Af: Carsten Jensen

22. september 2017

Festival i dialogform

Selvom det også gælder evaluering af Aprilfestival 2017 i Sønderborg, skal der især diskuteres store og nye udfordringer i forbindelse med Aprilfestival 2018 i Syddjurs Kommune. Det gælder ikke mindst omkring fordeling af teatre og forestillinger i de to forskellige byer, der skal rumme weekenddelen - som er på programmet, når Teatercentrum inviterer til dialogmøder i Aarhus 5. oktober og København 6. oktober for teatre og formidlere.

Der findes efterhånden op mod 40 festivaler (se liste), der har scenekunst for børn og unge på programmet, men to af dem skiller sig afgørende ud: Horsens Teaterfestival i september og Aprilfestivalen i foråret.

Udover at de hører til de absolut største af slagsen (ca. 35 og op mod 200 forestillinger) og altid har gratis adgang til alle forestillinger, har de tillige begge et klart fokus på salgsmesse- og formidleraspektet, ligesom begge festivaler altid har et fagligt seminar – med deltagerbetaling – der samler formidlere og teaterfolk og fagligt interesserede.

Årets Horsens-festival er just afsluttet og har nu sendt evalueringsmails ud til de formidlere, der deltog – og som formentlig vil notere sig den gode organisation, spillelokaler i gåafstand og et højt serviceniveau.

Aprilfestivalen, der jo ikke er begunstiget af at have de samme, kendte faciliteter år efter år, men hvert år afvikles i en ny kommune/by et sted i landet, kan kun skele misundeligt til konceptet i Horsens. Og forsøge at optimere hver ny megafestival på fremmed grund.

Evaluering og fremtid

Derfor afholder arrangørerne fra kompetencecentret Teatercentrum i næste måned dialogmøder i henholdsvis Aarhus og København forud for næste års Aprilfestival, der i øvrigt afvikles med Syddjurs Kommune som vært fra 15.-22. april 2018.

Dialogmøderne, der er for både teaterfolk og formidlere, er både tænkt som evaluering af Aprilfestival 2017 i Sønderborg – hvad gik godt, hvad bør ændres, hvad kan der etableres af nye tiltag osv. – og mulighed for at komme med forslag til de udfordringer, der venter Aprilfestival 2018.

Teatercentrum, der har arrangeret disse Aprilfestivaler siden starten i 1971 (hvor det var et mindre weekendarrangement i november…) håber følgelig på, at teatrene møder frem for at afdække muligheder og valg og måske komme med rigtig gode forslag til den videre planlægning af  weekendarrangementet, der af lokalemæssige grunde skal afvikles i to byer; ligesom indkvarteringssituationen skal vendes m.v.

Også formidlerne kunne tænkes at have gode argumenter til en brugbar fordelingsnøgle af forestillinger i de to byer, ligesom de måske med udgangspunkt i seneste festival har forslag til, hvordan deres deltagelse i festivalen kan forbedres og udvikles.

Weekendarrangement i to byer

Den helt store udfordring er som nævnt, at Aprilfestival 2018 af logistiske grunde må afvikle weekendprogrammet i to byer – Rønde og Ebeltoft – der ligger en snes kilometer fra hinanden.

Udover problemet med transport handler det primært om forestillingernes placering. Skal de fordeles efter alderskategorier? Eller skal de enkelte teatre med flere forestillinger spille alle disse i samme by? Eller skulle man måske fordele forestillinger efter udvalgte genrer eller noget helt fjerde? 

Ideen med aldersopdelte festivalområder har være afprøvet en enkelt gang ved en tidligere festival – dog i samme by – og her var der ikke entydigt positive reaktioner.

»Vi lægger jo op til at vælge mellem to modeller: Efter teatre eller efter alder. Der er for og imod begge. Det ene tiltaler måske teatrene mere og det andet formidlerne, men vi skal jo også overveje vilkårene for det almindelige publikum. Vi er også åbne for, at der på dialogmøderne kommer endnu bedre løsninger,« siger Teatercentrums direktør, Henrik Køhler, der dog ikke i dette spørgsmål ønsker atter at tage hul på en diskussion om festivalens størrelse kontra adgangskrav, kuratering m.v.

Indkvarteringsmuligheder

Så Aprilfestival 2018 vil være åben for alle de forestillinger for børn og unge, der er refusionsgodkendt – og holder tendensen fra de seneste festivaler, skal man finde indkvartering til omkring 700 teaterfolk, ligesom festivalkommunen gerne skulle kunne tilbyde hotelmuligheder til flere hundrede tilrejsende formidlere m.fl.:

»Vi har i øjeblikket lavet aftale med to steder i kommunen, hvor teatrene kan booke overnatning til favorable priser. Vi kommer ikke til at tilbyde indkvartering som i Sønderborg eller i sin tid i Jesperhus på Mors (festivalen i 2013, red.), men vi ønsker også i fremtiden at gøre det så billigt som muligt for teatrene at bo.

Formidlerne kan henvende sig til det lokale turistkontor og få gode anvisninger om mulighederne,« lyder det fra Henrik Køhler.

Udvidet kategorisering af forestillinger

Mens Teatercentrum er i fuld gang med at lokalisere mulige spillesteder til de forventeligt op mod 200 forestillinger (og 6-700 opførelser), der vil fylde næste festivalprogram. Og gerne skulle fremstå så overskueligt og brugervenligt som muligt.

Man kunne – udover alder og varighed – forestille sig orientering om sprog (ingen, få, mange ord) og genremæssigt (drama, dans, fortælle, musik, mime, gadeteater, nycirkus, animations- og dukketeater, performance interaktivt m.v.), og dialogmøderne vil derfor også være en kærkommen lejlighed til at få gode råd fra både teatre og formidlere både omkring kategorier og tydeliggørelse af forestillingernes form og indhold, siger Henrik Køhler.

Der er selvfølgelig også basis for andre forslag omkring forbedring program og information, som vil gøre festivalen bedre for såvel teatre som formidlere.

Faglige initiativer

Derudover er der mulighed for at diskutere andre elementer af festivalen på dialogmøderne. Måske indholdet af de forskellige faglige og sociale aktiviteter for såvel teatre som formidlere.

Henrik Køhler fortæller, at man allerede har besluttet ikke at fortsætte med at gøre festivalens torsdagskonference til en international begivenhed, afviklet på engelsk – hvilket heller ikke var en udpræget vellykket ting ved Aprilfestival 2017.

I stedet arbejder man på at 'revidere måden at være international gæst på festivalen', både omkring ophold, netværksmøder, kuraterede turprogrammer m.v.

I den danske afdeling har flere teaterfolk de senere år talt for at genindføre de kvalitetsdiskussioner, der var en væsentlig del af festivalerne for flere årtier siden – for at styrke den faglige bevidsthed og lære hinandens teateraktiviteter bedre at kende.

Alle forslag af den karakter skal dog adresseres et særligt udvalg:

»Vi skabte i 2017 et frivilligt udvalg af teaterfolk, der tilrettelagde et fagligt program for deres kolleger. Vi har netop afholdt evalueringsmøde med disse og alt tyder på, at det har været en god ide, som vi vil genbruge i 2018. Det er til enhver tid teaterfagfolkene, der skal tilkendegive, hvad de ønsker af arrangementer på festivalen,« siger Henrik Køhler og tilføjer, at man selvfølgelig er meget interesserede i dialogen med teatrene om, hvad det er for aktiviteter og tiltag, der skal til, for at man vil føle større ejerskab til festivalen:

»Festivalen er jo en platform, der kan stilles til rådighed for mange slags aktiviteter, som branchen måtte ønske.«

Andre aktiviteter

Dialogmøderne slutter i øvrigt med, at Teatercentrum vil orientere om nogle af de andre aktiviteter på kompetencecentret:

Det gælder bl.a. T.E.E.N.-projektet, asylteaterprojektet Hodja fra Danmark, samarbejdet med ASSITEJ og placeringen af generalsekretariatet for International ASSITEJ i Danmark de næste tre år.

Også den nyligt udarbejdede strategiplan for Teatercentrums arbejdsopgaver og mål frem til 2020 vil blive omtalt.  

Seneste artikler

Seneste artikler

Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere