27. april 2011

Fusionen nærmer sig

BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Foreningen Af Små Teatre (FAST) arbejder støt videre mod en egentlig fusion af de to organisationer, som forventes at blive en realitet i efteråret 2011.

Der har været afholdt en lang række møder omkring den fremtidige struktur og økonomi og sekretariatsfunktioner m.v. i den nye fælles organisation, der også skal have et nyt navn. For år tilbage, da fusionstanker også rumsterede, blev navnet TAO (Teatrenes Arbejdsgiver Organisation) lanceret, men nu er også TIO (Teatrenes Interesse Organisation) og en række andre mere eller mindre fantasifulde forslag i spil.

BTS og FAST holder fælles medlemsmøde 6. juni i København, for at orientere om fusionsplanerne – og hvor man også kan diskutere fremtidsperspektiverne i den kommende og styrkede fælles organisation.

I forvejen har BTS og FAST en lang række overlappende medlemsteatre, men der er næppe tvivl om, at en sammenlægning giver synergi og forventelig større gennemslagskraft.

I september i år vil BTS så afholde hele tre generalforsamlinger i løbet af to dage med fusionen og dermed opløsningen af BTS efter 42 års virke som eneste punkter på dagsordenen.

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne