17. september 2012

Hvordan ser april-festivalen ud om ti år?

Onsdag den 19. september afvikler Teatercentrum en workshop for teatre, formidlere og andre interesserede om den store april-festivals fremtid og udvikling.

Der er tilmeldt et halvt hundrede deltagere, der spreder sig over en bred vifte af teaterfolk, formidlere, kulturforvaltningsansatte m.v.

En fremtidsforsker vil lede workshoppen, hvor der bl.a. vil blive præsenteret fire fremtidsscenarier.

Børneteateravisen.dk deltager også – og har allerede kigget i spåkuglen for Festival 2022 og fremover. Her er nogle mere eller mindre ædruelige bud:

Udover at en betragtelig del af mange af de gamle børneteatres nuværende aldersstegne stab næppe vil være aktive deltagere, men måske nok interesserede besøgende, kunne man tænke sig at:

– Festivalen vil udover et fast tilskud fra Kulturministeriet være økonomisk funderet på store lokale, regionale og nationale firmaer samt fonde og have et budget på mindst en halv snes millioner kroner. Det er værtskommuner og festivalarrangøren Kompetencecentret Teatercentrum, der i fællesskab søger og finder disse sponsorer, der også vil fylde godt op i brandingen af den enkelte festival – et navnescenarie som ’Lego-Festival 2022’ vil ikke være utænkeligt…

– Alle (refusions)godkendte teatre må stadig deltage – refusionsgodkendelse er i øvrigt forlængst blevet et rent administrativt anliggende for Kulturstyrelsen, som agerer inden for en rammelovsbevilling – men det koster 50.000 kr. pr. teater at spille i en indledende tredages del af festivalen, der er specielt designet til at alle former for formidlere og arrangører fra ind- og udland, hvorfor en del af forestillingerne afvikles på engelsk og andre fremmedsprog.

– Formidlerne/arrangørerne fra Danmark består primært af Den Centrale Kulturindkøber fra de enkelte kommuner (ca. 50-60 stykker), der alle har deres egen KulturCrew af børn og unge med i udvælgelsesprocessen og i øvrigt indgår kontrakter med producenterne på selve festivalen på Kontraktkontoret.

– Festivalen har stadig en afsluttende weekenddel, lørdag og søndag, der er beregnet primært til lokale børn og deres forældre, der betaler 10 kroner pr. billet for at sikre ejerskab af festivalen og modvirke billetspild. Her kan registrerede arrangører dog stadig deltage og få udleveret gratis adgangskort.

– Teatrene spiller også de foregående to-tre dage på de lokale skoler og institutioner – de betales for et antal forestillinger, men kan vælge at spille flere, hvis programmet tillader det.

– Festivalen har tilknyttet en lille fast stab med teknisk personale, der dirigerer de mange frivillige og betalte hjælpere, som sørger for praktisk infrastruktur på festivalen, herunder alle ind- og udtagninger og opstillinger af scenografier og publikumsopbygninger. Som i øvrigt pr. dekret skal have ryglæn på alle rækker…

– Festivalens faste dramaturgiat er beslutningstager i alle tvister omkring forestillinger og kan påpege det overfor deltagende teatre, hvis deres forestillinger skønnes for kvalitativt ringe. Det kan betyde, at disse trods refusionsgodkendelse bliver rykket til en spillestedsmæssig periferi med ligestillede ved fremtidige festivaler. Dramaturgiatet har dog et mindre budget, som skal bruges til dramaturgisk assistance til disse forestillingers forbedrelse. 

– Det maksimale antal teatre på festivalen ligger i øvrigt normalt på 60-70 teatre – men vækstlagsteatre uden støtteøkonomi eller refusionsgodkendelse afholder parallelt med festivalen og efter aftale med denne en off-festival med gratis adgang uden billetordning el. lign.

– Udover teaterforestillingerne er festivalen gennem årene blev tilført et væld af andre aktiviteter med udgangspunkt i bl.a. litteratur, musik og digitale medier og med deres egen fysiske platform på festivalerne.

– Festivalerne er naturligvis miljøvenlige og CO2-neutrale.

Læs om den nuværende festivals form og historie på www.teatercentrum.dk/festival.asp

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne