16. oktober 2019

Hvem skal være lille storbyteater i København 2021-24?

Københavns Kommune har p.t. 12 små storbyteatre, der modtager mellem en og seks mio. kr. i årligt tilskud, fordelt med 65 pct. fra kommunen og 35 pct. fra staten – hvor den oprindelige fordeling var 50/50.

Nu er det så tid for de københavnske teatre at søge eller genansøge om at være lille storbyteater 2021-24. Ansøgningsfristen er 20. november 2019, så der er givet hektisk aktivitet hos en lang række teatre i de kommende uger.

Det er en forudsætning, at det ansøgende teater udøver professionel teatervirksomhed med hjemsted i Københavns Kommune – og dertil har Kultur- og Fritidsudvalget en række principper, der vil ligge til grund for udvælgelsen af teatrene. Disse er opdateret en smule og kan ses på kommunens hjemmeside fra i dag: https://www.kk.dk/artikel/smaa-storbyteatre – hvor der også er er link til vejledning, tidsplan m.v. omkring ansøgningen og dens indhold.

Den indeværende fire-årige periode løber fra 1. januar 2017 – 31. december 2020 for de nuværende små storbyteatre i Københavns Kommune, der er: Teater V, Sort/Hvid, ZeBU, Teater Grob, Teatret ved Sorte Hest, Husets Teater, Det Lille Teater/Marionetteatret, Teater Zeppelin, Grønnegårds Teatret, Teater Hund & Co., Sydhavn Teater og Teaterøen.

Lidt mere end halvdelen af disse producerer helt eller delvist teater for børn og unge.

Teateravisen vil naturligvis følge den spændende proces frem til den endelige udvælgelse, der forventes at finde sted i april næste år.

Som appetizer kan man læse artiklen 'Gråd og glæde og sære ting' fra april 2016 om valget af små storbyteatre til den nuværende periode, hvor Anemone Teatret og Zangenbergs Teater i øvrigt røg ud og blev erstattet af Teater Hund & Co., Sydhavns Teater og Teaterøen.

(Billedet: Københavns Kommunes udvælgelse af små storbyteatre giver altid plads til diskussion og kritik – her er Bob Katzenelsons illustration til ovenstående artikel i Teateravisen)

(caj) 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne