8. september 2012

Forlader Marionetteatret i vrede

Bølgerne går fortsat højt i kølvandet på Københavns Kommunes udmelding fra april 2012 om, at Marionetteatret i Kgs. Have fra nytår skal fusionere med Det Lille Teater, der fremover får tildelt Marionetteatrets hidtidige tilskud (1,2 mio. kr.) som lille storbyteater og således skal stå for driften af gratis dukketeater i sommermånederne.

Allerede ved udmeldingen protesterede Marionetteatret, der som selvejende institution ikke var eller er indstillet på sammenlægningen.

Teatrets bestyrelse har på et par møder med Københavns Kommune forgæves forsøgt at få omgjort beslutningen, og det får nu bestyrelsesmedlem Palle Aagaard til at forlade bestyrelsen og smække med døren med ordene om, at han ’ikke vil være med til at legitimere Københavns Kommunes beslutning’.

I en pressemeddelelse udtaler han bl.a., at sammenlægningen ikke vil’få nogen som helst værdi for nogen af teatrene’:

’Bestyrelsen for Det Lille Teater har ikke fremført nogen protester mod kommunens beslutning, men har så vidt jeg kan se heller ikke udvist nogen form for lyst eller initiativ endsige demonstreret evnerne til at genrejse Marionetteatret som det unikke tilbud, det var, da lederen af teatret igennem mere end 40 år var på sit højeste’.

Marionetteatret har selv arbejdet på at skaffe sponsormidler til en selvstændig fortsættelse af teatret, men den proces er nu if. Palle Aagard opgivet.

Det nu forhenværende bestyrelsesmedlem sendte også sin ’opsigelse’ til Københavns kultur- og fritidsborgmester, Pia Allerslev (V), der bl.a. svarede, at ’det ikke blev besluttet, at Marionetteatret skal lægges ind under Det Lille Teater. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at tilskuddet, der tidligere blev udbetalt til Marionetteatret, fremover udbetales til Det Lille Teater, som samtidig overtager forpligtelsen til at lave gratis marionetteater for børn i sommermånederne’.

Ifølge borgmesterens mail er der nærmere tale om en inddragelse af  Marionetteatrets støtte som lille storbyteater end en egentlig fusion. Og åbenbart heller ikke således, at de gratis teateropførelser nødvendigvis skal finde sted i Kongens Have…

Hun skriver således, at ’der er ikke herved taget stilling til, hvad der skal ske med Marionetteatret; det beslutter alene Marionetteatrets bestyrelse’ og at ’baggrunden er et ønske om at forenkle, sam-administrere og fremme samarbejde og større robusthed blandt de små teatre i København. Formålet er at sikre mere og bedre teater for byens borgere. Jeg er med på, at Det Lille Teaters forestillinger ikke nødvendigvis kommer til at ligne Marionetteatrets, men jeg har set flere forestillinger på Det Lille Teater og har fuld tillid til, at teatrets forestillinger i fri luft vil blive skabt i overensstemmelse med dette gode børneteaters ånd og profil’.

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne