Carsten Jensen

10. august 2023

Håndholdt poesi fra havnefronten

Teatret Gruppe 38 startede som et relativt upåagtet turnerende børneteater, men har nu i flere årtier været et af Danmarks højtprofilerede og internationalt anerkendte teatre, kendt for sine kunstnerisk kvalitetsmættede, finurlige og tankevækkende forestillinger. Nu kan det lille teater med det store udsyn fejre 50-års jubilæum – hvor en traditionel fest selvfølgelig er omkalfatret til et kæmpestort sæsonprogram.

Det er et internationalt anerkendt og succesrigt lille storbyteater, der kan fejre 50-års jubilæum i år. Helt i Teatret Gruppe 38’s meget udadvendte og publikumsorienterede ånd har man valgt at fejre selve teaterkunsten frem for teatret selv – i form af det største forestillingsprogram i teatrets historie med 30 forskellige forestillinger i sæson 2023-24. Selvfølgelig også med flere af Teatret Gruppe 38’s egne produktioner – både helt aktuelle og fra det sitrende bagkatalog af gode forestillinger.

Jubilæumssæsonen startes således i slutningen af august med ’9 epistler og en bolle med smeltet ost’, hvor man sammen med madkunstner Jakob Vinkler lader mad og scenekunst forenes i en sanserig forestilling.  Og følges i løbet af sæsonen op med ’Vil du gemmes eller glemmes’; ’Det hemmelige bibliotek’; ’Den lille pige med svovlstikkerne’; ’Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon’ og ’Himmelsengen’ – scenekunstneriske oplevelser som perler på en snor og et par af dem langtidsholdbare succeser med henholdsvis 20 og 30 års afstand. Og to af dem tildelt Reumert-priser.

Den internationale dimension

Indimellem egne produktioner er der så plads til gode gæstespil fra nær og fjern samt festivalen ’Enestående’ og den internationale showcase DANISH+ – to biennale arrangementer, som Teatret Gruppe 38 har taget initiativ til (tillige med den internationale ILT-festival, som blev afviklet i juni i år).

Den internationale dimension på hjemmefronten prioriteres nemlig højt i teatrets virke, men luftes også i forbindelse med Gruppe 38’s egne omfattende turneaktiviteter i det store udland. Alene de sidste fem år har man bl.a. spillet i Schweiz, Tyskland, Canada, Portugal, USA, England og Singapore.

Man praler også gerne lidt af, at Teatret Gruppe 38 er det første danske teaterkompagni, der har spillet tre forskellige forestillinger i Sydney Opera House i Australien, som også har været gæstet flittigt gennem årene.

Teatrets evne til at skabe nærværende og poetisk teater med eftertænksomhed er efterspurgt både nationalt og internationalt og har kastet kontinuerlige anmelderroser og mange priser af sig i årevis (se faktaboks).

Fra Frederiksgade til Aarhus Ø

Men det hele startede med en helt anden form for teater, afledt af gruppeteaterbevægelse og ungdomsoprør, da Teatret Gruppe 38 blev løbet i gang i Aarhus i 1972, men dog først grundlagt i 1973 som et turnerende børneteater uden egen scene, men med base i en baggård i Frederiksgade.

I starten af 1980’erne blev teatret splittet, hvor udbryderne dannede Teater 83 for at koncentrere sig om småbørnsforestillinger, mens Teatret Gruppe 98 udviklede sig mod det, der på sigt er blevet til den særegne fabulerende og poetiske stil, som kendetegner teatret i dag.

Status og tilhørende fast støtte som egnsteater havde man da fået i 1980 – fra 1995 navneændret til lille storbyteater – og egen scene fik man i Auktionshuset i Mejlgade, hvorfra man senere flyttede til større faciliteter længere henne af gaden.

Men det er først med etableringen i 2019 ved havnefronten i Aarhus Ø, at mere gavmilde og velindrettede rammer for teaterdrift kom til. Nu har man så to sale med plads til henholdsvis 140 og 50 tilskuere, der både kan nyde udsigten, teatrets egne forestillinger og en række udvalgte gæstespil.

En fælles indsats

Selvom Teatret Gruppe 38 har fastholdt en form for kollektiv arbejdsproces, er det Bodil Alling, der som kunstnerisk leder (hvad hun blev udnævnt til i 1990) i høj grad tegner teatret, som hun selv har været en del af siden 1981, hvor hun helt i tidens ånd blev ansat som teaterarbejder.

Som det bl.a. hed i motivationen, da hun i 2013 fik Ole Haslunds Kunstnerlegat:

‘Ganske få teaterkunstnere i Danmark har et vandmærke, som går igen i samtlige forestillinger… Bodil Alling er én af dem. Der er en særlig intimitet, enkelhed og omhu i hendes kunstneriske virke… og hun har ikke bare gjort Teatret Gruppe 38 landskendt som et af de bedste børneteatre herhjemme, men ligefrem verdenskendt’.

Bodil selv understreger altid, at forestillingerne er resultat af den fælles indsats, og det er selvfølgelig også et ’vi’, der bruges i teatrets egen beskrivelse af sin stil:

’Teatret Gruppe 38’s æstetik er særlig, finurlig, håndholdt, sanselig og poetisk. Vi bestræber os på at skabe uforudsigelige, tankevækkende oplevelser, der skærper forestillingsevnen og modet til at forandre noget tilsyneladende uforanderligt. Og på at skabe levende historier, der styrker samhørigheden, fordi publikum genkender sig selv og hinanden i dem’.

At produktionerne har høj klasse, skyldes selvfølgelig også teatrets evne til at tilknytte dygtige kunstnere, hvor ikke mindst et mangeårigt samarbejde med Catherine Poher, Hans Rønne m.fl. har sat fine aftryk.

Dertil kommer samproduktioner med andre førende børne- og ungdomsteatre og deres kunstnere.

Og at det ikke kun er Bodil Alling, der løber med æren for teatrets kvaliteter, blev tydeliggjort, da Horsens Børneteaterpris – som hun selvfølgelig selv fik allerede i 1998, blev tildelt teatrets komponist, musiker og lejlighedsvis medspiller Søren Søndberg og tekniker Søren la Cour i 2018.

Se også portrætartiklen i forbindelse med Bodils 40-års jubilæum i 2021, ’En enestående kunstner’.

Kommunal opbakning

Aarhus Kommune har da også for længst forstået, at man i Teatret Gruppe 38 har et unikt teater i sin by og udnævnte det i 1999 til at være et af kommunens kulturelle flagskibe. Og så er det jo oplagt i disse for teaterlivet så økonomisk pressede tider at spørge, om det er blevet fulgt op med passende økonomis bevågenhed siden?

»Nu er penge jo ikke alt,« kommer det stilfærdigt fra Bodil.

»For nej, vores tilskud steg ikke med den fine titel. Men jeg vil understrege, at det har haft andre positive konsekvenser. Anerkendelsen har givet vores scene en større synlighed i byen. Vi har tidligere været kendt som mestendels turnerende teater, der udelukkende spillede vores forestillinger for børn, og det har da givet et lille skub i bevidstheden hos publikum og andre borgere, at vi spiller for både børn og voksne og har en scene for alle aldre i byen.

Og så oplever vi generelt en stor opbakning fra Kulturforvaltningen og Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune, hvad vi er meget taknemmelige for. Der er altid god hjælp at hente og positiv nysgerrighed omkring vores arbejde,« fortæller teaterlederen – og nævner for fuldstændighedens skyld, at man i 2022 modtog ca. 4,9 mio. kr. i driftstilskud fra kommune og stat.

Noget om børne- og voksenteater

Netop skismaet mellem og synet på børne- og voksenteatret fylder også meget hos Teatret Gruppe 38:

»Vi skelner ikke mellem børne – og voksenteatret. Og alligevel – vi har forestillinger, der udelukkende spiller for voksne, fordi det ikke ville give mening at invitere børnene med ind. Men ellers spiller vi alle forestillinger for børn om formiddagen, familier om eftermiddagen og voksne om aftenen. Den samme forestilling. Det har taget os mange år at kommunikere dette til vores købere ude i landet og vores lokale publikum,« siger Bodil.

»Titlen som Børneteater sidder godt fast, og vi er på mange måder stolte af den, men det er en vidunderlig tilfredsstillelse at spænde vidt og forsøge at ramme hjerte og forstand hos både børn og voksne. Når vi starter en produktion, ved vi ikke, hvem den er for/til. Vi er langt henne i et prøveforløb, før vi forholder os til alder. Og altid kun til, hvor gammel man minimum skal være for at få udbytte af forestillingen. Og jeg er sikker på, at én af grundene til, at vi bliver flittigt inviteret til festivaler i udlandet, er, at vores forestillinger kan spænde så vidt.«

Det var derfor også en særlig tilfredsstillelse for teatret, da man i 2019 fik en Reumert i form af ’Årets Særpris’ for den vidunderlige forestilling, draperet over ’Babettes Gæstebud’,’Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon’ – der var en samproduktion med Teatret Møllen, Carte Blanche og Teater2Tusind og med Hans Rønne som instruktør.

Det var nemlig første gang i de da 21 år, som Årets Reumert var blevet uddelt, at Teatret Gruppe 38 optrådte i en anden kategori end ’Årets Børne-/Ungdomsforestilling’ – som man i øvrigt har fået et par gange og været nomineret til endnu flere.

Kvalitetsfokus

For kvaliteten af Teatret Gruppe 38’s forestillinger sættes der ikke spørgsmålstegn ved. Og kvalitet har også været et emne, der ligger Bodil Alling og hendes teater meget på sinde. Så meget at hun for år tilbage var initiativtager til, at teaterfestivalen i Horsens ændrede udseende fra en kvalitetsmæssigt lidt for bred åben festival for alle BTS’ (BørneTeaterSammenslutningen) teatre til den mindre, kuraterede festival, som den er i dag

»Jeg har været meget aktiv i den tidligere livlige debat om kvalitetsarbejde i fællesskabet BTS. Hele ideen om at kigge på hinandens forestillinger og blive trænet i en konstruktiv debat om kvaliteten hele vejen rundt:  Historie, scenografi, lyd, lys, nødvendighed, talent osv. fandtes, da jeg kom ind i branchen og har haft utrolig stor betydning for mig. Jeg blev dannet i dét arbejde, kan man sige.

Vi bruger stadig de gennemarbejdede modeller til at diskutere, både det, vi selv laver, og dét, vi ser hos kollegerne. Vi køber en del gæstespil til vores scene på Aarhus Ø, til vores Enestående Festival og til ILT- festivalen, og det er givtigt at have en fælles tilgang til at diskutere forestillingerne.

Jeg ved ikke, om der stadig er liv i kvalitetskriterierne rundt omkring. Vi bruger selv gode kolleger til at kigge på vores og deres forestillinger og hjælpe hinanden over bumpene på vejen. Jeg skal ikke pådutte nogen at bruge et værktøj, vi ”gamle” opfandt sammen for mange år siden. Men da lige nævne en passant, at det er et hulens godt stykke værktøj.«

Hvad med tiden efter Bodil?

Og så er vi nået til et vigtigt punkt i artiklen om Teatret Gruppe 38’s jubilæum og fremtid. For det kan være svært at forestille sig teatret uden den Bodil Alling, der er så markant en skikkelse i teatrets succeshistorie. Så selvom hun blot er 66 år og absolut still going strong, så lurer der jo et muligt generationsskifte på et tidspunkt.

»Jeg har ikke en dato for min fratrædelse. Jeg er klar over, at den vil have en vis betydning for teatret, og vi er så småt begyndt at tage nogle forholdsregler, for det er klart, at teatret er præget af min lange historik, men jeg må også understrege, at alt, hvad der bliver skabt på teatret, er et fælles værk. Hver forestilling er en komposition, hvor musikken/lyden, scenografi, opfindelser og daglig drift hviler på et stærkt fællesskab.

Når jeg en dag glider ud af fællesskabet, vil mange ting forandre sig, og det behøver ikke være et minus. Vi taler åbent med hinanden om, hvordan vi skal forholde os til det. Jeg skal ikke åbne for de diskuterede muligheder her, for ingen ved, hvornår det bliver aktuelt. Det er en sag mellem mig, medarbejdere, bestyrelse og Gud (og lad mig citere min gode ven Anders Ahnfelt-Rønne: ’När prästen lämner församlingen, mäste han stoppa sin prediken…’),« kommer det lunt fra Bodil Alling.

Hvad skulle det hele til for…

Men nu venter en travl jubilæumssæson, og foreløbig fortsætter både Bodil og teatret med at producere vedkommende, poetisk kunst fra havnefronten i Aarhus – der i så utallige år er blevet fulgt op af betagede anmeldelser, at denne skribent faktisk ikke kan huske noget andet. Men det er jo zå også et spørgsmål, der kan stilles: Hvornår har Teatret Gruppe 38 egentlig sidst fået en dårlig anmeldelse – om overhovedet?!

»Jo, jeg kan godt komme i tanke om en gammel, iskold anmeldelse: ’Hvor var instruktøren, hvor var dramatikeren og hvad skulle det hele til for?’

Den sved!

Vi elskede forestillingen!«

Så vidt Bodil Alling, der måske får endnu en pris til samlingen om en uges tid. Hun er i hvert fald nomineret til Stiften Prisen 2023 – som vel kan oversættes til Årets Aarhusianer.

Det afgøres ved Byens Bedste-show 17. august i Tivoli Friheden. De øvrige nominerede er i øvrigt Gnags-frontfure Peter A.G. og Spot Festivalens mangeårige leder, Gunnar Madsen.

Og skulle nogen afslutningsvis spekulere over, hvorfor teatret egentlig hedder Gruppe 38, så har Teateravisen selvfølgelig spurgt Bodil Alling, om det eventuelt stammer fra teatrets første tilholdssteder. Men det afviser hun med, at det ’naturligvis er mere kringlet og subtilt end som så’.

Navnet var dog på plads, inden hun kom til, men hun har fået to versioner, ’den ene bedre end den anden’ – og vil først fortælle historien over en kold øl – for det var der nemlig involveret ved navngivningen.

Så nu kan man altså ved lejlighed glæde sig til både en kold øl og en god historie – fortalt af Teatret Gruppe 38’s suveræne historiefortæller…

Seneste artikler

Seneste artikler

Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere