Af: Carsten Jensen

14. april 2009

Formanden har ordet

ASSITEJ Danmark er netop nu på mærkerne som kommende vært og serviceinstitution for over 100 internationale gæster til Festival 2009 i Ballerup. Det bliver formand Henrik Ipsens første store 'konfrontation' med det internationale arbejde.

ASSITEJ Danmark har netop valgt ny formand for organisationen, der tæller 55 professionelle danske børneteatre og en række organisationer og enkeltpersoner som medlemmer. Organisationen med det umulige navn er den danske afdeling af den internationale organisation for børne- og ungdoms-teater ASSITEJ (Association Internationale du Théatre pour l’Enfance et la Jeunesse), tilknyttet UNESCO og fungerer som en slags ‘udenrigsministerium’ for dansk børne- og ungdomsteater og formidler dels viden om dansk børneteater til udlandet og dels informationer om aktiviteter i udlandet til de danske teatre.

Helt aktuelt er ASSITEJ Danmark dog i samarbejde med arrangørerne vært for den invasion af udenlandske teaterfolk/-arrangører, der gæster Festival 2009 i Ballerup i april.

Over 100 gæster fra 25-30 forskellige lande skal opleve verdens største festival med professionel scenekunst for børn og unge, og de serviceres på allehånde måder af organisationen og en mindre hær af frivillige hjælpere fra medlemsteatrene.

Festivalen bruges i høj grad som base for international netværks-arbejde, der er en vigtig del af ASSITEJ’s virke. Her skaber man nye relationer på tværs af grænser, samtidig med at aktiviteterne styrker ASSITEJ Danmark internt.

Og der vil traditionelt også blive opdyrket mange af de kontakter mellem danske og udenlandske teaterfolk, der leder videre til nogle af de mange invitationer til festivaler og turneer i udlandet, der har gjort dansk børneteater til en af landets mest kendte kulturelle eksportvarer.

Spørgsmål til Ipsen

I marts måned fik ASSITEJ Danmark så ny formand, idet Henrik Ipsen efterfølger Peter Jankovic fra Teatret Lampe. Henrik Ipsen (f. 1966) er skuespiller og projektleder på Odsherred Teater.

Han er uddannet fra Skuespillerskolen v. Odense Teater 1993 og har haft opgaver ved en lang række teatre. Nu gælder det så også organisationsarbejdet i ASSITEJ Danmark.

Børneteateravisen.dk har sendt en stribe spørgsmål afsted til den nye formand.

Du er netop blevet valgt til ny formand for ASSITEJ Danmark. Hvad fik dig til at gå efter denne post?

»Da jeg i sin tid opstillede til bestyrelsen sagde jeg at jeg ville stille en en række spørgsmål til ASSITEJ – det blev jeg valgt ind på og det har jeg gjort. Formandsposten giver mig selvsagt større mulighed for at tegne foreningen og flytte den i den retning, jeg mener er til gavn for ASSITEJ Danmark.«

ASSITEJ er en organisation, der er tilknyttet UNESCO. Hvad betyder denne tilknytning egentlig – udover ord? Og kan du overhovdet nævne et konkret samarbejde med FN-organisationen. Selvom du måske har nogle ideer…?!

»ASSITEJ er ikke tilknyttet UNESCO udover i ånden. Vi står godt nok på UNESCO’s liste over partnere, men det handler ikke om konkret samarbejde men derimod om netop – ord! Når man er en organisation så stor, som vi er, og som i øjeblikket tæller 78 medlemslande med store kulturelle forskelle, er det af afgørende betydning at kunne finde ord, der kan danne konsensus. Det er også vigtigt, (og det især i lande med en mindre demokratisk styreform end vores) at ASSITEJ bliver betragtet som en NGO. ASSITEJ’s charter lægger sig tæt op ad UNESCO, når det handler om børns kulturelle rettigheder.«

Int. ASSITEJ har udnævnt 20. marts til international børneteaterdag, som skal markere denne særlige teaterform. Men der skete jo heller ikke i år nogetsomhelst her i Danmark – udover en pressemeddelelse om, at der spilles en masse børneteater hver dag kloden over. Er det så ikke bedre at lade dagen passere i stilhed?!

»Man kan med rette spørge sig selv, hvorfor ASSITEJ World Day ikke har haft den store gennemslagskraft i Danmark. En af grundene er formodentlig tidspunktet. Alle teatrene er travlt optagede med forberedelserne til årets store festival og i ASSITEJ Danmark har vi også rigeligt at se til med de mange internationale gæster. Vi har på et tidspunkt diskuteret, hvorvidt vi skulle markerer dagen på selve festivalen, men fandt, at den nok ville drukne i de mange aktiviteter. ASSITEJ World Day markeres på mange forskellig måder rundt om i verden – vi er ikke de eneste, der nøjes med en pressemeddelse. Men det ville da være skønt at kunne lave en stor march som i Mexico eller en konference som i Serbien, for ASSITEJ trænger til større synlighed i Danmark – ingen tvivl om det.«

Du har været fremme med tanker om, at både organistionen selv og de enkelte medlemsteatre skal forpligte hinanden mere – og at ASSITEJ skal have bedre kontakt til teatrene – og omvendt. Hvad kan man helt konkret gøre?

»Jeg er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på et oplæg til en ny medlemsstrategi, som jeg vil præsenterer for bestyrelsen på vores næste møde, der er den 29. april. Jeg har derfor ikke lyst til at gå i detaljer med det endnu. Men overordnet handler det om at opbygge en struktur, der optimerer relationen mellem medlemmerne og os. Det er ikke noget, man bare gør fra den ene dag til den anden – det tager tid. Derfor har jeg afsat de næste par år til opgaven. Det samme gælder for vore nye tiltag, der skal vedligeholde selve netværkstanken i ASSITEJ. Vi kan eventuelt vende tilbage til det mere konkrete, når vi lancerer alt det nye….«

Søren Ovesen – der er ASSITEJ Danmarks repræsentant i International ASSITEJ’s executivkomite – har bl.a. luftet ideer om, at man burde og kunne arrangere en international ASSITEJ-festival her i landet en gang om året (mindst) og har næsten udnævnt Næstved til værtsby. Men hvor skal pengene (2,5 mio. kr. har været nævnt) egentlig komme fra? Og ville det ikke være bedre at udbygge samarbejdet med Caravanen (hvor ASSITEJ i forvejen er repræsenteret) og SpringFestival i København osv.?

»Det er rigtigt at Næstved har meldt sig på banen, og vi er i øjeblikket ved at undersøge de nærmere omstændigheder. Det er vores mål at lave en tilbagevendende ASSITEJ-festival i Danmark. Om det så bliver allerede i 2010, må tiden vise – 2011 springer vi over pga. verdenskongressen. Både Caravanen og SpringFestival er eksempler på et par glimrende festivaler, som ASSITEJ bakker op. De har deres egen integritet og det er godt – jo flere af den slags jo bedre. Hvilken type festival, vi vil lave, er det for tidligt at sige noget om endnu, men vi vil naturligvis skæve til de eksistrende festivaler og derefter finde vores helt egen vinkel. Jeg tror ikke, at man skal være bekymret for at malke systemet for midler. Har man den rigtige ide, er midlerne der også til det.«

Selvom Scenekunsten jo netop har bevilget fire mio. kr. til verdenskongressen i 2011, har der verseret rygter om, at Kunststyrelsen ikke altid tager ASSITEJ Danmark helt alvorligt som samarbejdspartner i det internationale arbejde. Gør I nu noget ekstra for at fremstå som troværdige medspillere?

»Jeg er ikke selv bekendt med at Kunststyrelsen skulle have en sådan holdning – man har i alt fald ikke ytret nogen form for bekymring over for mig. Men det vil jo vise sig, når vi om kort tid får svar på vores seneste ansøgning. Jeg har i den delagtiggjort SKU i mine tanker om ASSITEJ Danmarks arbejde og udtrykt håb om, at de vil bakke op om den forandringsproces jeg anser for at være i fuld gang. I alt sin enkelthed er det jo sådan: Det gælder ikke om at fremstå troværdig – det gælder om at være det. Det gælder om at sørge for at der er sammenhæng mellem det man siger og det man reelt gør. Det gælder om at udvise åbenhed og gennemsigtighed i sit arbejde og ikke feje noget ind under gulvtæppet.«

Hvad vil en opdateret organisation med et højt aktivitetsniveau egentlig betyde for dansk børneteater? Herunder i relation til formidlerne og udbredelsen af god børneteaterkunst?

»ASSITEJ Danmark har fokus på internationale arbejde – det nationale arbejde synes jeg vi skal overlade til BørneTeaterSammenslutningen og Foreningen Af Små Teatre (FAST). Så jeg vælger at betragter dit spørgsmål som værende møntet på internationale aktiviteter: Jeg tror ikke, at jeg vil indlade mig på at udbasunere ASSITEJs betydning for dansk teater for børn og unge generelt. ASSITEJ har naturligvis kun betydning for dem, der interesserer sig for internationalt arbejde. Er man ikke interesseret i turné i udlandet, eller deltagelse på udenlandske festivaler, eller samarbejdsprojekter med resten af verden – jamen så har ASSITEJ ikke den store betydning for én. Men jeg vil da stærk anbefale, at man kaste sig ud i internationalt arbejde. Interessen for dansk teater for børn og unge er stor, og muligheden for at finde interessante samarbejdespartnere er bestemt til stede. Erfaringen viser, at internationalt arbejde ofte skaber interesse om det man laver og samtidig udfordre det én selv – både kunstnerisk og socialt.«

Det er jo ikke sådan, at navnet ASSITEJ kendes af ret mange – ikke engang altid inden for selve børneteaterområdet?

»Du har ret – det er en temmelig hemmelig organisation og det var en af grundene til, at vi bød ind på verdenskongressen i 2011. Og en god grund til at lave vores egen festival. ASSITEJ er nu ikke helt ukendt i embedsmandskredse eller i det politiske system – men det er jo også rent faktisk meningen, at vi skal føre vores medlemmer frem og ikke os selv. Vi er heller ikke meget for at blande os i den politiske debat, da vi som NGO gerne skulle være neutrale. Det er noget af en udfordring at gøre sig bemærket – så vi benytter da også enhver lejlighed (som f.eks dette interview) til at udtale os.«

Så vidt den nyslåede formand, der altså 29. april vil præsentere ASSITEJ Danmark for en ny og mere aktiv medlemsstrategi.

Seneste artikler

Seneste artikler

Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Fra 6.-11. februar blev 13. udgave af den tyske Festival Panoptikum afviklet i Nürnberg. En dansk delegation med dybe rødder i teater for børn og unge besøgte festivalen, der har ry for at være toneangivende på sit felt i Tyskland. Teatercentrums kommunikationsmedarbejder var med på turen og deler her nogle indtryk fra et festivalbesøg, der bød på teater, installationskunst, netværksaktiviteter, døvetolkning - og regnvejr.
Læs mere
Drevet af lyst og vilje

Drevet af lyst og vilje

Louise Schouw Teater har indledt et landsdækkende erobringstogt med ’Sallys far’. Teatret er i forvejen et af landets store turnerende teatre med over 250 opførelser årligt. Til voksne og børn og familier – og er angiveligt en af de største billetsælgere til børneteater. Efter næsten 25 år som teater uden statsstøtte er det en bedrift i sig selv.
Læs mere
Teaterkritik til debat

Teaterkritik til debat

Kritikerne behøver kunsten for at udøve deres metier, men teatrene har også brug for en kompetent faglig kritik af deres forestillinger. Lidt fra en debat på Aveny-T om anmelderi og formidling - og noget om en instruktørs håndplukning af anmeldere til sin nyeste forestilling.
Læs mere
Vi klapper i takt

Vi klapper i takt

Et nytår signalerer ofte forandring, og 2024 bliver så også det år, hvor Aprilfestivalen skifter navn til 'KLAP - teaterfestival for små og store’. Teatercentrums direktør, Dorthe Skøtt Bébe, reflekterer i sin kommentar over det intensive arbejde med at udvikle en ny identitet for den store festival.
Læs mere
’De vil virkelig gerne lave teater’

’De vil virkelig gerne lave teater’

Dramatiker Væksthus har været et brancherettet talentudviklingsprojekt for dramatikere til børne- og ungdomsteatret siden 1997. Med det nye og 14. hold, DV 23-25, følger også en vision om at udvikle nye samarbejdsrelationer med andre kreative uddannelsessteder om det at fortælle historier.
Læs mere
Årsopgørelse

Årsopgørelse

Teateravisen følger 2023 til dørs med enkelte punktnedslag omkring børne- og ungdomsteatret. Der blev atter produceret scenekunst på højt niveau og i imponerende mængder, som samtidig er i stand til at overskygge, at den økonomiske proletarisering af området fortsat er en alt for nærgående medspiller for mange teatre.
Læs mere
Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Fra 6.-11. februar blev 13. udgave af den tyske Festival Panoptikum afviklet i Nürnberg. En dansk delegation med dybe rødder i teater for børn og unge besøgte festivalen, der har ry for at være toneangivende på sit felt i Tyskland. Teatercentrums kommunikationsmedarbejder var med på turen og deler her nogle indtryk fra et festivalbesøg, der bød på teater, installationskunst, netværksaktiviteter, døvetolkning - og regnvejr.
Læs mere
Drevet af lyst og vilje

Drevet af lyst og vilje

Louise Schouw Teater har indledt et landsdækkende erobringstogt med ’Sallys far’. Teatret er i forvejen et af landets store turnerende teatre med over 250 opførelser årligt. Til voksne og børn og familier – og er angiveligt en af de største billetsælgere til børneteater. Efter næsten 25 år som teater uden statsstøtte er det en bedrift i sig selv.
Læs mere
Teaterkritik til debat

Teaterkritik til debat

Kritikerne behøver kunsten for at udøve deres metier, men teatrene har også brug for en kompetent faglig kritik af deres forestillinger. Lidt fra en debat på Aveny-T om anmelderi og formidling - og noget om en instruktørs håndplukning af anmeldere til sin nyeste forestilling.
Læs mere
Vi klapper i takt

Vi klapper i takt

Et nytår signalerer ofte forandring, og 2024 bliver så også det år, hvor Aprilfestivalen skifter navn til 'KLAP - teaterfestival for små og store’. Teatercentrums direktør, Dorthe Skøtt Bébe, reflekterer i sin kommentar over det intensive arbejde med at udvikle en ny identitet for den store festival.
Læs mere
’De vil virkelig gerne lave teater’

’De vil virkelig gerne lave teater’

Dramatiker Væksthus har været et brancherettet talentudviklingsprojekt for dramatikere til børne- og ungdomsteatret siden 1997. Med det nye og 14. hold, DV 23-25, følger også en vision om at udvikle nye samarbejdsrelationer med andre kreative uddannelsessteder om det at fortælle historier.
Læs mere
Årsopgørelse

Årsopgørelse

Teateravisen følger 2023 til dørs med enkelte punktnedslag omkring børne- og ungdomsteatret. Der blev atter produceret scenekunst på højt niveau og i imponerende mængder, som samtidig er i stand til at overskygge, at den økonomiske proletarisering af området fortsat er en alt for nærgående medspiller for mange teatre.
Læs mere