Af: Carsten Jensen

9. september 2013

Ingen festival uden formidlere…

Horsens Teaterfestival afvikles fra 20.-22. september 2013 for 28. gang. Festivalen blev i sin tid lanceret som et forsøg på at give formidlerne bedre vilkår - bl.a. via muligheden for billetbestilling - end den store festival i april. Men hvor begge festivaler nu om dage har markant fokus på servicering af de vigtige formidlere, skiller størrelse og eksklusivitet de to festivaler.

»Jeg glæder  mig bare rigtig meget til i år – til den der fantastiske festivalstemning  og til både nye møder og gensyn med alle de skønne teaterfolk, formidlere, frivillige hjælpere og alle mulige andre festivalgæster,« lyder det næsten sangvinsk fra Stine Kamstrup Knudsen, der står foran sin fjerde runde som koordinator på Horsens Teaterfestival – der selv nu snart har 28. udgaver på bagen siden starten som lille regional festival i nærliggende Brædstrup i 1985.

Og jo, teateravisen.dk kan godt regne – og huske, at der lige røg en enkelt festival i svinget, da festivalen efter tre år flyttede til Horsens og bedre økonomiske og praktiske rammer.

For festivalen blev i sin tid etableret for at forkæle brugerne – som formidlere, arrangører og tilsvarende godtfolk i sin tid blev kaldt i børneteatermiljøet – på en måde, som den store festival i april ikke magtede. Dengang…

Fra åben festival til kurateret begivenhed

Resten er historie. Horsens Børneteaterfestival – som den hed frem til sidste år – bød bl.a. på et koncentreret spillestedsområde i gåafstand og ikke mindst mulighed for forudbestilling af billetter for formidlerne, så de kunne slippe for de megalange billetkøer forud for hver eneste forestilling – med indbyggede frustrationer over tidsspildet.

Siden voksede Horsens-festivalen sig større og større år for år, bl.a. fordi der var fri adgang for alle teatre, der var medlem af BørneTeaterSammenslutningen (BTS), som gennem disse år fik flere og flere medlemmer.

Det gav frustrationer hos arrangørerne, fordi det man følte det vanskeligere at opretholde den intime stemning og de gode adgangsforhold – og også kvalitetsniveauet. Men da man for seks-syv år siden så indførte adgangsbegrænsninger og justering af antallet af deltagende teatre, gav det samtidig anledning til nogle års bataljer med såvel teatrene som deres organisation, inden festivalen fra 2008 blev til en egentlig kurateret invitationsfestival for 30-35 udvalgte teatre.

Stadig med det erklærede formål at kunne servicere de for området så vigtige indkøbere af turnerende børneteatre på bedste vis.

Nuværende størrelse passer

Dermed blev og er forskellen mellem den omdøbte Horsens Teaterfestival og den helt for nyligt omdøbte Aprilfestival – helt tydeligt: Den eksklusive, kuraterede festival over for den kæmpestore festival, hvor alle refusionsberettigede børne- og ungdomsteatre har adgang. Med en masse logistiske problemer som fast ledsager – men stadig og også med et tilsvarende ønske om at skabe så gode forhold som muligt for de formidlere, der kommer til den store kulturelle salgsmesse.

Men hvor april-festivalen er uforudsigelig omkring antallet af deltagende teatre og forestillinger og optimale spillesteder, fordi festivalen hvert år gæster et nyt sted i landet, har Horsens Teaterfestival altså organisatorisk totalt styr på spillesteder, antal deltagende teatre – og mulighederne for optimering af formidlerservicen.

Og den nuværende størrelse er kommet for at blive:

»Jeg synes, at festivalen har fundet et fint leje med et stort udvalg af rigtig gode forestillinger. At vi begrænser udvalget, har også den styrke, at vi kan bevare det centrale festivalområde, hvor man kan gå rundt mellem spillestederne. Det kan vi tydeligt mærke, at alle festivalgæster – formidlere som familiepublikummet – er rigtigt glade for,« siger Stine Kamstrup Knudsen, der godt er klar over festivalens historiske mission med formidlerfokus, men ikke vil lade det 'faste' lokale publikum i stikken.

»Vi prøver både at tilgodese formidlere og det lokale publikum. Vi vil naturligvis gerne give formidlerne en kvalitetsoplevelse på alle niveauer, også i forhold til service, forplejning osv., men vi prøver i høj grad også at skabe en festival for byens borgere. Det er blandt andet derfor, at vi gennem de sidste år har fokuseret en del på oplevelser i byrummet, både med gadeteater, men også andre supplerende oplevelser, der i høj grad handler om at kræse om byens børnefamilier og unge,« siger hun.

Kampen på formidlerservice

Det er jo et svar, der er en diplomat værdigt, men formidlerne har stadig fortrinsret i Horsens, når det gælder forudbestilling af billetter op til festivalen.

I år er man gået et skridt videre og har indført mulighed for bestilling via e-mail, og det har formidlerne taget til sig.

Alligevel må Horsens-festivalen konstatere, at Aprilfestivalen for første gang har taget teten i kundebetjening af det attråede segment, idet man ved dette års store festival på Mors kunne tilbyde direkte online-booking af billetter – og ifølge Aprilfestivalens leder, Henrik Køhler fra Teatercentrum, undersøger man nu muligheden for at gå videre med print-selv-billetter, som man bl.a. kender det fra koncert- og rejsehjemmesider…

De to festivaler er i øvrigt i løbende dialog med hinanden om diverse tiltag, og Stine Kamstrup Knudsen tager det roligt med den skærpede 'konkurrence' – og også med teateravisen.dk's forslag om, at man måske bare skulle give los og lade folk myldre til forestillingerne uden billet – hvad ganske mange både blandt formidlere og andre tilskuere i øvrigt i stigende grad gør til festivalerne – fordi de ved, at kan der skaffes plads, kommer de også ind.

»Vi snakker en hel del om procedurer for billetbestilling i de her år. Når vi ændrer i måden, man kan bestille billetter på, er det vigtigt for os, at vi bevarer kvalitetsniveauet i den service, vi yder, både til formidlere og de private publikummer. Derfor har det slet ikke været på tale at lave frit løb til forestillingerne. Det vil betyde at hverken formidlere eller familier kan planlægge deres festivalweekend – og det tror vi ikke helt holder vand,« lyder det fra Horsens.

Fokus på sponsorstøtte

Men på et tidspunkt når formidlerplejen mht. billetbestilling sit optimale niveau, og hvad kan Horsens – og Aprilfestivalen – så gøre for at øge servicen?

I Horsens har man udover de gode adgangsforhold og tætheden også fagligt seminar, formidlercafe, åbnings- og lørdagsfest og præsentationsforum for kommende forestillinger. Men Stine Kamstrup Knudsen bider ikke på teateravisen.dk's skånselsløse opremsning af muligheden for fx at tilbyde gratis transport og hotel, gratis frokostbilletter og aftensmad, gratis fester osv. – vedvidende at det ville betyde en ganske anden økonomi…

»Vi evaluerer løbende på vores tilbud til formidlere – og kan blandt andet se, at et af de nyere tilbud, som formidlerne har taget rigtig godt imod, er søndagens præsentation af kommende forestillinger. Derfor har vi naturligvis fortsat det på programmet,« siger hun.

Det er til gengæld noget, som Aprilfestivalen overhovedet ikke har planer om, siger Henrik Køhler.

Og måske skræmmer sporene fra Danmarks Teaterforeningers årlige seminar også lidt. Her handler det nu udelukkende om præsentation og salg af nye turneforestillinger – hvilket giver et hektisk møde- og messe-klima, men også en millionomsætning i selve seminarweekenden.    

Men når vi nu er ved økonomien, så kan man se, at Horsens-festivalen har fået etableret en lille tradition med tilskud/sponsorater?!

»Tilskud og sponsorater er nødvendige for at de internationale gæstespil og andre nyere udviklingstiltag kan lade sig gøre. Ligesom de mere lokale fonde er en forudsætning for aktiviteterne i byrummet og KUBEN, det lille kulturhus af glas midt på gågaden. Vi er også super glade for, at Scenekunstudvalget bakker op om festivalen med støtte til de internationale gæstespil. Så det er noget, vi arbejder videre med, og når vi får den rette ide – og tiden til at føre den ud i livet – kan man også fint forestille sig det udbygget,« siger festivalkoordinatoren.

200 formidlere til Horsens

Men tilbage til formidlerne, der trods alle gode tiltag fra de to store festivaler synes at blive færre i antal, bl.a. pga. centralstyring og ændrede indkøbsmønstre efter kommunalreformen, dårligere økonomi i kommunerne og afledte prioriteringer hos skoler og institutioner m.v.

Sådan oplever teatrene det i hvert fald omkring den store festival i april – hvor årets udgave dog var særdeles atypisk pga. lærerkonflikten, men hvor der via det store antal teatre og forestillinger også ganske simpelt er et væsentligt større udbud at dække for de potentielle indkøbere, der normalt møder op i et tal mellem 4-600, hvoraf en del lader sig registrere i Teatercentrums såkaldte Formidlernetværk.

Men i Horsens har man ikke mærket til svigtende interesse fra formidlerne.

»For et par år siden oplevede vi en fremgang i antallet af formidlere på festivalen her i Horsens, som siden da har været nogenlunde jævnt. Sådan er det også i år, hvor vi lander på omkring de 200 formidlere,« lyder det fra Stine Kamstrup.

Noget om publikumsinddragelse

– Mange teatre har p.t. fokus på interaktivitet/publikumsinddragelse i deres forestillinger, spillestederne søger i stor stil penge til publikumsinddragende aktiviteter – og festivalerne forsøger vel også på forskellig vis at overbevise formidlere og andre tilskuere om, at de er en aktiv del af arrangementet. Hvordan ser du selv på begrebet/konceptet publikumsinddragelse i relation til Horsens-festivalen?

»Festivalens frivillige hjælpere er en af de måder, vi i høj grad involverer borgere på. Vi har også en del frivillige hjælpere udefra, som vender tilbage år efter år, men vi ser også at flere og flere Horsens-borgere melder sig som frivillige – og på den måde bliver en aktiv del af festivalen. De har ofte nogle gode pointer med, når vi evaluerer med dem. De kreative aktiviteter er også en måde at inddrage publikum, ligesom vi i år forsøger os med en fabel-jagt rundt mellem spillestederne, hvor publikum bidrager til et større fælles værk ved at sende billeder fra deres færd gennem byen. Og så er publikumsinddragelse og performativitet jo omdrejningspunktet for årets Fagligt Forum, som der er stor tilslutning til. Så der er ingen tvivl om, at det også er et element, vi er særdeles bevidsthed om.«

Aprilfestivalen har jo haft en vis succes med sit 'Lån en ung'-koncept, hvor unge stiller sig til rådighed for formidlere og andre interesserede som diskussionsdeltagere efter at have set forestillinger sammen. Har I evt. planer om noget lignende i Horsens?

»Vi har ikke planer om at indføre ’Lån en ung’-konceptet i Horsens, men fortsætter med at lade de unge anmelde og anbefale til hinanden. Igen i år er dramaeleverne fra Horsens Statsskole, et af byens gymnasier, på banen i weekenden, hvor de ser forestillinger og skriver anmeldelser i forlængelse heraf. De har ca. 60 dramaelever på gymnasiet, som alle får sig mindst en teateroplevelse, men vi lægger kun et lille udvalg af anmeldelserne på hjemmesiden. For os er processen den vigtigste, at de unge kommer ud og ser noget teater og forholder sig til det, de har set. Og måske får de lyst til at se noget mere? I år har vi meget tydeligt kunne mærke, at vi er ved at have lidt bedre fat i de unge. På nuværende tidspunkt er flere af ungdomsforestillingerne nemlig også udsolgt, og det er i højere grad dem selv, der ringer ind. Det er en udvikling, som vi er rigtig glade for – og som vi håber fortsætter. Men det er tydeligvis en proces, der tager tid.«

25 festivalforestillinger er anmeldt

Og apropos og afslutningsvis omkring anmelderiet:

Som Teateravisen.dk's særlige service overfor formidlere – og selvfølgelig også andre interesserede – skal det lige nævnes, at cirka 25 af forestillingerne ved dette års festival allerede er blevet anmeldt og er frit tilgængelige her på portalen (brug Søg-funktionen på teater eller forestillingstitel), mens de resterende forestillinger på festivalen vil blive anmeldt i tiden efter festivalens afslutning.

Således kan man få mulighed for at føje de professionelle kritikeres mening om de enkelte forestillinger til dramaturgiatets udvælgelsespolitik og ikke mindst egne erfaringer… 

Seneste artikler

Seneste artikler

Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere