23. marts 2016

Hele verden til Aprilfestival

Det kommer ikke til at skorte på fremmede tungemål, når Aprilfestival 2016 afvikles på Frederiksberg 10.-17. april, for vanen tro besøges denne verdens største festival med turnerende teater for børn og unge af en lang række internationale gæster, der er en broget flok af teaterfolk, instruktører, festivalproducenter, organisationsfolk m.v.

Arrangørerne fra Teatercentrum melder p.t. om 140 teaterfolk fra 30 forskellige lande – og mange af dem kommer for at se dansk børneteater nærmere an og for evt. at booke forestillinger til at spille på festivaler og turneer i deres respektive hjemlande.

For som Teatercentrum noterer sig, så er scenekunst for børn og unge en kendt og markant eksportartikel, og faktisk turneres der så intenst i udlandet, at der statistisk set opføres to forestillinger pr. dag året rundt et eller andet sted i udlandet.  

Og der bliver taget godt imod de mange internationale gæster, idet Teatercentrum har en lille stab af dedikerede hjælpere, der sørger for at de bliver kørt rundt til forestillinger, deltager i relevante arrangementer og får optimale muligheder for at netværke.

Dertil kommer, at ASSITEJ Danmark også bidrager med både internationale gæster og arbejdskraft omkring de mange udenlandske tilrejsendes ophold og aktiviteter.

I år kan de udenlandske gæster også vælge at deltage i torsdagens heldagskonference, som for størstedelens vedkommende foregår på engelsk. Temaet er 'publikum' og handler både om publikumsudvikling og det specifikke i at lave teater med børn og unge som målgruppe.

Da interessen for dansk børneteater og måden at møde børnene på rent kunstnerisk er særlig stor i Kina i disse år, betyder det også at der kommer en stor delegation fra Riget i Midten, hvilket pga. sproget kræver ekstra opmærksomhed – og det har man så bl.a. løst ved at indrullere tre engelsktalende kinesiske praktikanter fra Shanghai Theatre Academy i festivalsekretariatet.

Men Aprilfestival 2016 er jo i høj grad også for de lokale børn og deres voksne, som også skal serviceres godt op til festivalen. Det sker bl.a. via husstandsomdeling på Frederiksberg i slutningen af marts af det store festivalprogram med ca. 200 forskellige forestillinger fra næsten 130 teatre – og så er det bare at vælge løs og gå i gang med at bestille de gratis billetter fra 4. april. Det kan ske online, hvorfor man også selv kan printe billetterne ud.

Det gælder selvfølgelig også for andre interesserede og tilrejsende udenfor Frederiksbergs 8,1 kvadratkilometer-store kommune…

Se program med forestillinger, spillesteder og -tider, billetbestilling, konference m.v. på www.aprilfestival.dk

(Billedet: Der tages traditionelt et gruppefoto af de mange internationale gæster ved de årlige Aprilfestivaler, når disse er på fællestur i lokalområdet. Her er det fra Aprilfestival 2014 i Holstebro. Foto: Vagn Jespersen)

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne