Af: Carsten Jensen

23. april 2021

Forårsuddeling: PUS og projekterne

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort den seneste fordeling af midler til scenekunst for børn, unge og voksne fra den pulje, der i forårsudgaven primært går til projekter. Der blev uddelt 15.625.000 kr. til 62 ansøgninger.

Der var brug for over 81 mio. kr., hvis Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) skulle imødekomme alle 276 ansøgninger i det, der med lidt god vilje kan kaldes forårsuddelingen fra puljen 'Scenekunst for børn, unge og voksne' med deadline 15. januar, hvor man primært kan søge om tilskud til projekter og enkeltstående internationale aktiviteter. 

Til den største af de to årlige ansøgningsrunder – med deadline 1. juni – kan teatrene også søge om driftstilskud.

Det blev i denne ombæring til 15.625.000 kr. til 62 ansøgere fra den store bunke af støtteværdige projekter, og heraf er de 22 placeret i de for Teateravisens tunnelsyns vigtigste målgrupper: 'Børn og unge' og 'Delvis børn og unge' (se faktaboksen).

Jagten på listen…

Det er så de tørre facts om tildelingen, hvor Teateravisen som vanligt er dykket ned i den store samlede oversigt over alle ansøgningerne, som PUS har skullet forholde sig til, og fisket teaternavne og (arbejds)projekttitler frem.

Men selv med et årelangt kendskab til teaterområdet er det stort set umuligt at dechifrere de enkelte ansøgeres tilknytning til målgruppe ud fra teater- og personnavne og projekttitler, så derfor er udvalgets egen målgruppemarkering helt essentiel.

Den står nu heller ikke på kunst.dk's officielle hjemmeside over tildelinger, men kan opspores via det relevante udvalgsmødereferat med tilhørende liste andetsteds på hjemmesiden.

Denne liste viser alle ansøgningerne – både fra de fravalgte og de udvalgte – med de ansøgte summer og PUS' beslutning om den endelige støttestørrelse. Men ak, den sidste kolonne over målgruppeplacering er forsvundet.

Det skyldes helt banalt og ukonspiratorisk tekniske begrænsninger ved at tilgængeliggøre dokumenterne for synshandicappede, og der vanker bøde, hvis man ikke overholder forenklingen, lyder det fra udvalgets kompetente sekretær, Ann Berit Sourial, der til gengæld venligst og fluks har fremsendt hele listen i sin fulde bredde til Teateravisen.

Ingen interesse for de 25 procent…

Hun fortæller, at Teateravisen faktisk er den eneste, der efterspørger denne målgruppe-markering af ansøgningerne.

Det er åbenbart bare den gamle redaktør, der synes, at den slags stadig er interessant. I 'gamle dage' var det dog noget, som børneteatrene og deres faglige organisation – BørneTeaterSammenslutningen – holdt nøje øje med og beredvilligt gik i kamp for at sikre, at mindst 25 procent af støttemidlerne gik til børne- og ungdomsteater, svarende til denne gruppes andel af befolkningen (se artiklen 'Vi holder dem i ørerne!'). 

Men denne kontrol er åbenbart ikke relevant for området længere. Hvilket måske også afspejler, at der ikke længere findes en organisation alene for varetagelse af børne- og ungdomsteatrets interesser, suppleret med at mange teatre laver scenekunst for alle målgrupper, ligesom der er en voksende og i øvrigt meget velkommen sammensmeltning af børne-, ungdoms- og voksenteater både organisatorisk og interesse- og produktionsmæssigt.

Massivt ansøgerfelt

Så måske skulle Teateravisen også stoppe med på områdets vegne at insistere på at se fordelingen af puljemidler – men den samlede oversigt er alligevel interessant. Den giver både et indblik i Projektstøtteudvalgets prioriteringer og en fornemmelse for nye aktører og deres projekter – som man forhåbentlig kan støde på senere i produktionsfasen, til premierer, spilleperioder og festivaler m.v.

Man får også syn for, hvor mange også af de etablerede børne- og ungdomsteatre, der kontinuerligt søger projektstøtte. Blandt de 214 fravalgte ansøgninger finder man nemlig også ved denne uddeling langt fra kun en masse af de (kun lejlighedsvis) projektstøttede teatre, men også egnsteatre og små storbyteatre, som på denne måde håber at få tilført økonomi til større produktioner og nye aktiviteter.

Og teatrene er allerede ved at køre ansøgninger i stilling til den næste og største årlige  uddeling fra puljen for 'Scenekunst for børn, unge og voksne', der har deadline 1. juni.

Også her vil der givet være et massivt ansøgerfelt. Men som salig teaterrådsformand Bjørn Lense-Møller engang beklagende udtalte om støttepuljernes størrelse, så slipper pengene op før talentet.

Tallene fra de seneste tre års 'efterårsuddeling' taler deres eget sprog: I 2020 var der ca. 73,6 mio. kr. til 95 ansøgere – og 166 afslag. I 2019 var der ca. 69 mio. kr. til 87 ansøgere – og 199 afslag. I 2018 var der ca. 63 mio. kr. til 60 ansøgere – og 210 afslag.

Seneste artikler

Seneste artikler

Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere