Af: Carsten Jensen

6. november 2008

Ikke alle fik bid…

Kunstrådets Scenekunstudvalg har netop offentliggjort listen over støtte til børneteaterområdet for sæson 2009-2010. Mens der er støtte til flere nye projekter, har adskillige etablerede børneteatre mærket sparekniven - og Jytte Abildstrøms Teater er røget helt ud af støttelisten.

Det nuværende Scenekunstudvalg (SKU) under Kunstrådet har nu afsluttet sin anden tildeling af drifts- og/eller projektstøtte til danske børne- og ungdomsteatre, der gælder for sæson 2009-10.

SKU er så langt den vigtigste støttekilde for den professionelle del af det danske børneteatermiljø, der ikke er støttet som egnsteatre eller små storbyteatre, så udvalget har et stort ansvar hvilende over sig. Som ikke bliver mindre af, at behovet for støtte er langt større end midlerne rækker. Hvilket fremgår af den simple statistik: Udvalget har på børneteaterområdet modtaget 78 ansøgninger med et samlet beløb på 127 mio. kr., men man har givet 30 tilsagn for i alt 29,5 mio. kr.

»Vi vil meget gerne være med til at støtte udviklingen af dansk børneteater, og det er ærgerligt, at vi har så begrænsede midler til rådighed – det samlede ansøgte beløb er milevidt fra, hvad vi kan imødekomme. Derfor har vi truffet vanskelige beslutninger i denne uddeling, og vi har været nødt til at skære helt ind til benet, hvilket også har haft konsekvenser for både nye talenter og etablerede teatre,« lyder det i den medfølgende pressemeddelelse fra Scenekunstudvalgets formand, Mikkel Harder Munck-Hansen.

En rystet Trolle

Blandt de etablerede teatre, der har måttet føle udvalgets ‘konsekvenser’, er Teater Refleksion – der mister 600.000 kr. i forhold til indeværende sæson – samt Asterions Hus og Månegøgl – der hver mister 300.000 kr. For sidstnævnte er det en tredjedel af den hidtidige støtte.

Hanne Trolle er rystet:

»Jeg har helt uden varsel og helt uden forklaring bare fået et brev om, at jeg har mistet mit faste driftstilskud – og i stedet fået en enkeltprojekt-støtte på 600.000 kr.,« siger Hanne Trolle, der kan se tilbage på over 20 års faste driftstilskud fra henholdsvis Teaterrådet og RBOT’en.

»Det kommer helt bag på mig, fordi jeg i alle disse år kun har fået gode anmeldelser og spillet for udsolgte huse og for tilfredse købere. Og har haft og stadig har lange ventelister fra arrangører, der vil have mine forestillinger. Sidste år spillede jeg fx. en periode på AnemoneTeatret med en belægningsprocent på 108!«, siger Månegøgls stifter og eneejer, der som resultat af nedskæringen må revurdere den kommende sæson.

»Jeg vil selvfølgelig forsøge at få det hele til at hænge sammen, men de sidste 300.000 kroner kan jeg ikke spille ind, da det vil betyde ca. 60 ekstra forestillinger mere næste sæson, og det er umuligt rent fysisk. Men jeg synes, at det er vigtigt, at de penge, der bliver givet til kulturen kommer ud til dem, de er beregnet til – nemlig børnene! Så jeg bider tænderne sammen en sæson, spiller nogle flere forestillinger og håber på støtte fra anden side. Men det holder jeg ikke til i længden!« lyder det kampberedt fra Hanne Trolle.

En mavepumper

Af de etablerede teatre er Jytte Abildstrøms Teater dog hårdest ramt. Teatret har – ligeledes uden direkte begrundelse – mistet den million kroner, som man får i driftsstøtte fra SKU i indeværende sæson.

»Det var noget af en mavepumper,« lyder det spontant fra teatrets administrative leder, Piet K. Bertelsen, der nu sammen med teatrets øvrige ledelse og medarbejdere må tage et par dybe indåndinger og se på, hvordan man skal skrue næste sæson sammen.

»Vi spiller jo rigtig mange turneforestillinger, og det vil vi gerne blive ved med også i næste sæson, men med bortfaldet af driftstilskuddet kan det ikke lade sig gøre i samme omfang,« siger Piet Bertelsen, der forestiller sig, at man må droppe de nye store forestillinger og lade de mindre produktioner om at tage slæbet i næste sæson.

Han og teatret har dog straks bedt Scenekunstudvalget om et møde for eventuelt at få en begrundelse for afgørelsen.

»Jeg er godt klar over, at vi ikke kan appellere den, men vi vil gerne indgå i en konstruktiv dialog med udvalget for at finde ud af, hvordan vi kommer videre,« siger Jytte Abildstrøms administrative leder, der trods alt kan glæde sig over, at Riddersalen, som Jytte Abildstrøms Teater er en del af, modtager støtte som lille storbyteater på Frederiksberg.

Hvis støtten til turnerende børneteater bliver taget permanent, kan en udvej være kun at lave stationært teater for børn på Riddersalen, men teatret har mange og faste kunder rundt omkring i landet, der vil begræde et sådan skridt.

Glæden ved fler-årige tilsagn

Også Meridiano må se sin driftsstøtte minimeret med 300.000 kr. i næste sæson, men det opvejes så rigeligt af, at man over de næste to sæsoner modtager 1,5 mio. kr. til sit voksenteater-projekt, ‘Stormen’. Og i øvrigt kan regne med sine 2,7 mio. kr. i driftsstøtte de næste to sæsoner.

Det er også det plaster, som AbstraXteater kan sætte på sin 200.000 kroners nedskæring, for en flerårig bevilling er guld værd for planlægningen.

De store vindere i Scenekunstudvalgets uddeling må – udover de mange støttetilsagn til nye enkeltprojekter – siges at være Corona La Balance, der er topscorer med en støtte på fire millioner kroner næste sæson. Det er samtidig teatrets første sæson som forhenværende statsensemble for børneteater og giver fusionsteatret en rimelig udgangsposition.

Teater Hund har udover en stigning på 100.000 kroner også glæde af et to-årigt tilsagn for sine 1,6 mio. kr., ligesom Batida for første gang får prøvet den fornøjelse med sine 1.050.000 kroner over de næste to sæsoner. Det skader næppe musikaliteten…

Penge til fornyelsen

Kigger man grundigt på støttelisten for sæson 2009-10, vil man også savne andre etablerede navne end Jytte Abildstrøms Teater.

Det Lille Turneteater er blevet egnsteater i Næstved, hvilket har frigjort et pænt millionbeløb til anden side. Teater Rio Rose og Teatret er flyttet fra børneteater- til voksenpuljen, mens HMF Brændende Kærlighed af en eller anden grund er rykket den modsatte vej. Gadeteatret spiller godt nok sædvanligvis for alle – men med hang til voksen-komikken…

SKU har valgt at lade danseteater for de ikke-voksne indgå i børneteater-puljen, hvor man savner Uppercut Danseteater, men til gengæld (gen)finder Tali Rásga og Klara Elenius.

Bag driftsstøtten til Passepartout Theatre Production gemmer sig en gammel kending ved navn Jacques Matthiessen, der hidtil mest har excelleret i enkeltprojekter, og så har flere af de senere års forfriskende fornyelser holdt sig inde i projektstøtte-varmen. Det gælder fx. Graense-Loes, Munk & Pollner og Teater O.

Og så er der en pæn bunke nye navne, der med SKU-støtte i baghånden skal vise flaget for vækstlaget og for deres berettigelse i dansk børneteater.

Formanden har ordet

Børneteateravisen.dk har selvfølgelig fluks bedt formanden for Scenekunstudvalget, Mikkel Harder Munck-Hansen (MHMH) om at kommentere børneteater-uddelingen.

– Udover at konstatere, at der er givet penge til nye og sikkert spændende projekter, så stikker det jo allermest i øjnene, at SKU har valgt helt at droppe støtten til Jytte Abildstrøms Teater, der som det eneste af de normalt driftsstøttede teatre er røget helt ud?

MHMH: »Hvad Jytte Abildstrøms teater angår, vil jeg ikke diskutere et enkelt teater i avisen, men hellere direkte med teatret. Generelt kan jeg sige, at når puljen ikke udvides, og vi skal skabe plads til fornyelse eller rotation, så skal de tages fra nogle for at kunne gives til andre. Det gør ondt på dem, der mister, og godt på dem, der får. Vi har jo ikke lukket Jytte Abildstrøms Teater, da vores beskæring kun rammer en del af deres aktiviteter, men vi ved godt, at enhver nedgang er smertefuld, og at det går hårdt ud over de ramte.«

– Flere andre ‘etablerede’ børneteatre har også oplevet nedgang. Er det et klart signal om faldende kunstnerisk niveau – eller blot en nødvendig justering pga. de manglende midler?

MHMH: »Hvad angår dem, der har fået noget mindre i år end sidste år, så skyldes det dels, at de projekter, de søger støtte til, måske ikke kan måle sig med andre ansøgeres projekter, dels at de måske har fået fra nogle andre puljer også. Det gælder f.eks. Meridiano Teatret, hvor vi har valgt at støtte en international co-produktion, hvor de er tovholdere. Og når midlerne er små, er vi nødt til at prioritere hårdt. Og vi har altså valgt ikke at holde os benhårdt til ‘plejer’.«

– Jeg har talt med et par af de teatre, der er blevet skåret kraftigt. Til åbenbar chok/forbløffelse for nogle. I har altså ikke valgt at advisere dem om nedskæringerne forlods?

»Når vi ikke adviserer folk forlods, er det fordi der ikke ligger planer i skuffen om, at de og de skal have kniven. Diskussionerne opstår efter læsning af ansøgningerne. Når vi har valgt dem ud vi mener skal have penge, viser det sig altid at vi har fordelt 10- 20 millioner mere, end vi har, og så begynder vi at file og skære, og det er møg-ubehageligt, – men altså den opgave vi har taget på os at forvalte. Så vi kan simpelthen ikke advisere dem på forhånd. Hvis vi kunne, havde vi gjort det.«

– Udover at plædere for at få de 15 procent tilbage, som blev taget fra jeres pulje, da VK-regeringen i 2001 lavede sin grønthøster-aktion, hvad mener du så er et reelt bud på ekstra bevilling for at imødekomme et ‘rimeligt’ støtteniveau?

MHMH: »Vi har for nylig afleveret en redegørelse til Kunstrådet om, hvad vi mener der er brug for af ekstra penge på scenekunstområdet, og den agter jeg også at overlevere til kulturministeren snarest. Jeg har bedt om et møde, og håber at dette hurtigt efterkommes. For der er virkelig mange gode argumenter for at øge investeringerne, ikke mindst på børneteaterområdet.«

Scenekunstaktiviteter i sæson 2009/10 og 2010/11.

Tilskud på børneområdet til sæson 2009/10

Ansøger

Titel

2009/10

2010/11

AbstraXteater

Drift og produktion 2 år

800.000

800.000

Apollo Teater

Den lille pige med Svovlstikkerne

500.000

Asterions Hus

Produktion efter eget valg inkl. Turné

1.600.000

Barkentins Teater

Voksen?

500.000

Batida

Drift og produktion 2 år

1.050.000

1.050.000

Corona La Balance

Teaterproduktion og turnéaktivitet

4.000.000

Dansk Rakkerpak

Drift og produktion af La Fontaine

1.000.000

De Røde Heste

Den sandværdige beretning om de tre små grise

200.000

Det fortællende teater

Projekt efter eget valg

350.000

Ditte Laumann

BLIND

800.000

HMF Brændende Kærlighed

Godhed

750.000

Klara Elenius

RolleSpil

500.000

Lykke Sand Michelsen

Load N Loop

800.000

Meridiano

Drift og produktion 2 år

2.700.000

2.700.000

Mille Engberg Lundt

Somewhere/Nowhere

250.000

Munk & Pollner Teaterproduktion

2 x Terror

700.000

Månegøgl

En engel i min lomme

600.000

Nørregaards Teater

Drift og produktion

1.300.000

Passepartout Theatre Production

Drift og produktion

750.000

Peter Seligman (Teater 2 Tusind)

Drift og produktion

1.400.000

Tali Rázga

Hvem er køn

500.000

Teater Hund

Drift og produktion 2 år

1.600.000

1.600.000

Teater O

Goodbye & Farvel

550.000

Teater Patrasket

Skæve historier

700.000

Teater Refleksion

Drift og produktion efter eget valg ?inkl. internationale aktiviteter

1.500.000

Teaterforeningen GLIMT

Two Faces

400.000

Teaterforeningen Graense Loes

Under tiden lever man

700.000

Teatret Fair Play

Drift og produktion

1.100.000

Teatret Neo

Drift og produktion af Afsporet

900.000

Øyvind Kirchhoff

Skyggen af Kain

1.000.000

i alt

29.500.000

6.150.000

Seneste artikler

Seneste artikler

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere