8. december 2021

Givtigt gadeteater-samarbejde belønnes

I mere end 15 år har der eksisteret et unikt samarbejde mellem gadeteaterfestivalerne i Helsingør, Halmstad og Helsingborg  (HHH) for at kunne tiltrække større værker og flere af de bedste kunstnere til regionen. 

Kunstnere er blevet udvekslet mellem byerne og festivalerne PASSAGE Festival og Halmstad Internationale Gadeteaterfestival, hvilket har været en væsentlig faktor til at festivalerne har kunnet udvikle sig og vokse i størrelse. Det har ikke kun været vigtigt for at skabe høj kvalitet i festivalernes kunstneriske profil, men har også været en økonomisk model, der har sikret festivalerne. 

Modellen og samarbejdet tilgodeser dermed både publikum, organisatorer og kunstnere og får nu EU-støtte til to projekter fra Perform Europe-programmet, der kan bidrage til at udvikle HHH-samarbejdet yderligere.

I 2022 har Perform Europe valgt at støtte to af festivalernes bæredygtige projekter, som opføres i juni måned i de tre byer. Perform Europe støtter projekter, der gentænker inklusion og bæredygtighed i både præsentation og turné af scenekunst på tværs af grænser. 

De to europæiske projekter arbejder hver især netop med disse aspekter: Step by step – Wheel by wheel af Proyecto Colectivo HQPC (ES) arbejder med at præsentation af kunstnere med fysiske handicap, mens SlowMo af Instant Dissidence (IRE) arbejder selve turneen ind som en del af projektet. 

Begge vil bl.a. blive vist i forbindelse med konferencen 'Nordic Street – Sustainability of the Arts', der finder sted under H22 City Expo i Helsingborg 9.-12. juni 2022 med fysiske og digitale talks, præsentationer, debatter og kunstnerisk indhold sætte bæredygtighed og inklusion indenfor scenekunst i det offentlige rum på dagsordenen.

(Billedet: Nordic Street: Festivalerne i Helsingborg, Halmstad og Helsingør styrker samarbejdet. Fra venstre ses Andrea Gillman (Dunkers Kulturhus Helsingborg), Ludvig Duregård og Ulf Andersson (Internationella Gatuteaterfestivalen Halmstad), Jens Frimann Hansen (Helsingør Teater) og Frederik Øjbro (Dunkers Kulturhus). Foto: PASSAGE

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne