11. december 2018

Færre skolebørn kommer i Aalborg Teater

De senere års offentlige besparelser, som både har ramt kulturinstitutionerne og  folkeskoleområdet, sætter nu sine tydelige aftryk med faldende publikumstal på Aalborg Teater.

Der kom over 4.000 tilskuere færre i Aalborg Teater i sæson 2017-18, hvor i alt 71.375 besøgte den nordjyske landsdelsscene til forestillinger og debataktiviteter. 

Det fremgår af årsregnskabet, hvor man i beretningen også peger på årsagen til nedgangen. Udover større tilbageholdenhed med uddeling af fribilletter er den væsentligste grund, at Aalborg Teater samlet har haft færre børn og unge i teateret.  

Aalborg Teater har en lang tradition for at spille årlige skolesceneforestillinger for nordjyske skolebørn – men folkeskolerne er ramt af nedskæringer og har ikke længere råd til at sende børnene i teatret. Det har betydet, at antallet af børn er faldet med 16 pct., svarende til 3.300 børn, mens antallet af unge under 25 år derimod er steget med 10 pct., svarende til i alt 600 unge.

I alt udgør gruppen af børn og unge 34 pct. af det totale antal publikum i sæson 2017/18, hvoraf børn under 15 tegner sig for 17.619 billetter, mens unge under 25 tegner sig for 6.596 billetter –  i alt 24.215 billetter imod sidste sæsons 26.884 billetter. 

Trods den fortsatte besparelse på to pct. som led i regeringens grønthøster kom Aalborg Teater ud af sæson 2017-18 med et overskud på 132.000 kr.

(Billedet: Familiemusicalen ’Rockulven’ var en af forestillingerne til børn, unge og voksne, som Aalborg Teater tilbød i sæson 2017-18, Foto: Allan Toft)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne