24. april 2010

Flere penge til billettilskud

Samtidig med at Seeberg-udvalget i sin netop offentliggjorte scenekunstvisionsrapport, ’Veje til udvikling’, foreslår en nedlæggelse af billetkøbsordningen, der skal finansiere udviklingsarbejdet i dansk teater, melder Kunststyrelsen om øget tilskud til publikumsrabatter på teatre og i teaterforeninger. Styrelsen har netop fastsat fordelingen af det såkaldte billetformidlingstilskud til egnsteatre, små storbyteatre, projektteatre og teaterkompagnier.

Teatrene, der også kaldes ’pulje 2-teatre’, modtager i den kommende teatersæson 2010-11 i alt 26,3 mio. kr. til rabatter, hvilket er en stigning på 5,7 pct. i forhold til tilskuddet i sæson 2009-10.

Der er i alt 111 teatre, der får del i midlerne. De fordeler sig på 73 stationære teatre og 38 projektteatre/teaterkompagnier. Blandt de 111 har 75 teatre m.v. i Hovedstadsområdet fremsendt én fælles ansøgning om formidlingstilskud gennem Teaterbilletter.dk.

Teatrene fastlægger selv deres rabatstrukturer og -satser og bestemmer således selv rabatternes størrelse, og om de gives via abonnementsordninger, særligt billige ungdomsbilletter eller andre former for billetrabatter.

Kunststyrelsen har også meldt ud, hvor meget teaterforeningerne og kulturhusene m.fl. i den såkaldte ’pulje 3’ får i tilskud til rabatter hver gang, de opfører en forestilling. Også her er der tale om en stigning i tilskuddet pr. godkendt opførelse af professionel scenekunst, idet teaterforeningerne m.fl. i indeværende sæson har modtaget 14.200 kr. pr. opførelse, mens de i den kommende sæson vil få tildelt 16.200 kr. pr. opførelse.

Den samlede bevillingsramme til ’pulje 3’ udgør 21,2 mio. kr. i 2010/11, der fordeles mellem i alt 90 teaterforeninger og kulturhuse m.fl., der har søgt denne pulje.

Alle teaterforestillinger, hvortil publikum kan få billetformidlingstilskud, vil blive præsenteret på den landsdækkende scenekunstportal www.scenen.dk
.

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne