14. juni 2012

Fremover er der kun Statens Kunstfond

Kunststøttesystemet skal reformeres. Således har en sjælden politisk enighed betydet, at samtlige Folketingets partier står bag en aftale, der fra 1. januar 2014 etablerer en ny enhedsorganisation, Statens Kunstfond, hvori indgår aktiviteterne i Statens Kunstråd, som reelt nedlægges, men hvor rådets fagudvalg videreføres som en af de to selvstændige søjler for henholdsvis legatstøtte og projektstøtte.

Børneteatrene vil således fortsat kunne søge støtte hos Scenekunstudvalget, der angiveligt i lighed med de øvrige fagudvalg ’oprustes økonomisk’, som kulturminister Uffe Elbæk (R) skriver i en pressemeddelelse.

Politikernes agt er at skabe et mere enkelt og gennemskueligt kunststøttesystem med mindre topstyring og med styrkelse af det såkaldte armslængdeprincip. Det nye Statens Kunstfond får fælles bestyrelse og fælles repræsentantskab for de to søjler.

I kølvandet på denne aftale sker der også ændring i systemet med statens livsvarige ydelse til udvalgte kunstnere, således at minimumsydelsen (p.t. 16.700 kr. årligt) bortfalder for de bedst stillede kunstnere, der således må nøjes med æren i de perioder, hvor de tjener over 380.000 kr. årligt.

Maksimumydelsen er p.t. 153.400 kr. årligt, og den gives p.t. til knapt halvdelen af de 275 kunstnere på livsvarig ydelse. 

Eneste nuværende repræsentant blandt disse 275 med tilknytning til dansk børneteater er i øvrigt Jytte Abildstrøm, men også Paraplyteatrets Ray Nusselein (1944-99) har været på den fine liste, idet han i 1994 modtog Statens Kunstfonds livsvarige ydelse som den første repræsentant for dansk børneteater. 

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne