21. april 2011

Faglig dag for teaterambassadører

I den kommende sæson er tre af Århus’ store scenekunstproducenter for børne- og ungdomsteater – Gruppe 38, Filuren og Teater Refleksion – gået sammen med at distribuere deres sæsonprogrammer i en samlet pakke til alle kommunens skoler.

Det er led i en større samarbejdsstrategi fra teatrene for at holde kontakten med de lokale arrangører på skoler og institutioner.

Et andet initiativ er et arrangement 3. maj 2011 hos Teater Refleksion, hvor de tre teatre samt det store Aarhus Teater inviterer alle teaterkontaktlærerne fra byens og omegnens skoler til et arrangement, hvor man præsenterer næste sæsons forestillinger fra teatrene og siden viser De Røde Hestes forestilling ‘Den sandfærdige beretning om de tre små grise’.

Desuden fortæller skolebibliotekar og teaterkontaktpersont Ulla Buddig fra Hasle Skole om skolens opprioritering af kultur, mens post.doc. Louise Ejgod Hansen slutter af med at fortælle om et projekt med teatersamtaler med børn, der også er blevet etableret i forbindelse med den nys afviklede Festival 2011 i Randers 3.-10. april.

Ikke alle Århus’ børneteaterproducenter er med i arrangementet, men Teater Refleksions pr-medarbejder, Mikkel Ottow, fortæller, at de deltagende teatre alle i forvejen er involveret i Scenet (netværk for midtjyske teaterkunst, red. – læs evt. artikel
) og i arbejdsgruppen omkring en nyudvikling af Skolescene-samarbejdet – og at arrangementet 3. maj kan sammenlignes med en række arrangementer, Århus Teater har lavet de seneste år, hvor teaterkontaktlærerne er indbudt til en faglig dag.

Nu er der altså bare flere børneteatre involveret, og direkte adspurgt, om samarbejdet skyldes faldende salg og skolernes dårligere økonomiske muligheder, lyder det:

»Overordnet set er der ingen tvivl om, at teatrene oplever stigende udfordringer i forhold til at få skolerne i teatret, samtidig med at vi oplever, at teaterkontaktlærerne står overfor en masse vanskeligheder. Det økonomiske aspekt kan vi ikke gøre meget ved andet end på bedste vis at forklare og synliggøre teatrets og kulturens relevans for børnene. Derfor forsøger vi med disse arrangementer – og lignende som er i støbeskeen – dels at gøre det nemmere for teaterkontaktlæreren at navigere i teatrenes udbud og de særlige muligheder der er for skolerne, men også at udruste teaterkontaktlæreren med solide argumenter, der kan hjælpe, når de kulturelle tilbud til børnene bliver truet af nedskæringer,« siger Mikkel Ottow.

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne