17. juni 2010

Feedbacksløjfer i Århus

En tysk forsker, der har arbejdet i flere år som videnskabelig medarbejder på et norsk universitet, forsvarer sin ph.d. i Danmark på engelsk.

Så kan det vist ikke blive mere internationalt, men det er situationen, når Siemke Böhnisch onsdag den 30. juni i Århus skal forsvare sin ph.d.-afhandling om et emne, der har særdeles relevans for scenekunst for børn og unge, nemlig: ’Feedbacksløyfer i teater for svært unge tilskuere. Et bidrag til en performativ teori og analyse’. Altså den gensidige påvirkning (’feedback-sløjferne’), der sker mellem aktører og tilskuere i forestillinger beregnet for de allermindste, og hvor ikke mindst de små og uimponerede tilskuere kan påvirke scenekunstnerne alene på grund af deres særlige publikumsadfærd.

Afhandlingen videreudvikler et performativt tankesæt og udforsker et område, der ikke har været genstand for vældig meget forskning, nemlig teater for børn under tre år, skriver Siemke Böhnisch i en lille opsummering af sin afhandling om et teaterområde, som hun selv har forsket i under sit ophold ved Agder-universitetet i norske Kristiansand, og som også er under voldsom udvikling i Danmark.

Her har ikke mindst en instruktør som Catherine Poher og en spiller som Gertrud Exner arbejdet med helt nye sansekoncepter for blebørnspublikummet.

Siemke Böhnisch – der er uddannet i kulturpædagogik fra universitetet i Hildesheim i Tyskland – har som udgangspunkt bl.a., at de meget unge tilskuere – helt ned til seks måneder – giver særdeles produktive og interessante udfordringer til teaterkunstnerne, der må tage helt nye og anderledes æstetiske arbejdsmetoder og overvejelser i brug. Og hvor fokus bl.a. er på det ikke-planlagte og ikke-kontrollerbare i forestillingerne i modsætning til meget strukturerede sceniske strukturer.

Ph.d-forsvaret finder sted onsdag 30. juni 2010 kl. 14.15 på Arhus Universitet, Institut for Æstetiske Fag, bygning 1584 (145), lokale 124, Langelandsgade 139, Århus C.

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne