Af: Carsten Jensen

27. marts 2014

Mens der afvikles seminarer og konferencer i at koble scenekunst og skolereform sammen, er projekt KulturCrew - hvor elever oplæres til at blive kulturformidlere på deres egne skoler - et godt eksempel på en genvej til samarbejdet mellem skole og børneteaterliv. Her fra et børneteaterfremstød i Ringkøbing i 2012. Foto: Søren K. Kløft

Fokus på scenekunst i undervisningen

Frem mod skolereformstarten kæmper børneteatrene for at sikre deres kunst og arbejde opmærksomhed fra undervisningssektoren. Og en række seminarer og workshops her i foråret handler derfor netop om mulighederne for at integrere scenekunsten i skolearbejdet.

Faktaboks

- Kunst skaber læring: To dages konference på Aprilfestival i Holstebro med oplæg og workshops m.v. om bl.a. teatrets kompetenceudøvende effekt, integration af kunst i undervisningen og teater i relation til og konkurrence med skolens øvrige fag.

Henvender sig til formidlere, kulturkonsulenter, børneteaterfolk m.fl.

Tid: 3. og 4. april fra kl. 9-16. Sted: Prismen, VIA University College - Pædagoguddannelsen. Gl. Struervej 1, Holstebro. Mere info: www.aprilfestival.dk eller Pernille Welent Sørensen ps@teatercentrum.dk 
Pris 300 kr. pr. dag. Tilmelding via www.aprilfestival.dk/faglige_arrangementer.asp

- Kunstnerisk læring i heldagsskolen: Heldagsarrangement i forbindelse med :Danish+-showcase-festivalen i Aarhus (5. maj 2014) med bl.a. oplæg om kunstneriske og kreative læreprocesser, workshops med praktiske værktøjer, forestillinger m.v.

Henvender sig til skolelærere, pædagoger, formidlere, børneteaterfolk, kulturkonsulenter m.fl.

Tid: 5. maj kl. 8,30-16,40. Sted: Godsbanen, Skovgaardsgade 3, Aarhus C

Pris: 750 kr. Tilmelding senest 1. april på www.danishplus.teaterby.dk

- Scenekunst i den åbne skole: Workshops i henholdsvis Aarhus og København   om teatrenes muligheder for at få scenekunsten implementeret i skolereformen - bl.a. via dramaforløb, undervisningsmateriale m.m.

Henvender sig til børneteatre, men er åbent for alle.

Tid: 23. april og 25. april kl. 15-21. Sted: Aarhus: Strandskolen, Nellikevej 1, Risskov - København: Gasværksvejens Skole, Gasværksvej 22, København V.

Gratis. Tilmelding senest 11. april 2014 ved kontakt til Nina Jensen på nj@teatercentrum.dk eller 31 50 59 42

- Sceniske undervisningstilbud: Den nye portal skoletjenesten.dk  (www.skoletjenesten.dk) samler undervisningstilbud fra kulturinstitutioner. P.t. er det primært museer, men teatrene kan byde sig til her også.

Se også artiklen 'Men hvor er teatrene?' - om skolereform og børneteaterproducenter.

Landets børneteaterproducenter er nu helt på det rene med, at den nye skolereform skal implementeres efter sommerferien, og at der bl.a. lægges op til en stærkere placering af de praktiske/musiske fag og et øget samarbejde med de lokale kulturinstitutioner – hvor ikke mindst museerne har stået stærkt.

Men der arbejdes nu ihærdigt for at sikre scenekunsten en mere markant position, og det afspejler sig i en række aktuelle seminarer, workshops m.v., der skal forene formidlere, undervisere, bibliotekarer, kulturkonsulenter og teaterfolk m.v. omkring børneteatrets betydning i undervisningen.

Nedenfor nævnes tre aktuelle arrangementer, der sigter på at vise, hvordan man kan integrere (teater)kunsten i undervisningen: En todages konference (3.-4. april) i forbindelse med Aprilfestivalen i Holstebro; et daglangt seminar (5. maj) i forbindelse med den internationale showcase-festival :Danish+ – og to workshops (23. & 25. april 2014) i Aarhus og København.

'Kunst skaber læring'

Aprilfestival (www.aprilfestival.dk) er lige på trapperne og vil i ugen 30. marts-6.april 2014 plastre Holstebro Kommune til med teater for børn og unge i det, der både er en storstilet kulturel manifestation og en næsten uoverskuelig salgsmesse for landets turnerende børneteatre

Formidlerne strømmer følgelig til festivalen for at se teatrenes repertoire an, og traditionen tro deltager mange også i det tilknyttede faglige arrangement, som i år strækker sig over to dage (3.-4. april) under titlen 'Kunst skaber læring'- og den lidt mere rundtossede undertitel: '- sans en firkant'…

Der er stadig ledige pladser (se faktaboks) for deltagere en eller begge dage. Og følgende udpluk af konferencens program kan give et lille indtryk af problemstillinger og interesseområder:

Om torsdagen fortæller professor Matthew Reason fra Edinburgh om, hvad børn oplever, når de møder teatret og hvilke kompetencer de opøver. Beth Juncker, professor i børnekultur efterspørger kunstens kompetencer i nutidens uddannelser. Der er flere workshops, bl.a. om Kroppen i læring v. Morten Anderson. Teater og trivsel i indskolingen v. Teaterkufferten. To processer om hvordan daginstitutioner, skoler og kulturinstitutioner kan organisere sig i forhold til læreplaner og Åben skole v. proceskonsulent Karsten Thygesen og Ulla Voos Gjesing leder af Kulturprinsen.

Fredagen byder bl.a. på oplæg og workshop ved Tatiana Chemi, lektor på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet om kunsten at integrere kunsten i undervisningen. Global Stories fortæller om deres projekt 'Med andre øjne'. Der er også denne dag flere workshops: Bl.a. musiker Lars Greve og Levende Musik i skolen; om dans – musik og sprogforståelse i børnehaver ved danseformidler Ulla Krebs Bille;   om tværfaglighed og teater i folkeskolen ved Gitte Bech Ballesheim fra DATS. Og oplæg om KulturCrew, BUPL's tanker om æstetiske læreprocesser m.v.

Se det omfattende program på festivalens hjemmeside

'Kunstnerisk læring i folkeskolen'

En måneds tid efter er det så den internationale showcase :Danish+ (3.-6. maj 2014) der i samarbejde med Aarhus Scenekunstcenter og Scenekunstnetværket Region Midtjylland har udvidet sin festival for udenlandske opkøbere med et heldagsarrangement for danske undervisere, formidlere m.fl. omkring, hvad scenekunsten kan bidrage med til den almindelige undervisning og hvordan et samarbejde mellem skole og teaterliv kan skrues sammen.

Deadline for tilmelding er 1. april 2014 (se faktaboks).

Titlen på arrangementet 5. maj 2014 er 'Kunstnerisk læring i folkeskolen' og lægger sig følgelig op ad Aprilfestivalens seminartitel, og i Aarhus er der da også gensyn med en af oplægsholderne, idet lektor Tatiana Chemi fra Aalborg Universitet vil fortælle om sin forskning i kunstneriske og kreative læreprocesser – hun er bl.a. medstifter af forskergruppen ARiEL (Arts in Education and Learning).

Desuden står ZeRUM, Uppercut Danseteater og Dansehallerne for forskellige workshops, hvor deltagerne får mulighed for at øve sig i praktiske værktøjer, som de kan anvende konkret i undervisningssituationer.

Derudover vil inspirationsdagen blive krydret med forestillinger fra festivalens program, hvor man får lejlighed til at se dansk børneteater spillet på engelsk for de internationale opkøbere.

Se hele programmet her eller 
www.teaterby.dk/index.php/10-aktiviteter/368-kunstnerisk-laering-i-folkeskolen 
 

'Scenekunst i den åbne skole'

Mellem disse to arrangementer om læring og scenekunst afholder Teatercentrum og Skoletjenesten så to workshops rettet mod danske børneteatre.

Titlen er her 'Scenekunst i den åbne skole' og vil fokusere direkte på den nye skolereform og teatrenes mulighed og behov for at producere undervisningsmaterialer om scenekunst.

Der er tale om en workshop med oplæg fra bl.a. undervisere og kyndige udi skolereformen samt teatre, der allerede er i gang med diverse undervisnings- og samarbejdsprojekter.

Således vil skolereformens opbygning og betydning for teatrene blive gennemgået, mens et oplæg vil fokusere på en lærers problemstillinger, hvis vedkommende vil give eleverne en kulturoplevelse.

Dertil kommer et oplæg om måden og mulighederne at producere relevant undervisningsmateriale, inden der sluttes af med et indlæg om Skoletjenestens rolle for formidling af kultur til skolerne.

Workshoppen afvikles i Aarhus 23. april 2014 og gentages i København 25. april 2014 – med en vis udskiftning af oplægsholdere.

Tilmeldingsfristen er 11. april 2014 og program kan fås ved henvendelse til Nina Jensen, Teatercentrum (se faktaboks).

Skoletjenesten som leverandør og formidler

Som det fremgår, er Skoletjenesten medarrangør af ovenstående workshop.

Skoletjenesten er en såkaldt pædagogisk serviceinstitution, der samarbejder med en lang række kulturinstitutioner  om at udvikle, tilrettelægge og gennemføre oplevelsesorienterede undervisningstilbud og opstået somet samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder.

I et treårig projektsamarbejde med Kulturministeriet og Undervisningsministeriet har man netop lanceret et landsdækkende netværk, som via netportalen skoletjenesten.dk skal give lærere et overblik over lokale og aldersrelevante undervisningstilbud på landets kulturinstitutioner. 

Der er p.t. en overvægt af museer, men en række børneteatre har dog også budt ind med undervisningstilbud, det gælder bl.a. Anemone Teatret, ZeBU, Teater Refleksion og Filuren – og der skal nu arbejdes ihærdigt for at få flere teatre i folden, fordi dette kan være en direkte vej til via skolereformen at implementere scenekunst på skoleskemaet. 

Faktaboks

- Kunst skaber læring: To dages konference på Aprilfestival i Holstebro med oplæg og workshops m.v. om bl.a. teatrets kompetenceudøvende effekt, integration af kunst i undervisningen og teater i relation til og konkurrence med skolens øvrige fag.

Henvender sig til formidlere, kulturkonsulenter, børneteaterfolk m.fl.

Tid: 3. og 4. april fra kl. 9-16. Sted: Prismen, VIA University College - Pædagoguddannelsen. Gl. Struervej 1, Holstebro. Mere info: www.aprilfestival.dk eller Pernille Welent Sørensen ps@teatercentrum.dk 
Pris 300 kr. pr. dag. Tilmelding via www.aprilfestival.dk/faglige_arrangementer.asp

- Kunstnerisk læring i heldagsskolen: Heldagsarrangement i forbindelse med :Danish+-showcase-festivalen i Aarhus (5. maj 2014) med bl.a. oplæg om kunstneriske og kreative læreprocesser, workshops med praktiske værktøjer, forestillinger m.v.

Henvender sig til skolelærere, pædagoger, formidlere, børneteaterfolk, kulturkonsulenter m.fl.

Tid: 5. maj kl. 8,30-16,40. Sted: Godsbanen, Skovgaardsgade 3, Aarhus C

Pris: 750 kr. Tilmelding senest 1. april på www.danishplus.teaterby.dk

- Scenekunst i den åbne skole: Workshops i henholdsvis Aarhus og København   om teatrenes muligheder for at få scenekunsten implementeret i skolereformen - bl.a. via dramaforløb, undervisningsmateriale m.m.

Henvender sig til børneteatre, men er åbent for alle.

Tid: 23. april og 25. april kl. 15-21. Sted: Aarhus: Strandskolen, Nellikevej 1, Risskov - København: Gasværksvejens Skole, Gasværksvej 22, København V.

Gratis. Tilmelding senest 11. april 2014 ved kontakt til Nina Jensen på nj@teatercentrum.dk eller 31 50 59 42

- Sceniske undervisningstilbud: Den nye portal skoletjenesten.dk  (www.skoletjenesten.dk) samler undervisningstilbud fra kulturinstitutioner. P.t. er det primært museer, men teatrene kan byde sig til her også.

Se også artiklen 'Men hvor er teatrene?' - om skolereform og børneteaterproducenter.

Flere artikler

Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere