26. september 2018

Fælles appel til kulturministeren

Teatercentrum og Dansk Teater har sammen med 20 andre kulturinstitutioner og forbund sendt en fælles appel til kulturministeren om allerede fra 2019 at afskaffe eller aftrappe det forkætrede omprioriteringsbidrag – også kendt som regeringens grønthøster, der skånselsløs kører hen over kulturlivet i disse år.

I henvendelsen hedder det bl.a.:
'Vi anerkender, at det kulturelle område på lige fod med andre offentlige områder, også må spare. Og på samme vis anerkender vi, at de 2 % besparelser, som vi siden 2016 har været underlagt, også har haft visse positive effekter, hvor vi har været tvunget til at tænke ud af boksen, effektivisere, digitalisere og finde nye løsninger, ligesom vi også har lyttet til kulturministerens ønske om, at vi skal rejse finansiering fra anden side. Det har vi gjort. Men nu er smertetærsklen for besparelserne nået'.

Se hele den fælles appel og navnene på de 22 afsendere under Debat

(Billedet: Kulturminister Mette Bock (LA) på Kulturministeriets konference, 'Stemmer for Scenekunsten' i maj 2018 – nu har en række stemmer FRA scenekunsten i fællig med andre kulturinstitutioner sendt en appel til ministeren om at stoppe den årlige grønthøster… Foto: Søren K. Kløft)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne