8. april 2020

Kombinationsindkomster og teatre i nye støtteordninger

Kulturministeriet meddeler:

Kulturministeren og partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere er enige om, at kunst og kultur er helt centralt for sammenhængskræften i vores samfund – ikke mindst i en krisetid.

Derfor oprettes nu en midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster. Ordningen retter sig mod kunstnere med A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 8.333 kr. månedligt i gennemsnit. Ordningen estimeres til at koste 100 mio. kr. 

• Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020. Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag og hjælpepakker, som regeringen har iværksat som følge af COVID-19.

• Ordningen kan ansøges af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kr. årligt, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

• Kunstnere, der som konsekvens af corona-virus forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 pct. i forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

• Opgørelsen af indtægter, tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra det kunstneriske virke. 

• Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker.

Læs hele aftaleteksten

Puljebeskrivelsen offentliggøres snarest på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 
Skulle man som potentiel ansøger have spørgsmål i forbindelse med denne kunststøtteordning eller andre relevante ordninger, kan man ringe til den nyoprettede Corona-hotline (se note). Telefonnummeret er 33 74 50 00. Telefonen er åben alle hverdage.

***

Tirsdag aften blev et bredt politisk flertal også enige om, at teatre – samt museer og andre offentligt støttede kulturinstitutioner får mulighed for at få penge fra de vedtagne hjælpepakker.

Ordningen er rettet mod kulturinstitutioner, der får mere end 50 procent i offentlig støtte. De har tidligere ikke kunnet søge om støtte fra de hjælpepakker om kompensation for hjemsendte ansatte og faste udgifter, som Folketinget vedtog i marts.

Der er ikke sat loft på aftalen, som vurderes til at kunne sende 140 mio. kr. til kulturen.  

(Billedet: Det bliver godt igen at få børn og teater bragt sammen. Det kræver både støtte til de udsatt kunstner og teatrene. Festivalfoto: Ditte Valente)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne