Af: Carsten Jensen

20. august 2009

Garant for godt børneteater!

Teatercentrum er netop flyttet til nye lokaler - men også rent arbejdsmæssigt står foretagendet over for nye udfordringer i et børneteaterområde under forandring.

»Vi er de bedste garanter for, at børn kan møde professionel scenekunst,«

Så bombastisk og samtidig enkelt kan det siges, når man spørger til Teatercentrums berettigelse.

Spørgsmålet er rettet til Henrik Køhler, der netop er gået ind i sit tredje år som sekretariatsleder og lige nu må leve med både organiseret rod og flyttekasser på Teatercentrum (TC), som kort før sommerferien i al hast måtte fraflytte lokalerne på den gamle Vandværksgrund vis-a-vis Vesterport Station i København til fordel for andre kommunalt-ejede lokaler i Farvergade tæt ved Rådhuspladsen

»Ingen andre arbejder suverænt for børns ret til at få professionelle teateroplevelser på den måde, som vi er sat i verden for,« lyder det fra Henrik Køhler, der uddyber det med, at fx. BørneTeaterSammenslutningen (BTS) jo arbejder for at sikre gode forhold for sine medlemsteatre, mens kommunerne, der via teater i skoler og institutioner er områdets store teateropkøber, har overordnede kulturpolitiske dagsordener at tage hensyn til.

»Vi skal – som navnet antyder – være i centrum og sørge for, at ting sker. At teatrene og formidlerne møder hinanden, at ministerier og bevilgende myndigheder opfylder deres forpligtelser, når det gælder økonomi og udbredelse af professionel scenekunst for børn og unge. Vi skal være placeret som samspilsstyrer i det absolutte centrum i rummet mellem producenter, aftagere og bevilgende myndigheder,« siger Henrik Køhler, der ser en ny struktur for TC/UBOT som afgørende for, at stedet kan levere den nødvendige tyngde og synlighed i arbejdet.

Vil være selvejende institution

Lige nu er UBOT – Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater – et udvalg under Kulturministeriet og med særskilt placering på finansloven med et relativt beskedent beløb på 1,9 mio. kr. årligt. UBOT har så nedsat et sekretariat, Teatercentrum, der arbejder med at synliggøre børneteater via den årlige festival, Rød Brochure, børneteateravisen.dk og generel rådgivning m.v.

Planen er at omdanne Teatercentrum til en selvejende institution med tilhørende bestyrelse. Det vil ifølge Henrik Køhler gøre stedet betydeligt mere handlekraftigt.

»Der er behov for en ny struktur, som kan frigøre os fra de forpligtelser, der ligger i at høre direkte under Kulturministeriet. Som selvejende institution vil vi både kunne kommentere og præge politiske beslutninger,« lyder det fra sekretariatslederen, der håber at Teatercentrum bliver mere synligt i en turbulent fremtid for dansk børneteater, som er under voldsom forandring som følge af bl.a. faldende salg af turneteater, utilstrækkelige statslige støttemidler og konkurrencen fra de mange digitale medier.

Medejerskab af festivaler

Men Teatercentrum har gang i flere tiltag. Som arrangør af verdens største festival for børne- og ungdomsteater – hvad der avler forbavsende lidt synlighed i medier m.v. – vil man bl.a. arbejde på at sikre værtskommunerne ‘medejerskab’ af den årlige festival.

»Vi prøver at lave festivaler, hvor kommunen efterfølgende kan bruge arrangementet til at promovere sin egen børnekulturpolitik,« siger Køhler, der anfører Ballerup som et godt eksempel på en kommune, der både gik totalt helhjertet ind i projektet og også med nye initiativer – bl.a. et stort åbningsshow, der blev overværet af tusinder af kommunens egne borgere – fik sat festivalen på nye skinner.

Han fremhæver også kulturpakkeprojektet, hvor teater, dans og musik tilbydes skolerne samlet (læs artikel) som et nyt ‘produkt’, der er med til at skabe opmærksomhed – og også få nye aktører blandt formidlerne på banen. Flere kommuner har således kontaktet Teatercentrum for at høre mere om pilotprojektet – der p.t. kører i Haderslev Kommune – og muligheden for at få det ud i DERES kommune.

Fokus på formidlerne

Henrik Køhler ser også frem til, at Teatercentrum via en ny struktur får mulighed for at blive opgraderet økonomisk og på sigt blive et større center med flere kompetencer.

Blandt mulige aktiviteter nævner han flere små festivaler med kommuner som medspillere og et fast konferencehold, der kan rykke ud og arrangere seminarer og workshops m.v. omkring børnekultur/børneteater.

Men ikke mindst handler den umiddelbare fremtid om at arbejde for at organisere landets formidlere af børneteater meget bedre. Bringe dem sammen med teatrene, finde nemmere måder at købe og arrangere forestillinger på – gerne i samarbejde med børneteatrene selv – og måske via et digitalt system sikre, at disse vigtige aktører i udbredelsen af børneteater hele tiden er opdateret, kan få allehånde oplysninger og hjælp og i det hele er garanteret en aktiv brugerflade.

For p.t. er landets formidlere i form af skolelærere, bibliotekarer, teaterforeningsfolk m.v. svindende i tal og stigende i alder. Der skal arbejdes intens med at forny denne gruppe af medspillere.

Men lige nu gælder det primært om at komme på plads i Farvergade 10. Og det markeres med et lille åbent hus-arrangement torsdag den 27. august fra kl. 15-18. Både arrangementet og lokalerne deler man i øvrigt med BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og ASSITEJ Danmark – hvis sekretariater har haft kontorfællessskab med Teatercentrum i mange år – og således er med til at sørge for sammenhængskraft omkring professionelt teater for børn og unge også på de indre linjer.

Seneste artikler

Seneste artikler

Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere