15. marts 2016

Flere børn og unge i Det Kongelige Teater i 2015

I sidste uge blev årsberetningen for Det Kgl. Teaters aktiviteter i 2015 offentliggjort. Med et underskud på blot 0,2 pct. af den samlede omsætning på 824, mio. kr. blev det økonomiske resultat vurderet som tilfredsstillende.

Det skyldes bl.a., at man har været i stand til at hive sponsorindtægter og fondsmidler i størrelsesordene 66 mio. kr. i land – men behovet herfor bliver ikke mindre i de kommende år, hvor også Nationalscenen er ramt af de store besparelser i V-regeringens kulturelle grønthøsterpolitik.

For denne portals fokus rummer især beretningens omtale af tilskuertal interessante oplysninger: Ud af et samlet tilskuertal på 619.000 solgte Det Kgl. Teater i 2015 hele 76.000 af billetterne til børn og unge – hvilket var hele 14.000 flere end året før – ligesom omkring 12.000 børn og unge deltog i gratis workshops og andre aktiviteter.

Årsberetningen fortæller i øvrigt om en samlet belægningsprocent på 80 pct. – der blev i alt gennemført 1.389 forestillinger og aktiviteter. Heraf var 734 af dem på teatrets egne scener, mens en stor del af de øvrige kom fra en omfattende turneaktivitet, der førte Det Kgl. Teater til 46 byer med i alt 108 opførelser af  turnéforestillinger.

Man kan downloade beretning og regnskab via dette link.

(Billedet: Illustration: Bob Katzenelson)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne