29. august 2013

Gang i huskunstneriet

Mange børneteatre og børneteaterfolk benytter sig af muligheden for at lave spændende og vedkommende teaterprojekter via Huskunstnerordningen, der giver støtte via Statens Kunstråd og de deltagende kommuner/institutioner.

I disse dage er Dansekapellet således undervisningssted for ca. 150 børn fra tre lokale skoler, mens et tilsvarende antal var i sving i sidste uge.

Sammen med dramaturgen og dramapædagogen Gitte Ballesheim og Uppercuts undervisere Lukas og Louise, Dans i Nordvests Maria, Tobias og Maya og den afrikanske danser Michael tager børnene udgangspunkt i H.C. Andersens 'De Røde Sko' og skaber en dansefortælling, der bliver vist på fredag (30. august) fra kl. 10-10,45.  Alle er velkomne, men man skal komme præcist…

Et andet sted i hovedstaden starter et nyt huskunstnerprojekt 3. september, hvor teatret Superreal i  3 uger sammen med professionelle antimobningskonsulenter flytter ind på Skolen ved Søerne på Frederiksberg.  Her vil Superreal som husteater afholde   brugerinddragende teaterworkshops og lave anti-mobbearbejde for skolens deltagere.

Projektet 'What the f…?!' har ifølge teatret 'til formål at give deltagerne konkrete værktøjer til at udtrykke sig, ruste skolen i forhold til mobning, samt give deltagerne en større indsigt i teatret som kunstart'.  

Projektet, der udover Statens Kunstråd er støttet af Frederiksberg Kommune og BUPL, skal i øvrigt munde ud i en professionel turnéforestilling.  

Huskunstnerordningen giver kommunale og pædagogiske aktører i børns hverdag mulighed for at få tilskud til besøg af professionelle kunstnere inden for billedkunst, musik, litteratur og scenekunst. Kunstnerne formidler kunsten til børn og unge mellem 0 og 19 år, så de møder den professionelle kunst på en anderledes måde, end det sker i den almindelige undervisning eller i dagtilbuddet.

Statens Kunstråd dækker 75 pct. af udgifterne til honorarer, mens skolen eller dagtilbuddet betaler de resterende 25 pct. samt eventuelle udgifter til materialer o.lign.

Læs mere om Huskunstnerordningen på www.kunst.dk

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne