20. januar 2013

Forestilling søger teater-2

Teatercentrum er involveret i et teaterprojekt, som Ministeriet for Børn og Undervisning, Aarhus Universitet og Danmarks Pædagogiske Bibliotek via et Sekretariat, der skal koordinere fejringen af det danske skolesystems 200-års-jubilæum i 2014, har sat i værk.

Nemlig et teaterstykke om undervisningens historie, der skal produceres og siden turne som gratis tilbud til landets skoler (Se langnoten: ‘Forestilling søger teater’)

Teatercentrum skal være med i udvælgelsen af det teater, der som udgangspunkt får finansieret en hel teaterproduktion og en efterfølgende turne.

Det første info-møde fandt sted 17. januar på Teatercentrum, og her mødte der 21 interesserede teatre op tillige med tre dramatikere.

Teatercentrums sekretariatsleder, Henrik Køhler, glæder sig over den store interesse og fortæller, at det stadig er muligt for interesserede teatre at melde sig i det videre forløb.

Det går ud på at  indsende en synops med ide til en forestilling med temaet ‘skole i 200 år’. Den skal være på max en A4-side og  skal ‘pitche’ ideen, kort beskrive form/genre, samt indeholde oplysninger om antal medvirkende og beskrivelse af produktionens størrelse (en kort overordnet beskrivelse af forventet omfang, teknikforbrug etc.)

 Derudover beder Sekretariatet for skole i 200 år om et kort CV på fire-fem linjer, der beskriver teatret.

Denne synopsis skal mailes senest mandag 4. februar  2013 kl. 16 til hk@teatercentrum.dk

Forestillingen forventes produceret, så den er klar til turne i sæson 2014/15,

Der er nedsat en jury bestående af Sekretariatet for skole i 200 år, Teatercentrum og  samt Trine Wisbech, dramaturg og daglig leder af Det Lille Teater.

 De udvalgte teatre inddrages i den efterfølgende fondsansøgningsproces, som foregår i februar måned. Ansøgningsrammen er 2,5 mio. kr.. Hvis der ikke findes midler, aflyses projektet.

Yderligere information ved henvendelse til Henrik Køhler (hk@teatercentrum).

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne