31. august 2021

Fra krav til anbefaling

Da Refusionsudvalget blev nedlagt ved årsskiftet 2020, blev arbejdet med godkendelser af forestillinger til Refusionsordningen overtaget af Projektudvalget for Scenekunst (PUS) med hjælp fra embedsværket i Slots- og Kulturstyrelsen.

I slutningen af maj og starten af juni i år opstod der ramaskrig omkring nye regler for ansøgning om refusion af forestillinger, hvor de ustøttede teatre harmedes over uvarslede ændringer af de årlige frister for ansøgninger, men endnu mere et nyt krav om at indsende en videooptagelse af den forestilling, som teatret søgte refusionsgodkendelse til.

(Læs bl.a. indlæggene fra Sus HauchClaus Mandøe og André Andersen her på portalen).

Projektstøtteudvalget beklagede herefter (se indlæg), at man ikke i bedre tid havde varslet de ændrede ansøgningsfrister – men man havde dog haft dem til høring hos Teatercentrum og meldt det ud i et nyhedsbrev fra Statens Kunstfond. 

Hvad det ligeledes nye krav om indsendelse af videolink angik, besluttede PUS at dispensere vedrørende fristen 15. juni 2021, hvorefter man så ville evaluere såvel frister som krav om videolink.

Nu fremgår det så af ansøgningskrav på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside omkring godkendelse af forestillinger til refusionsordningen, at de nye frister 15. juni og 15. september står ved magt. MEN som der står på hjemmesiden: 

· 'Udvalget anbefaler at indsende et videolink af hele den forestilling, du ansøger om at få godkendt, men det er ikke et krav'.

Ønsket om at få optagelser af refusionsssøgende forestillinger står altså ved magt, men det frafaldne krav er godt ny for de ustøttede teatre m.fl., der både ser økonomiske og kunstneriske problemer i at frembringe en video af en forestilling længe før den aktuelt skal turnere.

Læs om hele godkendelsesproceduren her

(Billedet: Showcase, hvor refusionssøgende forestillinger havde mulighed for at blive vist for Refusionsudvalget, blev nedlagt sammen med udvalget ved årsskiftet 2020, hvorefter  arbejdet med vurdering af ansøgninger blev overtaget af PUS. Illustration: Bob Katzenelson)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne