3. september 2012

International Vidensdatabase for Dansk Scenekunst

I dag lanceres et såkaldt vidensite for teatre, der arbejder internationalt, gerne vil starte eller udvikle deres internationale relationer.

IVDS – International Vidensdatabase for Dansk Scenekunst, som den stærkt savnede digitale platform hedder – har været undervejs i et par år, hvor mange har deltaget i udviklingen og implementeringen af sitet. Først og fremmest har Cantabile 2 været drivkraft og sikret finansiering af etableringen gennem en bevilling fra Region Sjælland. Men også TIO’s internationale udvalg, Assitej Danmark, Chapter 15, Scenet, Aarhus Scenekunstcenter, Teatercentrum og Dansk ITI’s bestyrelse har været involveret og/eller bidraget økonomisk til at realisere det.

Sitet tilbyder bl.a. nyheder, en kalender over danske turneteatres aktiviteter i udlandet, nyttige informationer om bl.a. planlægning, kontrakter, støttemuligheder osv. osv. og kan i fuldt udfoldet tilstand blive en guldgrube ikke mindst for teatre med ambitioner om at arbejde internationalt, turnere, skabe netværk osv. – men da også for medier, udrejsende teaterinteresserede mv., der kan skaffe sig et hurtigt overblik over muligheder, festivaler m.v.

Med bl.a. dansk børneteaters dominerende rolle som turnerende teaterambassadører i udlandet vil det forhåbentlig således blive nemmere at danne sig et overblik over, hvem der er på farten og hvor. Det kræver selvfølgelig som al anden informationsindsamlingsvirksomhed, at teatrene rent faktisk rapporterer til IVDS.

Det bliver Dansk ITI, der skal drive sitet, hvis informationer også vil indgå også i ITI worldwide’s festivalregistrering. Der er it-virksomheden ITIDE, der har konstrueret sitet, så det i struktur og terminologi ligger tæt op at TEREBA-systemet – Teater Register Basen, der er en samlet informationsdatabase med oplysninger om professionelle teater- og scenekunstproduktioner i Danmark (www.tereba.dk) – og på  sigt også skal kunne linke hertil.

Se sitet på www.ivds.dk

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne