1. maj 2012

Faldende refusionsprocent forude

Kulturstyrelsen har nu meldt ud, at de betrængte kommuner og deres egnsteatre kan risikere en refusionsprocent på blot 37 pct. for 2013, hvor den i indeværende år er på 41 pct.

Det kan den måske også ende på til næste år, for udmeldingen pr. 1. maj er et forsøg på ’rettidig’ omhu, så de berørte kommuner kan forberede sig på at finde ekstra midler til deres egnsteatre, så driftsbudgetterne overholdes.

Ifølge pressemeddelelsen fra Kulturstyrelsen ventes kommunernes samlede driftstilskud at stige fra godt 135 mio. kr. i 2012 til næsten 152 mio. kr. – hvilket både skyldes nye aftaler indgået mellem egnsteatrene og kommunerne og evt. nye egnsteatre, hvor der er indsendt forslag til aftaler.

Det er således denne forventede stigning på 13 pct. i kommunernes samlede driftstilskud, der giver udsigt til en mindre minimumsrefusionsprocent for 2013.

Hele miseren startede som bekendt med, at daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) fik vedtaget et rammeloft over statens tilskud til egnsteatre.

Kulturstyrelsen har baseret beregningen på det statslige budgetoverslag for 2013 i  finansloven for 2012. . Her er der budgetteret med statslige bevillinger på i alt 93,1 mio. kr.  til egnsteatre i 2013. Heraf er 57,5 mio. kr. budgetteret til egnsteaterrefusion.

Den endelige refusionsprocent for egnsteatrene udmeldes i starten af 2013.

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne