Af: Carsten Jensen

25. april 2022

Farvel til MICO

For mange i teaterbranchen har MICO været et fast it-holdepunkt, hvor en unik firmakultur har været kendetegnet af tætte og nærmest familiære relationer til kunderne, og hvor mæcenater og ’Robin Hood’-ordninger har været en del af dna’et. Nu har Jakob Milthers og Pia Hegners livsværk fået nye ejere.

Fredag 29. april holdes der afskedsreception for Jakob Milthers på Teater V i Valby for at markere, at han ikke længere har ledelsesansvar for MICO ApS, der er blevet opkøbt af webudviklings- og digitaliseringsfirmaet Simple Solution.

Arrangementet finder selvfølgelig sted i et teater, for MICO har som it-firma haft sin faste forankring og kundekreds blandt landets små og større teatre helt fra den spæde start for over 30 år siden. Og selvom der er kommet andre kundesegmenter til gennem årene, har firmaet været en så integreret og uundværlig del af scenekunstbranchen, at dette lille farvel-portræt er uundgåeligt.

Som redaktør af netportalen Teateravisen.dk er denne skribent en af de mange, der har lukreret på at kunne kontakte et fladt-struktureret it-redningskorps, som magtede at tage sig af allehånde problemer og levere venlig og pædagogisk assistance uden at forulempe kunden med uforståelige teknologiske falbelader.

Robin Hood-ordning…

Det hjælper selvfølgelig, at jeg i lighed med den øvrige faste kundekreds har kendt Jakob gennem snart tre årtier og er løbet ind i ham ved talrige receptioner og møder i branchen – og på det faglige/personlige plan har kunnet forundres over hans særlige kommunikationsteknik, der ofte ignorerer (vigtige) mails for så at slå tilbage med laaange telefonsnakke om alt muligt andet. Inden problemet i øvrigt bliver ordnet…

Eller man kunne møde op på MICO’s domicil og blive mødt af nærmest kaotiske mængder af it-grej, men først og fremmest af rare mennesker.

Med Jakob Milthers som Boss og ægtefællen Pia Hegner som firmaets vigtige økonomiske tovholder: ’Jakob har aldrig interesseret sig for penge’ – tillige med en særlig udvalgt gruppe medarbejdere har MICO været mange teatres faste holdepunkt, når det gjaldt indførelse af it-systemer, indkøb, udvikling og vedligeholdelse af teknisk udstyr, etablering af hjemmesider m.v.

Og med blik for den økonomiske virkelighed, der kunne have brug for lidt hjælp. 

»Mange ’fattige” projekter har været under vores beskyttende vinger i vores såkaldte ’Robin Hood-ordning’. I praksis betød det, at man fik serviceordningsfordele uden at betale til en serviceordning,« som det lyder fra Jakob Milthers, der også bør roses for at forvalte sit engagement i teatrenes produktionsvilkår og aktiviteter i form af små og store mæcenater og sponsorater.  

Der ikke er blevet brugt som markedsføringsmæssige trædesten, men som et stilfærdigt bevis på hans og firmaets integration i branchen.

Domænenavne ad libitum

Jakobs egen karriere er rundet af den lettere anarkistiske iværksætterkultur, der dominerede fra starten af 1980’erne og ikke behøvede formelle uddannelser. Han var bl.a. medstifter af FUW (Foreningen til Udvikling af Workshops); sad i bestyrelsen og blev senere formand for Københavns Karneval (Karneval i Maj).

Her mødte han også Pia – og lærte Torben René at kende. Denne var administrator på Teatret Møllen, men gjorde også erfaringer med it-arbejde for branchen. Der blev udvekslet erfaringer og de besluttede at starte Remis Aps, som bl.a. lavede nogle af de små teatres første hjemmesider.

Det betød også for Jakobs vedkommende farvel til en tjans som langtidsledig medarbejder på Fiolteatret – og i 1990 overtog han it-afdelingen fra ReMis og stiftede MICO.

Her blev Pia et par år efter medejer, og sammen udgjorde de to i en årrække også sekretariatet i FAST (Foreningen Af Små Teatre), hvor de stod for administrative opgaver, nyhedsbreve, hjemmesiden Proscenium m.v.)

»Jeg tænker ofte på, at jeg som sekretær i FAST deltog i overenskomstmøder og samtidig lavede IT for en række forbund, selvom man var ’modstander’ noget af tiden. Men det kunne primært lade sig gøre, fordi man i teaterbranchen helt generelt snarere er samarbejdspartnere end konkurrenter,« kommer det fra Jakob, der dog altid har udvist stor hjælpende foretagsomhed overfor de foreninger, som han arbejdede for. 

Eksemplificeret i de mange  løbende indkøb af domænenavne, som scenekunstbranchen kunne tænkes at få brug for på et tidspunkt og så kunne erhverve dem fra MICO, inden mere entreprenante domænehajer havde fået fingrene i dem. Således også TIO.dk – som egentlig var tiltænkt noget andet, men da BTS og FAST skulle fusioneres, kunne det jo bruges som Teatrenes Interesse Organisation, og så fik organisationen leveret gratis digital identitet, logo m.v.

Anskaffelse af både firma og kundekultur

Men nu står den altså på en pause fra ledertjans og it-udvikling. Jakob har ingen planer om at starte en ny IT-virksomhed op og har det fint med den konkurrenceklausul, der blev indgået ved den formelle overdragelse af MICO 1. april 2021 

»Således er Simple Solution ikke ny i MICO-sammenhæng. Gennem de senere år har der været et godt og tæt samarbejde mellem de to firmaer. Da interessen viste sig at være stor, var det oplagt at give stafetten videre til Simple Solution, der hele vejen igennem fusions-processen har haft en god fornemmelse for vores kunder, og har vist sig at være den helt rigtige partner til at overtage opgaverne. Ikke kun fagligt, men også i den nære relation til kunderne. Her knapt et år efter er Simple Solution helt flyveklar til at løfte arven fra MICO, og derfor er det nu, jeg træder fra,« som det lyder i den officielle fratrædelsestekst fra Jakob.

Det har været forventningen/forhåbningen fra Simple Solution, at MICO’s særlige kultur vil lejre sig i firmaet, og med Pias datter, Sascha Hegner Specht, der er ansat som IT-manager og GDPR-konsulent, mens den mangeårige medarbejder Kent Højholdt fortsætter som IT-supporter, er der i hvert fald erfarne folk til at holde vagt om gamle dyder….

Jakob selv lægger ikke skjul på, at en af grundene til MICO’s fusion med Simple Solution også skyldes, at det er blevet svært for et lille firma at finde og holde på dygtige og egnede medarbejdere. Som mange andre brancher er det blevet ikke kun oplagt, men en nødvendighed med større strukturer og deling af ressourcerne. 

»Lige nu mangler der måske 7.000 it-folk rundt omkring, og tendensen er en stigende efterspørgsel på dygtige it-medarbejdere. MICO har gennem årene formået at finde og uddanne gode medarbejdere (Jakob angiver selv flowet af medarbejdere til over 25 gennem årene, red.), så selvom det er tidskrævende at uddanne nye folk, så er jeg da lidt stolt af at have været med til at klæde folk godt på til at komme videre i både højere stillinger og gode lønninger.

Jeg har som princip forsøgt at fastholde løn- og arbejdsvilkår, så de svarede til kundernes (teatrenes). Men flere har søgt nye udfordringer, og har kunne få en større løn end vi har haft mulighed for at honorere,« som det lyder fra en meget afslappet Jakob Milthers i solen ved det umanerligt flotte om- og udbyggede haveforeningshus i Frederikshøj i Københavns SV-område, som har været hans og Pias faste base i 30 år.

Haand i Hanke

Som de selv udtrykker det, har de på mange måder været en del af den fætter-kusinefest, som ikke mindst kendetegner børne- og ungdomsteaterområdet – og de ser frem til at bevare gode private relationer til mange af de mennesker, som de har mødt i dette miljø.

Hvad MICO som firma også fremviste, da man fejrede sit 25-års jubilæum for 200 gæster i Dansehallerne i 2015. Stemningen mere end antydede, at de fleste betragtede sig mere som venner end som kunder…

Og så skal der selvfølgelig findes på nye opgaver og gøremål. Boss Jakob er trods alt kun lige fyldt 62 år og har ingen planer om pensionering.

Tjansen som formand for Anemonens bestyrelse har han i behold, og andre lignende opgaver kunne også godt tænkes at komme til. 

Pia har heller ikke sluppet taget i kulturlivet. Hun er bl.a. medlem af Sydhavn Teaters bestyrelse og laver bogholderi for en håndfuld kunder. 

De to har også en stor fælles interesse omkring miljø og bæredygtighed, og stiftede sidste år Haand i Hanke Aps, der skal rumme nye aktiviteter, hvor denne del fortsat vil have fokus. Om det så også bliver med en gård på Lolland, tygges der vist lidt på.

   ***

Men fredag 29. april holdes der altså afskedsreception for Jakob Milthers på Teater V i Valby i tidsrummet kl. 15-21. Hvor man også får mulighed for at sige pænt farvel til Pia Hegner

Af hensyn til forplejningen bedes man tilmelde sig via dette link: https://form.jotform.com/220881499908067

Seneste artikler

Seneste artikler

Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere