29. maj 2011

I brechen for Niels Vandrefalk

 

Refusionsudvalget har i to omgange givet Holbergteatret afslag på refusionsgodkendelse af ’Far, Mor Får Børn’- en forestilling om menneskets forplantning for de 6-10-årige.

Det har fået teatrets leder, Niels Vandrefalk, der er uddannet på Det Kgl. Teaters elevskole og har været aktiv i gruppe- og børneteatret siden 1969, til at protestere i skrift og tale  (se bl.a. hans to af hans debatindlæg under debat. 'Holbergteatret fik afslag på refusion' & 'Far, Mor Får Børn' – Forbudt for børn'.

Der blev bl.a. afholdt et møde med deltagelse af Refusionsudvalget og Niels Vandrefalk og en række børneteaterfolk i forbindelse med Festival 2011 i april i Randers, men parterne kom ikke hinanden nærmere.

Refusionsudvalget eller Kunststyrelsen har valgt at holde lav profil efterfølgende, men nu kommer teaterredaktør Me Lund, ham til undsætning med et længere principielt indlæg om den manglende klagemulighed over refusionsafgørelser.

Me Lund, der er mangeårig anmelder, har bl.a. set forestillingen og erklærer den for professionel og skriver bl.a.

’ Jeg har fulgt Vandrefalken som anmelder i de seneste 20 år, og ’Far, Mor Får Børn’ er en typisk Vandrefalk-forestilling, som ikke kvalitativt adskiller sig fra hans øvrige, refusionsgodkendte produktion. Den adskiller sig heller ikke kvalitativt fra så meget andet støttet og dermed pr. definition professionelt, dansk børneteater, hvis samlede styrke netop er – eller rettere: burde være – at der er mange temperamenter, stilarter og historier repræsenteret.

Min pointe er, at når refusionsudvalget som i dette tilfælde tager fejl ved at frakende forestillingen professionalitet, ville det klæde det danske demokrati med en organisationsstruktur, der gjorde det muligt at klage’.

Se hele Me Lunds indlæg, Scenekunst uden klagemulighed'.

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne