Af: Carsten Jensen

3. september 2010

Børn og unge fylder ofte pladserne i Taastrup Teater – men teatret har også fokus på kommunens lærere i sine brugerinddragende projekter. Foto: Taastrup Teater

Her skal formidlerne på scenen

Taastrup Teater er i forvejen særdeles aktiv med integrationsprojekter, teaterindskolingsforløb for nye lærere osv. og netop nu føjer man en ny dimension til samarbejdet med de lokale undervisere, idet lærere skal på kursus på teatret i september ¬– ikke for at lave børneteater, men for at prøve kræfter med genren forumteater for siden at videreføre ideerne med deres egne elever.

Fakta

Taastrup Teaters egen beskrivelse af koblingen mellem teatret og regionens folkeskoler:
’Ud fra et fælles ønske om at afprøve og udvikle nye tilgange og samarbejdsformer, som bryder med den traditionelle opfattelse af ’det at gå i teatret’ har Taastrup Teater sammen med skolerne formuleret et
kvalitetsudviklingsprojekt, som skal koble parterne gennem et helt forestillings- og produktionsforløb, så de unge uddannelsessøgende får medejerskab til det sceniske produkt (blandt andet gennem forumteater), og de professionelle scenekunstnere udvider deres berøringsflade og opgraderer kvaliteten af deres arbejde’.
’For teatret handler det altså ikke kun om at udvikle et nyt publikum og nå nye brugergrupper; det handler også om at producere scenekunsten i en løbende dialog med landets ungdom for derigennem at innovere og legitimere scenekunsten. For skolerne handler det både om at udvikle nye undervisningsformer og skabe attraktive undervisningsforløb’.

Taastrup Teater har nyligt været et vigtigt stop på den introduktionstur, som Pædagogisk Udviklings Center i Høje-Taastrup i tilbød 25 af kommunens nye folkeskolelærere. De var på besøg på teatret og fik gode ord med på vejen om teatrets særlige tilbud til områdets mange børn og unge.

Før sommerferien sørgede teatret bl.a. med gadeteater og suppekøkken at få ekstra kontakt med områdets potentielle teatergængere, og Taastrup Teater modtager løbende anerkendelse for sin evne til at fungere i en multietnisk virkelighed vis-a-vis ghettoområdet Taastrupgaard – ligesom teatret har partnerskab i organisationen for Center for Kunst og Interkultur og bl.a. 3. september er vært for et møde mellem 16 såkaldt ’kreative kommuner’ om moderne brugerinddragelse.

Læg dertil deltagelse i et EU-program med teatre fra Italien og England om ’professionalisering’ af unge teatertilskuere, og der tegner sig et billede af et egnsteater med mange jern i ilden.

Forumteater for formidlere

Og lige nu gælder det så endnu et brugerinddragende projekt, idet lærere fra Gadehaveskolen i Høje-Taastrup skal på kursus på teatret i september.

Ikke for at lave børneteater, men for at prøve kræfter med den interaktive genre forumteater og få nogle anderledes redskaber til det videre virke i klasserne.

Forumteater bruges i mange forskellige sammenhænge, bl.a. i som konfliktløsningsmodul i erhvervslivet og på pædagogiske kurser, men i skoleregi kan det f.eks. bruges til via små teaterstykker at præsentere problematikker som mobning og andre sociale ubalancer i en klasse.

Normalt er det trænede skuespillere, der står for forumteater, men nu skal lærere fra Gadehaveskolen altså selv træde i kreativ karakter og præsentere konflikter i teaterform. Tilbage på skolen får eleverne mulighed for selv at afprøve de nye idéer og handlinger på scenen – nu med læreren som instruktør.

Mål: Motiverede teatergængere

Ifølge teaterchef Mogens Holm håber man, at det nye forumteaterprojekt vil give en afsmittende effekt og samarbejde med andre skoler.

’Vi ser gerne et netværk af skoler, som kan inspirere hinanden til at udnytte de dramapædagogiske metoder. Og vi håber hen ad vejen at kunne præsentere resultatet af elevernes og lærernes arbejde her i huset, så de kan få hjælp af teatrets avancerede teknik, og opleve hvor meget det betyder at optræde på den store scene’, lyder det fra Taastrup Teaters chef om det nye projekt, der er finansieret via eksterne midler fra Høje-Taastrup Kommune.

Teatret fortæller selv om projektet, at den overordnede hensigt er at ’oparbejde en særlig motivation blandt elever og lærere, således at de føler sig tilskyndet til at søge teatret som kulturinstitution, og at de endvidere gennem den særlige indsats får indblik i teatrets æstetiske virkemidler. Men det handler også om at producere teater i en løbende dialog med publikum for derigennem at innovere og legitimere scenekunsten. For uddannelsesinstitutionerne handler det både om at udvikle nye undervisningsformer og skabe attraktive undervisningsforløb’.

Fokus på teaterkunsten

For lærerne fra Gadehaveskolen løber forumteaterprojektet i første omgang over en periode på to måneder, fordelt på tre undervisningsdage.

Planen er dog at fortsætte projektet til foråret og ind i det nye skoleår, fortæller Mia Møller Larsen, der på Taastrup Teater står for pr og marketing, men i øvrigt også har titel af foyerchef.

»Lærerne bliver først undervist på teatret i forumteater, derefter tager teatret, dvs. instruktøren fra kursusforløbet, ud på skolen og følger lærernes brug af forumteatret. Disse erfaringer følges op på en efterfølgende undervisningsdag,« siger Mia Møller Larsen om projektforløbet.

Og på spørgsmålet om, hvor det egentlige børneteater egentlig befinder sig i alt det her og om det ikke er en form for nedprioritering af selve den professionelle teaterkunst, som ellers præsenteres for børn og unge, er hun helt klar i mælet:

»Der er tværtimod tale om en opprioritering af teaterkunst i børnenes hverdag. Det bærende princip i dette pilotprojekt er, at eleverne skal kompetenceudvikles ikke blot som aktører på scenen, men også som publikummer. Ved at tilbyde eleverne redskaber til at vurdere og analysere teateropførelser vil vi kunne ’professionalisere’ dem,« siger Mia Møller Larsen, der også fortæller, at det ikke er en ide, som Taastrup Teater kører helt egenrådig.

Den stammer faktisk fra et EU-projekt, som Taastrup Teater gennemfører sammen med teatre fra Italien og England.

Mere om Taastrup Teater og de mange projekter på www.taastrupteater.dk

Fakta

Taastrup Teaters egen beskrivelse af koblingen mellem teatret og regionens folkeskoler:
’Ud fra et fælles ønske om at afprøve og udvikle nye tilgange og samarbejdsformer, som bryder med den traditionelle opfattelse af ’det at gå i teatret’ har Taastrup Teater sammen med skolerne formuleret et
kvalitetsudviklingsprojekt, som skal koble parterne gennem et helt forestillings- og produktionsforløb, så de unge uddannelsessøgende får medejerskab til det sceniske produkt (blandt andet gennem forumteater), og de professionelle scenekunstnere udvider deres berøringsflade og opgraderer kvaliteten af deres arbejde’.
’For teatret handler det altså ikke kun om at udvikle et nyt publikum og nå nye brugergrupper; det handler også om at producere scenekunsten i en løbende dialog med landets ungdom for derigennem at innovere og legitimere scenekunsten. For skolerne handler det både om at udvikle nye undervisningsformer og skabe attraktive undervisningsforløb’.

Flere artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere