Af: Pernille Welent Sørensen

24. september 2012

De unge kommer mere i fokus på festivalerne, både som formidlere og som teaterinteresserede samtalepartnere m.v. – som i ’Lån en ung!’-konceptet, hvor en håndfuld unge sidder klar til indsats i Ringsted ved festivalen i april i år. Foto: Søren K. Kløft

Formidlingens nye veje

Ikke mindst de turnerende børneteatre er stærkt afhængige af teaterformidlere og engagerede lokale arrangører. Mange formidlere i form af lærere, bibliotekarer, teaterforeningsfolk m.fl. kommer til de store festivaler for at se teatrenes repertoire nærmere an. Men arrangørernes flok består også af flere og flere børn og unge, som både er med til at vælge forestillinger og siden servicere teatrene, når de kommer til spillestederne. Teatercentrums konsulent for publikumsudvikling fortæller her om nogle formidler-erfaringer fra Festival 2012 i april i Ringsted og Sorø.

Faktaboks

Udpluk af udsagn fra seminaret ’KulturCrew – unge som kulturformidlere?’, der blev afviklet på Festival 2012 i Ringsted.

Med udgangspunkt i spørgsmålet: ’Hvis alt (scene)KUNST forsvandt i morgen – hvad ville du så savne mest? producerede gruppen af børn/unge post it-sedler med bl.a. følgende udsagn:

Undren & forundring

Et socialt liv og selskab med andre

Mangel på frihed

En evne til at blomstre, gro, leve

Opleve en vare; sjov, god dårlig

Mulighed for at udtrykke sig

Følelser og udtryk

Den forskellighed det giver at vi oplever kunsten forskelligt og det sammenhold det giver, fordi vi deler forskelligheden med hinanden

Oplevelserne, glæden, indtrykkene, tankerne, udviklingen, sammenholdet, minderne, farverne, legen, udfoldelse, idéerne

Kærlighed

Den fri idé

At mærke sine følelser

At se

 

På seminaret arbejdede den samlede gruppe af formidlere (børn, unge og voksne) med præmisser for valg af kunst til andre – her blev der opstillet fire hjørner/fire mulige positioner, og så skulle deltagerne vælge, hvad der var det, der havde mest vægt, når et valg om kunst køb til andre skal foretages. Her er nogle af argumenterne:

KVALITET:

- at stå inde for det der købes

- det er professionelt

- giver noget til eftertanke

- ansvar for andres kunstoplevelse

- fokus på detaljer og sammenhæng

- det skal påvirke én

MANGFOLDIGHED/GENREBREDDE:

- noget for alle

- ramme flere og nye målgrupper

- ærlighed og åbenhed om valg skaber åbne døre

- til store og til små

- komme ud over det kendte og det sikre

- at udfordre – også sig selv som opkøber

MIN EGEN SMAG

- fordi alle valg starter hos mig selv

- fordi min egen smag ikke er statisk over tid

- min egen smag er det fælles udgangspunkt

- min egen smag fordi det er det ærlige valg

- engagement også i en dialog

DET ÅBNE HJØRNE (her var der plads til de synspunkter der ikke kunne dækkes under de øvrige tre)

- målgruppen der skal købes til

- tema/emne der skal arbejdes med i undervisning

- praktiske forhold; scenografi og skolens kapacitet – økonomi, antal publikummer, antal skuespillere

- indkøb på andres vegne kræver inddragelse af målgruppen og dialog, da det skal have deres interesse hos målgruppen

 

Herfra kom formidlerne til Festival 2012:

- Region Hovedstaden (13 af 29 kommuner): Allerød, Ballerup, Bornholm, Fredensborg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Ishøj, København, Rudersdal, Rødovre og Tårnby.

- Region Sjælland (11 af 17): Greve, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Sorø og Stevns.

- Region Syddanmark (8 af 22): Assens, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Middelfart, Svendborg, Vejen og Aabenraa.

- Region Midtjylland (9 af 19): Herning, Horsens, Randers, Ringkøbing, Skjern, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Viborg og Aarhus.

- Region Nordjylland (4 af 14): Morsø, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.

Kilde: De registrerede formidlere på Teatercentrums database 

Festival 2012 – teater for børn og unge – i Sorø og Ringsted, havde besøg af omkring 350 danske formidlere, forstået som opkøbere og rammesættere af teater for børn og unge.

Omkring 100 af disse var børn og unge, og det afspejler den bevægelse, som vi på Teatercentrum har arbejdet for gennem flere år: At flere og nye grupper også får ejerskab til scenekunst for børn og unge.

På festivalen i Ringsted og Sorø var omkring halvdelen af landets 98 kommuner repræsenteret (se faktaboks). Grupperne af opkøbere/rammesættere var, fordelt efter størrelse:

– KulturCrew – skoleelever der rammesætter og i nogle tilfælde køber teater

– Teaterkontaktlærere fra skoler

– Bibliotekarer

– Repræsentanter fra daginstitutioner

– Teaterforeninger

– Kulturhuse

– Teatre med opkøber-forpligtigelser

– (Børne-)kulturkonsulenter


Grupperingerne afspejler ikke nødvendigvis købsstrukturer eller købekraftens størrelse. Nogle kommuner kommer fx med et teaterudvalg, bestående af kulturkonsulent og teaterkontaktlærer, andre har en central person der køber til hele kommunen – atter andre har inviteret børn og unge til at være med.

Unge som formidlere

At der deltog omkring 100 skoleelever, heraf 50 elever fra KulturCrew, på festivalen som formidlere, afspejler den bevægelse, som vi på Teatercentrum, har arbejdet for gennem de sidste par år. Nemlig at skabe nye ejerskaber til scenekunsten ved at tilbyde nye måder at deltage på som barn/ung. 

Det har f.eks. udmøntet sig i konceptet ’Lån en ung!’ som på årets festival primært bestod af unge fra Esbjerg TGK (Teatergrundkursus), der har fulgt festivalen siden 2010, samt unge fra Ringsted 10. klassecenter, som allerede nu har ’advaret os’ – som de formulerer det, om, at de også kommer  med til næste festival – på Mors i 2013.

’Lån en ung!’ fungerer som en mulighed for, at man som opkøber eller teaterinteresseret kan se og tale med en ung om teaterforestillinger. På årets festival fik ’Lån en ung!’ også en international afdeling der gik under navnet ’Young Eyes!’

I Ringsted skrev ’Lån en ung!’-unge anmeldelser på bestilling og blev inviteret af teatre til at komme og se forestillinger for efterfølgende at give interviews til teatret eller en journalist – alt sammen på teatrets initiativ.

’Lån en ung!’ udmærker sig ved at være en social motor – altså en gruppe unge der generer interesse hos andre unge for det, der sker på festivalen. Der strømmer nemlig venner, bekendte og familiemedlemmer til på anbefaling fra de unge ,der deltager som ’Lån en ung!’

En anden måde at deltage på er som KulturCrew. Et KulturCrew er en gruppe skoleelever på 8-14 stykker, der er valgt til at arbejde som værter, scenehjælp og PR-medarbejdere, når der kommer teater, skolekoncert, danseworkshop eller lign. på besøg. På nogle skoler er KulturCrew også med til at bestemme og vælge teater/musik/dans til skolen. De er typisk fra 7. klasse og op, men flere crews har også elever fra 4. klasse og op.

Det første KulturCrew startede i 2010, og p.t. er der omkring 40 KulturCrews rundt om i landet fordelt på, otte kommuner: Aarhus, Hjørring, Tønder, Skanderborg, Ringkøbing-Skjern, Holbæk, Roskilde og Kalundborg.

Og der er flere på vej: I 2012 starter der KulturCrews i Haderslev, Mors, Thisted og Skive.

Unge ta’r teten

På festivalen var der inviteret KulturCrews med på fredagens formidler-seminar for at de sammen med deres voksne kolleger  kunne arbejde med, hvorfor scenekunst er vigtigt og hvordan man vælger teaterforestillinger, når man skal købe til andre end sig selv.

Det var interessant at opdage – på egen krop – hvad der sker, når børn og unge tilbydes en position som formidlere. De deltog med meninger og tanker – og gjorde det med et kæmpe mod. Stillede sig op og talte for samtlige seminardeltagere (omkring 100). Og med meget kompetente bud på spørgsmålet om, hvorfor (scene-)kunst er vigtigt. Og hvilke præmisser de ville vælge teater ud fra, når de skulle købe til andre (se faktaboks).

Hos mig og flere af de andre voksne formidlere åbnede det for tanker som: Er mine argumenter mere vægtige og saglige end en skoleelev på 12 år fra et KulturCrew? Hvad med min faglighed, som er oparbejdet igennem flere år – og hvordan skal der være plads til den? Kan børn/unge på 11., 14. eller 16. år vælge til andre – forstået som: SKAL de vælge til andre? Og hvad kan der komme ud af det? Er jeg villig til at afgive retten til at bestemme hvad mine elever skal se? Og skal jeg det?

Betydningsfulde tilskuere

På Teatercentrum synes vi, at det har en kæmpe værdi, at børn og unge nu får kompetencen til at vælge scenekunst for børn og unge, fordi vi oplever at det giver dem et andet forhold til den scenekunst, de ser. De bliver betydningsfulde publikummer – i betydningen at deres mening tæller og deres tanker og sansninger gør en forskel.

Vi glæder os således til at have mere dialog med teatre, kommuner, skoler, lærere og elever om KulturCrews som formidlere og opkøbere.

 

KulturCrew er udviklet i et samarbejde mellem kompetencecentrene: Dansehallerne, Levende Musik i Skolerne (LMS) og Teatercentrum.  Se mere om KulturCrew, brugerinddragelse, formidlerkontakt  og Teatercentrums festivaler på www.teatercentrum.dk

Faktaboks

Udpluk af udsagn fra seminaret ’KulturCrew – unge som kulturformidlere?’, der blev afviklet på Festival 2012 i Ringsted.

Med udgangspunkt i spørgsmålet: ’Hvis alt (scene)KUNST forsvandt i morgen – hvad ville du så savne mest? producerede gruppen af børn/unge post it-sedler med bl.a. følgende udsagn:

Undren & forundring

Et socialt liv og selskab med andre

Mangel på frihed

En evne til at blomstre, gro, leve

Opleve en vare; sjov, god dårlig

Mulighed for at udtrykke sig

Følelser og udtryk

Den forskellighed det giver at vi oplever kunsten forskelligt og det sammenhold det giver, fordi vi deler forskelligheden med hinanden

Oplevelserne, glæden, indtrykkene, tankerne, udviklingen, sammenholdet, minderne, farverne, legen, udfoldelse, idéerne

Kærlighed

Den fri idé

At mærke sine følelser

At se

 

På seminaret arbejdede den samlede gruppe af formidlere (børn, unge og voksne) med præmisser for valg af kunst til andre – her blev der opstillet fire hjørner/fire mulige positioner, og så skulle deltagerne vælge, hvad der var det, der havde mest vægt, når et valg om kunst køb til andre skal foretages. Her er nogle af argumenterne:

KVALITET:

- at stå inde for det der købes

- det er professionelt

- giver noget til eftertanke

- ansvar for andres kunstoplevelse

- fokus på detaljer og sammenhæng

- det skal påvirke én

MANGFOLDIGHED/GENREBREDDE:

- noget for alle

- ramme flere og nye målgrupper

- ærlighed og åbenhed om valg skaber åbne døre

- til store og til små

- komme ud over det kendte og det sikre

- at udfordre – også sig selv som opkøber

MIN EGEN SMAG

- fordi alle valg starter hos mig selv

- fordi min egen smag ikke er statisk over tid

- min egen smag er det fælles udgangspunkt

- min egen smag fordi det er det ærlige valg

- engagement også i en dialog

DET ÅBNE HJØRNE (her var der plads til de synspunkter der ikke kunne dækkes under de øvrige tre)

- målgruppen der skal købes til

- tema/emne der skal arbejdes med i undervisning

- praktiske forhold; scenografi og skolens kapacitet – økonomi, antal publikummer, antal skuespillere

- indkøb på andres vegne kræver inddragelse af målgruppen og dialog, da det skal have deres interesse hos målgruppen

 

Herfra kom formidlerne til Festival 2012:

- Region Hovedstaden (13 af 29 kommuner): Allerød, Ballerup, Bornholm, Fredensborg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Ishøj, København, Rudersdal, Rødovre og Tårnby.

- Region Sjælland (11 af 17): Greve, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Sorø og Stevns.

- Region Syddanmark (8 af 22): Assens, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Middelfart, Svendborg, Vejen og Aabenraa.

- Region Midtjylland (9 af 19): Herning, Horsens, Randers, Ringkøbing, Skjern, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Viborg og Aarhus.

- Region Nordjylland (4 af 14): Morsø, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.

Kilde: De registrerede formidlere på Teatercentrums database 

Flere artikler

Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere