9. maj 2010

Kedelig udmelding for egnsteatrene

Lad os bare lige slå fast, at det stadig er en ualmindelig dårlig rammelov, som tidligere kulturminister Brian Mikkelsen (K) lavede for egnsteatrene omkring den statslige refusionsprocent.

Fra de faste 50 procent har det siden sejlet rundt og gjort livet mere besværligt end rimeligt er for både egnsteatre og deres hjemkommuner.

I år ligger refusionsprocenten på41, efter at den i maj 2009 blev udmeldt til min. 37 procent.
I maj i år har Kunststyrelsen så igen meldt en minimumsprocent ud for næste år – denne gang 39 procent. Hvad den rent faktisk ender på for 2011 afhænger af det antal egnsteatre (i år er tallet 34). Den endelige refusionsprocent fastlægges som forholdet mellem statens bevilling til egnsteaterrefusion på finansloven og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre, som det hedder i udmeldingen.

For egnsteateraftaler indgået efter 1. januar 2008 lægger man altså op til min. 39 pct. af kommunernes driftstilskud i 2011, mens den statslige refusion fortsat er 50 procent for aftaler indgået før den 1. januar 2008. Når/hvis disse egnsteateraftaler forlænges, vil de nye aftaler blive omfattet af den variable refusionsprocent.

Teaterudvalget under Seeberg lægger i deres nylige rapport, ’Veje til udvikling’ op til, at egnsteatre og små storbyteatre lægges sammen under betegnelsen ’byteatre’ og at driftstilskudsloftet for begge fjernes helt. Det vil i hvert fald ikke gøre procenten højere!

På egnsteaterområdet hersker der også venteposition omkring egnsteaterkonsulenterne, hvor man i lang tid blot har været to – Kirsten Dahl og Carsten Wittrock – mod de tre ’normerede’, hvilket bl.a. har betydet, at de hidtidige krav om evaluering af egnsteatrene er bortfaldet.

Læs mere om egnsteatre m.v. på www.kunst.dk/scenekunst/teatreoginstitutioner/egnsteatre

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne