Af: Carsten Jensen

30. maj 2016

Først Sønderborg, så Syddjurs og dernæst…

Aprilfestivalerne har en lang planlægningshorisont, så der er hele tiden gang i henvendelser og forberedelser til endelige aftaler med værtskommuner. I 2017 bliver det som bekendt Sønderborg, i 2018 venter Syddjurs - og der er gode bud på Aprilfestivalerne i 2019, 2020 og 2021. Alle med deres muligheder og udfordringer.

Mens Aprilfestival 2016 på Frederiksberg allerede er indskrevet i det digre værk over festivalernes historie, er forberedelserne til de næste års festivaler i fuld gang. 

Med alle de muligheder og udfordringer som et nyt festivalområde byder på.

Som bekendt bliver Sønderborg Kommune vært for Aprilfestival 2017, der afvikles i slutningen af april over dagene 23.-30. april 2017.

Det må så også siges at være på tide, at festivalen gæster denne del af landet. Seneste besøg på de kanter var nemlig helt tilbage i 1980l hvor Aabenraa – i samarbejde med Rødekro og Lundtoft kommuner – var vært for en festival i april med 40 teatre, 60 forestillinger og ca. 200 opførelser i alt.

Det var i øvrigt en festival, der blev hærget af en voldsom storm, som blæste de til lejligheden opstillede telte – til afhjælpning af lokalemangel – til informationsbod, forestillinger m.v. omkuld.

Festival som strategielement

På Teatercentrum, der arrangerer Aprilfestivalerne i samarbejde med årets værtskommune(r), glæder man meget sig til at lave festival i Sønderborg Kommune, der udover betagende natur, flotte bygninger og gode forhold også byder på entusiasme og stor imødekommenhed blandt de lokale arrangører.

»Her er virkelig en kommune, som VIL noget med festivalen,« siger Henrik Køhler, leder på Teatercentrum og dermed også af de årlige festivaler.

»Hvor nogle værtskommuner primært glæder sig over et godt produkt og den synlighed, det giver, så indgår festivalen i en overordnet strategi i Sønderborg omkring, hvordan man skaber kultur, der rækker ud over borgere og kommune og giver kulturel identitet,« siger han.

Måske handler det i Sønderborgs tilfælde også lidt om arbejdet op til og efterveerne fra det mistede kulturby 2017-projekt (hvor Aarhus  som bekendt løb med titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017), men i Sønderborg lader man sig ikke slå ud og kompenserer så med at stå for bl.a. store begivenheder som Aprilfestival, Musik i Tide-festival, Spejdernes Lejr m.v. i 2017.

Sønderborg har det hele

For Aprilfestival er Sønderborg et fund af en festivalvært med idel beliggenhed, perfekt størrelse (ca. 75.000 indbyggere), demografi osv.

Kommunen er stor nok i sig selv til at festivalen fylder ud, uden at skulle inddrage nabokommuner til fx. de lukkede forestillinger i ugens løb på skoler og institutioner m.v. Der er også så gode og samlede spillesteder i weekenden, at man aner muligheden for helt at undgå shuttlebusser.

Og for teatrene er der også gode nyheder: Der er nemlig dømt fælles indkvartering på Marina Fiskenæs ved Gråsten, hvor der er plads til alle teaterfolk, internationale gæster – og Teatercentrums udvidede festivalsekretariat. Og det skal nok give både fagligt nærværk samt   liv og glade dage, når natcafeen etableres på bostedet.

Til glæde for det lokale publikum og tilrejsende bliver der samlet sekretariat, dagcafe og mødefaciliteter i Sønderborghus – der normalt er regionalt spillested – med billetudlevering i biblioteket lige ved siden af.

Teatercentrum tilbyder teatrene gratis indkvartering – til gengæld er det normale opholdstilskud på 1100 kr. pr. deltager skåret væk.

Eneste minusser i regnskabet synes at være, at Teatercentrum får en dyr (fly) eller besværlig (tog m.v.) rejseaktivitet i den lange planlægningsfase og en forhåbentlig ubegrundet frygt for, at lidt færre formidlere rejser til dette smukke hjørne af Danmark i forhold til det let tilgængelige Frederiksberg i år

Samtidig kan der kan ventes lidt færre internationale gæster end de normale 140-150, fordi 2017 også er verdenskongres år for ASSITEJ – den finder sted 17.-27. maj i Sydafrika – som følgelig indgår i de omrejsende teaterfolks planer og budgetter…

Syddjurs alene om festivalen

I 2018 rykker Aprilfestival så nordpå i Jylland for at indtage Syddjurs Kommune nord for Aarhus.

Med det snævre flertal på 12-11 stemte byrådet således på et møde i slutningen af april ja til værtsskabet af festivalen (Venstre, Liberal Alliance, Borgerlisten samt to socialdemokrater var imod),selvom potentielle medværter som Aarhus, Randers Norddjurs og Favrskov kommuner havde takket nej til at dele festivalen med Syddjurs Kommune.

Ifølge Henrik Køhler fra Teatercentrum forventes den formelle underskrift på festivalkontrakten at være på plads inden sommerferien.

Men nu skal kommunen så ud og finde de 'resterende' penge til festivalen og dets budget på ca. 4,8 mio. kr. – hvoraf Kulturministeriet refunderer halvdelen –  som man havde håbet at få via fælles værtsskab.

Nogle af pengene ventes de nævnte kommuner at hoste op med via såkaldte 'teaterpakker', hvor de i størrelsesordenen150-200.000 kr. køber adgang til forestillinger på skoler og institutioner på festivalens hverdage op mod det store weekendarrangement.

Egnsteater i gavehumør

Andre midler kommer formentlig fra det lokale Syddjurs Egnsteater, der i den grad vil tømme egen kasse for at sikre festivalen i hjemkommunen.

Ifølge teatrets leder, Hege Tokle, vil man finde 400.000 kr. direkte fra årets budget og dertil lade de 200.000 kr., som man ellers kontraktligt er forpligtet til at indkøbe børneteater for i årets løb, indgå i festivalbudgettet. Dertil kommer tilbud om at stå for festivalshow og andre opgaver.

Det kan synes overvældende at dræne sit egnsteater for midler i et helt kalenderår, men det er helt i den særlige innovative ånd, som teaterleder Tokle besidder…

Og selvom de lokale børn altså får et ordentligt skud børneteater på én gang i stedet for spredt hen over året, så kan et kalendermæssigt stop for gæsteforestillinger år godt give politiske dønninger i kommunen, ligesom landets turneteatre nok også kan tøjle begejstringen over en model, hvor der intet turnesalg er i kommunen i et helt år, mens man til gengæld spiller gratis en hel uge i festivalen – som vanligt.

Når Aprilfestival 2018 atter afvikles på Djursland, er det et gensyn med festivalen, som i 1995 var på egnen med hele fire af de daværende kommuner som værter: Nørredjurs, Midtdjurs, Ebeltoft og Grenaa (68 teatre, 98 forestillinger, 400 opførelser).

To weekendbyer?

Hvad Syddjurs i øvrigt kan diske op med omkring festivalstruktur og afvikling, er stadig på tegnebrættet i en kommune, der med to relativt små byer, et stort opland og et indbyggertal på ca. 42.000 byder på visse kapacitetsudfordringer, som Henrik Køhler formulerer det.

Med det forventede samarbejde med nabokommunerne om forestillinger til skoler og institutioner på hverdage vil den del af festivalen være klaret, og med ikke mindst Aarhus som nærliggende storby vil festivalens afsluttende weekend givet også blive invaderet af 'gratister' fra nabokommunerne.  

Henrik Køhler fortæller, at der har været lanceret en ide om at afvikle weekenddelen to steder, nemlig i Rønde (ca. 3.000 indbyggere) og Ebeltoft (ca. 7.500 indbyggere), men at han af hensyn til logistik og festivalintensitet selv er mest stemt for Ebeltoft alene.

Men når aftalen er endeligt på plads, kan den tidskrævende og spændende detailplanlægning tage sin begyndelse.

Hjørring i 2019?

Så vidt er man langt fra kommet omkring Aprilfestival 2019 og frem, hvor skribenten af denne artikel har påtaget sig at tale for egen regning – omend ud fra troværdige forlydender.

For der er angiveligt interesse i kulturudvalget for at hente festivalen endnu længere mod nord i 2019, nemlig til Hjørring Kommune, der senest havde værtsskabet tilbage i 1982 – dengang sammen med Hirtshals. Her deltog 47 teatre med 80 forestillinger og 210 opførelser, men med en kommune på ca. 65.000 indbyggere kan Hjørring sagtens tage sig af festivalen alene, selvom den er vokset gevaldigt i størrelse siden da.

Med et splinternyt egnsteaterkompleks og engagerede lokale kræfter ville det være et fint sted til en festival, og teateravisen.dk kan da hilse fra teaterdirektør Lars Sennels fra Vendsyssel Teater og sige, at han synes, at Aprilfestival 2019 vil passe genialt i Hjørring med det nye Vendsyssel Teaters fire sale og udendørsscene som oplagt spillested…

I den forbindelse kan knaster i regnebrættet i forhold til en festivaløkonomi så være de markante udgifter, som Hjørring Kommune har pålagt sig selv med etableringen af den nye, store udgave af egnsteatret.

Holbæk i 2020?

Længere ud i spekulationernes tågedis dukker Holbæk Kommune op som en potentiel festivalvært i 2020.

Her er de relevante kontakter stadig på det uforpligtende plan, men interessen er udtalt, og kommunen vil med sin beliggenhed være en glimrende sjællandsk efterfølger til tre jyske festivaler.

En nordvestsjællandsk kommune med ca. 70.000 indbyggere, gode spillesteder og ikke mindst hele to lokale egnsteatre, Fair Play og Holbæk Teater som erfarne medvirkende i planlægning og udførelse, lyder i hvert fald som en god ide.

Som med Hjørring skal man dog også mht. Holbæk lige tage det kommende kommunalvalg i ed. Der skal vælges nye byråd i efteråret 2017 – og sådanne har det med både at blokere for væsentlige aktuelle beslutninger og/eller omgøre samme, når de nye politiske og kulturpolitiske konstellationer dukker op…

Ishøj i 2021?

Derfor har teateravisen.dk også bevæget sig endnu længere ude på mulighedernes overdrev, når Ishøj lige lanceres som en mulighed for Aprilfestival 2021.

Her er der dog blevet afholdt møde med kulturchefen, ligesom det politiske system er aktiveret. Men herfra er der selvfølgelig et stykke vej, inden det ligger fast, om Ishøj Kommune med sine ca. 22.000 indbyggere, et driftigt lokalt egnsteater, gode spillesteder i kulturhus m.v. og en rimelig nærhed af hovedstaden kunne være en seriøs kandidat til Aprilfestival 2021.

Men nu er spåkuglen for de kommende festivaler i hvert fald blevet pudset godt af….

Seneste artikler

Seneste artikler

Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Fra 6.-11. februar blev 13. udgave af den tyske Festival Panoptikum afviklet i Nürnberg. En dansk delegation med dybe rødder i teater for børn og unge besøgte festivalen, der har ry for at være toneangivende på sit felt i Tyskland. Teatercentrums kommunikationsmedarbejder var med på turen og deler her nogle indtryk fra et festivalbesøg, der bød på teater, installationskunst, netværksaktiviteter, døvetolkning - og regnvejr.
Læs mere
Drevet af lyst og vilje

Drevet af lyst og vilje

Louise Schouw Teater har indledt et landsdækkende erobringstogt med ’Sallys far’. Teatret er i forvejen et af landets store turnerende teatre med over 250 opførelser årligt. Til voksne og børn og familier – og er angiveligt en af de største billetsælgere til børneteater. Efter næsten 25 år som teater uden statsstøtte er det en bedrift i sig selv.
Læs mere
Teaterkritik til debat

Teaterkritik til debat

Kritikerne behøver kunsten for at udøve deres metier, men teatrene har også brug for en kompetent faglig kritik af deres forestillinger. Lidt fra en debat på Aveny-T om anmelderi og formidling - og noget om en instruktørs håndplukning af anmeldere til sin nyeste forestilling.
Læs mere
Vi klapper i takt

Vi klapper i takt

Et nytår signalerer ofte forandring, og 2024 bliver så også det år, hvor Aprilfestivalen skifter navn til 'KLAP - teaterfestival for små og store’. Teatercentrums direktør, Dorthe Skøtt Bébe, reflekterer i sin kommentar over det intensive arbejde med at udvikle en ny identitet for den store festival.
Læs mere
’De vil virkelig gerne lave teater’

’De vil virkelig gerne lave teater’

Dramatiker Væksthus har været et brancherettet talentudviklingsprojekt for dramatikere til børne- og ungdomsteatret siden 1997. Med det nye og 14. hold, DV 23-25, følger også en vision om at udvikle nye samarbejdsrelationer med andre kreative uddannelsessteder om det at fortælle historier.
Læs mere
Årsopgørelse

Årsopgørelse

Teateravisen følger 2023 til dørs med enkelte punktnedslag omkring børne- og ungdomsteatret. Der blev atter produceret scenekunst på højt niveau og i imponerende mængder, som samtidig er i stand til at overskygge, at den økonomiske proletarisering af området fortsat er en alt for nærgående medspiller for mange teatre.
Læs mere
Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Fra 6.-11. februar blev 13. udgave af den tyske Festival Panoptikum afviklet i Nürnberg. En dansk delegation med dybe rødder i teater for børn og unge besøgte festivalen, der har ry for at være toneangivende på sit felt i Tyskland. Teatercentrums kommunikationsmedarbejder var med på turen og deler her nogle indtryk fra et festivalbesøg, der bød på teater, installationskunst, netværksaktiviteter, døvetolkning - og regnvejr.
Læs mere
Drevet af lyst og vilje

Drevet af lyst og vilje

Louise Schouw Teater har indledt et landsdækkende erobringstogt med ’Sallys far’. Teatret er i forvejen et af landets store turnerende teatre med over 250 opførelser årligt. Til voksne og børn og familier – og er angiveligt en af de største billetsælgere til børneteater. Efter næsten 25 år som teater uden statsstøtte er det en bedrift i sig selv.
Læs mere
Teaterkritik til debat

Teaterkritik til debat

Kritikerne behøver kunsten for at udøve deres metier, men teatrene har også brug for en kompetent faglig kritik af deres forestillinger. Lidt fra en debat på Aveny-T om anmelderi og formidling - og noget om en instruktørs håndplukning af anmeldere til sin nyeste forestilling.
Læs mere
Vi klapper i takt

Vi klapper i takt

Et nytår signalerer ofte forandring, og 2024 bliver så også det år, hvor Aprilfestivalen skifter navn til 'KLAP - teaterfestival for små og store’. Teatercentrums direktør, Dorthe Skøtt Bébe, reflekterer i sin kommentar over det intensive arbejde med at udvikle en ny identitet for den store festival.
Læs mere
’De vil virkelig gerne lave teater’

’De vil virkelig gerne lave teater’

Dramatiker Væksthus har været et brancherettet talentudviklingsprojekt for dramatikere til børne- og ungdomsteatret siden 1997. Med det nye og 14. hold, DV 23-25, følger også en vision om at udvikle nye samarbejdsrelationer med andre kreative uddannelsessteder om det at fortælle historier.
Læs mere
Årsopgørelse

Årsopgørelse

Teateravisen følger 2023 til dørs med enkelte punktnedslag omkring børne- og ungdomsteatret. Der blev atter produceret scenekunst på højt niveau og i imponerende mængder, som samtidig er i stand til at overskygge, at den økonomiske proletarisering af området fortsat er en alt for nærgående medspiller for mange teatre.
Læs mere