles.

Dagen kan være startskuddet for en fælles vision og strategi, som bygger videre på de mange eksisterende initiativer, og som dermed for alvor kan være med til at indfri potentialet i Den Åbne Skole.

Man kan følge dialog om emnet på www.facebook.com/kunstkulturskole både før og efter dialogmødet. Tilmelding til selve mødet er overtegnet allerede og alle 120 pladser dermed besat, men man kan følge mødet via livestreaming på Teatercentrums hjemmeside.

Bag initiativet står kunst- og kulturinstitutionerne Kulturprinsen, Dansehallerne, Teatercentrum, Station Next og LMS – Levende Musik i Skolen

(Billedet: Ministrene Ellen Trane Nørby og Bertel Haarder deltager i dialogmøde om kunst og kultur i Den Åbne Skole. Foto: Ministerierne)   

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne