Af: Carsten Jensen

9. oktober 2010

Henrik Køhler skal fremover være sekretariatsleder for Teatercentrum som selvejende institution – men målet er stadig at give børn gode oplevelser med professionel scenekunst. Illustration: Bob Katzenelson

Garant for børns møde med scenekunst

Teatercentrum, der hidtil har fungeret som UBOT’s sekretariat, overgår i fremtiden til at være en selvejende institution under Kulturministeriet, og i den forbindelse indgår UBOT som institutionens bestyrelse. Teatercentrum skal bl.a. bruge den nye status i arbejdet for at være et proaktivt kompetencecenter.

Faktaboks

UBOT – Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater – er et udvalg nedsat af Kulturministeriet. Teatercentrum fungerer p.t. som UBOT’s sekretariat.

UBOT modtager p.t.. 2,0 mio. kr. årligt via finansloven.

UBOT består p.t. af Henrik Gadegaard, producer på Gruppe 38 og indstillet af FAST, Jette Glavind Pedersen, fhv. skolelærer, bestyrelsesmedlem i DT og indstillet af Danmarks Teaterforeninger samt Jørgen Carlslund, kunstnerisk leder på ZeBU, formand for BTS og indstillet af BørneTeaterSammenslutningen.

Teatercentrum arrangerer bl.a. den årlige festival i april, udgiver repertoirekataloget Den Røde Brochure og står som udgiver af nyhedsportalen børneteateravisen.dk

Se mere om Teatercentrum – herunder mission, vision og værdigrund - på www.teatercentrum.dk

(8.10.2010) Det har været undervejs i et par år, hvor det er blevet bremset af en langsommelig sagsbehandling mellem Kulturministeriet og UBOT (Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater) omkring vedtægter, budgetaftaler, økonomistyring og forskellige (andre) juristerier.

Men nu skulle den være god nok: Teatercentrum går fra at være et sekretariat for UBOT til at være den selvejende institution Teatercentrum, der er et kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Og UBOT vil fremover få status af institutionens bestyrelse.

Den begavede læser vil måske mene, at det mere ligner en teknisk omstrukturering – al den stund at Teatercentrum også fremover vil stå for den store festival i april, udgive Den Røde Brochure og være udgiver for børneteateravisen.dk m.v.

Men ifølge sekretariatsleder Henrik Køhler er der en verden til forskel:

»Hidtil har Teatercentrum ikke rigtig haft en egentlig status i ministeriel sammenhæng, idet UBOT som modtager af den faste finanslovsydelse blot har betalt til et sekretariat. Nu giver UBOT pengene til en selvejende institution, der både kan hente flere penge og donationer andre steder fra til sit arbejde – og som kan agere som et proaktivt kompetencecenter med bedre definerede formålsparagraffer,« siger Henrik Køhler, der også fremhæver frigørelsen fra Kulturministeriet.

»Nu har vi ikke længere pligt til at følge den politiske linje og alle kulturministerielle retningslinjer, men kan agere på egen hånd,« siger han om den kommende status, der placerer Teatercentrum på linje med andre selvejende institutioner som Dansens Hus og LMS (Levende Musik i Skolen) – som i forvejen er samarbejdspartnere omkring bl..a. projekt Kulturpakker.
Disse to organisationer modtager som UBOT tilskud via faste årlige finanslovsbevillinger. UBOT får p.t. to mio. kr. årligt via finansloven.

Modernisering og digitalisering

Selvom Teatercentrums snarlige statusændring faktisk ikke er endelig på plads, blev den kommenteret af UBOT-medlem Henrik Gadegaard ved FAST’s netop overståede generalforsamling i et oplæg – der siden er blevet lagt på BTS’ og FAST’ fælles nyhedsportal, Proscenium, og hvor Gadegaard bl.a. skriver:

’Ændringen har betydet en større omstrukturering af Teatercentrums arbejde, der i stigende grad går imod formidling og udvikling af nye strategier for betjeningen af interessenter på området. Dette er bl.a. sket igennem en stigende modernisering og digitalisering af Teatercentrums formidlingsplatforme og -kanaler (bl.a. Den Røde Brochure), adskillige udviklingsprojekter, der medvirker til at etablere nye samarbejdsflader også uden for teatermiljøet i forhold til en generel skærpelse af professionelle kulturtilbud for børn og unge, herunder de såkaldte ’Kulturpakker’, og nok vigtigst: Med overgangen til selvejende institution er der skabt en klarere formulering af Teatercentrums formålsparagraf og eksistensberettigelse i det hele taget’.

Netværksarbejde

Og så er det vel passende at spørge sekretariatsleder Henrik Køhler, hvad den nye status og de nye ord på eksistensen mere konkret vil betyde for børneteatrene og formidlerne – og dermed også for børneteaterpublikummet.

»Forskellen for teatrene vil nok være, at Teatercentrum som kompetencecenter forpligter sig til at sikre, at BØRN får set teater, hvor vi til nu i højere grad har fremstået som et servicecenter for teatrene. Tilsvarende vil formidlerne opleve, at vi vil arbejde mere for at få diverse netværk til at fungere. Også selvom det kan være andre strukturer end de nuværende med faste kontaktlærere osv. Fx. har vi store planer om at lave unge-netværker, så publikumsdelen bliver mere aktiv i arbejdet for at skaffe teater. Også arbejdet med Kulturpakker (se artikel/link, red.) er jo et skridt i den retning.«

»Vi skal sikre, at børn møder scenekunst – ikke at scenekunst møder børn,« lyder det på slagsordsplanet fra Henrik Køhler.

UBOT – nu med formand

Og I er ikke bange for, at et UBOT med et frigjort Teatercentrum risikerer at få frataget de faste årlige midler på finansloven?

»Nej, som det fungerer nu, er de to millioner kroner reserveret til UBOT, som så beslutter, hvordan de skal bruges i formidlingsarbejdet med børneteater. Det er kun modtagerens status – dvs. Teatercentrums – der har ændret sig. Og de nye vedtægter skal også sikre, at UBOT altid har hånd- og halsret over den statslige støtte.«

UBOT som sådan vil også undergå en mindre forvandling. P.t. sidder der et udvalg på tre personer, som udpeges af kulturministeren efter indstilling fra BørneTeaterSammenslutningen (BTS), Foreningen Af Små Teatre (FAST) og Danmarks Teaterforeninger (DT).

Fremover vil udvalget blive til en bestyrelse – dog stadig på tre personer, selvom man havde ønsket at udvide bestyrelsen til fem personer – og i princippet stadig udpeget efter samme retningslinjer. Om den kommende fusion af BTS og FAST betyder, at organisationen så indstiller to personer eller man finder en ny interessent, vides ikke.
Nyt er til gengæld, at UBOT fremover skal konstituere sig med en formand – og at konstitutionsperioden øges fra to til fire år.

Interessearbejde

Netop fusionen mellem BTS og FAST gør Teatercentrums nye status ekstra interessant, idet Teatercentrum tilsyneladende tænkes at indtage en mere aktiv rolle i nogle af de ting, som BTS i sin egenskab af specifik børneteaterorienteret interesseorganisation har varetaget.

Således skriver Henrik Gadegaard i sit papir til FAST-generalforsamlingen, at Teatercentrums nye proaktive status er ’farvet af udsigten til en fusion imellem FAST og BTS, hvor en stor del af det fremtidige interessearbejde i forhold til at positionere børn og unge i kultur- og i særdeleshed scenekunstpolitikken langt hen ad vejen tiltænkes Teatercentrum i samarbejde med bl.a. ASSITEJ Danmark’.

Og Henrik Køhler, der selv har en fortid som formand for BørneTeaterSammenslutningen, ser det som et naturligt led i udviklingen, at Teatercentrum bliver første garant for børnenes krav på at få professionel scenekunst:

»BTS vil fremover være en del af en større og mere slagkraftig organisation, men det primære sigte på at sikre vilkårene for at kunne spille teater for børn og unge, vil i fremtiden i høj grad også være en opgave, som Teatercentrum bør påtage sig. Hvis vi som institution skal være garanter for, at børn møder scenekunst, vil det være end naturlig forlængelse af vores politiske arbejde at have fokus på teatrenes vilkår også. Således vil en af vores mærkesager i fremtiden stadig være at arbejde for, at ca. 25 procent af bevillingerne til scenekunst i Danmark går til børn og unge – ambitionen er naturligvis af det samlede scenekunstbudget.«

Måske til årsskiftet

Selvom diverse underskrifter og papirer er på plads, fremstår lige de sidste praktiske juridiske detaljer, inden hamskiftet er på plads. P.t. forventes det at ske med virkning fra 1. januar 2011, således at den selvejende institution Teatercentrum kan følge kalenderåret og dermed statens regnskabsår.

Og hvad så med børneteateravisen.dk?

Ja, UBOT og dermed Teatercentrum vil fortsat være udgiver af børneteateravisen.dk – hvis udgivelsesgrundlag fortsat vil være principielt uafhængigt af organisationer og særinteresser. Der bakses p.t. med vedtægter, der fortsat sikrer, at redaktøren udpeges af bestyrelsen og følgelig ikke skal stå til regnskab over for Teatercentrums leder. Men kun for læserne…

Faktaboks

UBOT – Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater – er et udvalg nedsat af Kulturministeriet. Teatercentrum fungerer p.t. som UBOT’s sekretariat.

UBOT modtager p.t.. 2,0 mio. kr. årligt via finansloven.

UBOT består p.t. af Henrik Gadegaard, producer på Gruppe 38 og indstillet af FAST, Jette Glavind Pedersen, fhv. skolelærer, bestyrelsesmedlem i DT og indstillet af Danmarks Teaterforeninger samt Jørgen Carlslund, kunstnerisk leder på ZeBU, formand for BTS og indstillet af BørneTeaterSammenslutningen.

Teatercentrum arrangerer bl.a. den årlige festival i april, udgiver repertoirekataloget Den Røde Brochure og står som udgiver af nyhedsportalen børneteateravisen.dk

Se mere om Teatercentrum – herunder mission, vision og værdigrund - på www.teatercentrum.dk

Flere artikler

Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere