29. oktober 2019

Hvordan bliver den nye Refusionsordning?

I den scenekunstaftale, der blev indgået mellem et stort flertal af Folketingets partier i marts i år, var nedlæggelse af Refusionsudvalget – en velfungerende ordning, der blev indført i 1997 og har været med til at kvalitetssikre udbuddet af turnerende børneteater og samtidig via to årlige showcase-rundere har sikret vækstlagsteatre en fysisk platform til at vise deres forestillinger i forsøget på at opnå den eftertragtede refusionsgodkendelse, der er en betingelse for at kunne sælge forestillinger til skoler og institutioner i kommunalt regi.

Men den mulighed slutter ved årsskiftet, og fremover vil godkendelser af forestillinger blive varetaget rent administrativt af Statens Kunstfond.

Nu foreligger så et udkast til 'Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater'.

Her fremgår det (§5), at Statens Kunstfond fastsætter nærmere regler for de kommende ansøgningers form og indhold, uden dog at definere det nærmere – udover at der lægges vægt på forestillingens kvalitative standard og at dette sker på bagrund af ansøgningen. Som i øvrigt vil blive vurderet af Slots- og Kulturstyrelsen – altså embedsværket.

Se hele udkastet til bekendtgørelsen her

Som det fremgår af en meddelelse fra Kulturministeriet har Bekendtgørelsen 'til formål at udmønte nedlæggelsen af refusionsudvalget, samt begrænsning af køb via refusionsordningen til hele forestillinger som følger af stemmeaftalen af 20. marts 2019'

Bemærkninger skal være Kulturministeriet i hænde senest 18. november 2019 – og her er listen over høringsparter:

ASSITEJ Danmark, Brancherådet for Scenedans i Danmark, Danmarks Teaterforeninger, Dansehallerne, Dansk Artistforbund, Dansk Kunstnerråd, Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere, Danske Koncert- og Kulturhuse, Danske Regioner, Dansk Teater, DATS – Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed, De Frie Koreografer, Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Foreningen af Danske Dramaturger, Foreningen af Danske Sceneinstruktører, Kommunernes Landsforening (KL), Kulturhusene i Danmark, Det Københavnske Teatersamarbejde, Refusionsudvalget under Statens Kunstfond, Rigsrevisionen, Sammenslutningen af Danske Scenografer, SCENIT, Statens Kunstfond, Den Danske Scenekunstskole, Teaterbilletter.dk, Teatercentrum og Uafhængige Scenekunstnere 

Det afgående Refusionsudvalg har for længst gjort deres holdning klar: En nedlæggelse af udvalget og showcase-muligheden forringer talentudvikling og kvalitetssikring for området (Se 'Refusionsudvalgets udgangsreplik') – men om udvalget også kan få tilført den nye rent administrative ordning uden børneteaterfaglighed nogle gode råd og arbejdsmetoder, er selvsagt en anden sag. 

(Billedet: En ny bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende skal nu udmøntes i kølvandet på nedlæggelse af Refusionsudvalget pr. 31. december i år, hvorefter de hidtidige showcases også bortfalder. Illustration: Bob Katzenelson)

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne