Af: Carsten Jensen

23. februar 2016

Et moderskib for hjemløse teatre

Teaterhuset Filuren i Aarhus rummer aktiviteter som dramaskole og dramatikerværksted og talentskole og eget teater, men har også udviklet sig til en vigtig samarbejdspartner for projektteatre og små hjemløse teatre, der kan få teknisk, kunstnerisk og økonomisk assistance. Coproduktionerne skaber sammenhold i teatermiljøet, giver volumen til Filuren og et værdifuldt skub til teatrene - som i de ellers ustøttede produktioners tilfælde også får en refusionsgodkendelse med i købet.

»Han siger simpelthen ja, hvis han overhovedet kan. Dels fordi det gavner Filuren at have en finger med i mange ting, samtidig med at deres navn dukker op andre steder i byen. Og ikke mindst helt oprigtigt, fordi det styrker sammenholdet i miljøet, som ofte karakteriseres mere af konkurrence end synergi.«

Sådan lyder det bl.a. om Teaterhuset Filurens teaterchef, Steen Mourier, fra Stephan Vernier, der udgør en del af ledelsen i Theatret Thalias Tjenere, som alene inden for det sidste år har haft gavn og glæde af et samarbejde med Filuren omkring sine seneste to forestillinger.

Thalias Tjenere er langt fra eneste eksempel på den særlige produktionspraksis, som Steen Mourier har skabt på Filuren – og for andre teatre er samarbejdet endnu tættere.

Alene i de to første måneder af 2016 er tre samarbejdsforestillinger udgået fra Filuren, som sidste år også afviklede fem-seks andre coproduktioner. Foruden teaterhusets helt egne produktioner og så selvfølgelig alle de andre aktiviteter i form af bl.a. DramatikVærkstedet, Talentholdet, KompetenceCentret og HF Stage (se faktaboks).

En kunstproducerende by

Men det er især den gavmilde produktionspraksis, der interesserer teateravisen.dk i en tid, hvor Projektstøtteudvalget ivrer for flere coproduktioner mellem faste teatre og projektstøttede teatre – og hvor gevinsten for de små og ustøttede teatre udover økonomisk medfinansiering, teknisk hjælp og kunstnerisk support kan være, at man slipper for den opslidende og nervepirrende kamp for refusionsgodkendelse, der ellers venter ustøttede forestillinger.

Men hos Filuren har man ikke haft den slags for øje.

»Vi har aldrig ladet os inspirere af refusionsspekulationer! Når jeg går ind i disse samarbejder, sørger jeg for at kunne garantere for kvaliteten,« siger Steen Mourier, der dog godt ved, at kunstnerisk succes er et flagrende begreb.

»Alle produktioner når jo ikke helt til tops. Ingen steder, heller ikke her. Men langt de fleste gør. Det er væsentlig at give teaterkunstnere, os selv og nogle udefra, chancen for at vise det, vi brænder for. Og kunstproduktion er vigtigt for en by som Aarhus,« siger han og refererer til, at det aarhusianske kunstråds evaluering er lige på trapperne.

Og at den kommende plan for kulturpolitikken i Aarhus rummer en række mål og visioner, som et sted som Teaterhuset Filuren allerede har gang i – nemlig at Aarhus skal være en kunstproducerende by.

Moderskibet Filuren

Det ligger så helt i tråd med det mål om vitalisere Filuren, som Steen Mourier (f. 1949) havde med sig, da han blev udnævnt til teaterleder tilbage i 2007 – medbringende mange erfaringer fra forskellige dele af teatermiljøet, idet han kom som administrator gennem en halv snes år hos landets nordligste egnsteater, Vendsyssel Teater, men før da havde indhentet erfaringer som bl.a. bookingchef hos ARTE, informationschef og siden medlem af dramaturgiatet på Aarhus Teater. Og så skal det lige med, at han startede karrieren som kulturjournalist på Berlingske Tidende, inden teaterlivet kaldte via en tjans som informationschef på Det Danske Teater.

Steen Mourier har arbejdet på at gøre Filuren mere produktiv og mangfoldig, hvilket bl.a. har betydet, at man i højere grad har søgt at integrere teaterskolen for børn – der var Filurens oprindelige hovedaktivitet da man startede i midten af 1960'erne – i det professionelle teater, ligesom man har suppleret børne- og familieforestillingerne med ungdomsteater.

»Og jeg havde ambitionen om at udvikle institutionen til at kunne tilbyde sig som moder for hjemløse teatre. At producere, både selv og i samarbejder, er vigtigt for os. Kun ved en omfattende og mangfoldige produktion kan vi få afprøvet flere kunstneriske udtryk og mål. Og vi har igennem årene etableret flere forskellige former for samarbejder,« siger Steen Mourier.

Han nævner bl.a. den aktuelle trilogi 'Hjerterum', der er et omfattende, flerårigt samarbejde med Syddjurs Egnsteater og som nok er dette teaters leder, Hege Tokles hjerteblod (se artiklen 'Hjerterum og gåpåmod', red.), men hvor Filuren i høj grad har deltaget som kunstnerisk medudvikler omkring tekst, teknik og drøftelser om skuespillere, instruktør og scenograf m.m.

Tilfældet Thalias Tjenere

Både i tilfældet 'Hjerterum' og i en række af de mange andre forestillinger, der har Filuren som coproducent, virker det dog ofte mest som de samproducerende teatres kunstneriske profil, man oplever som publikum, mens Filuren så bidrager med teknik, værksted, kunstneriske input og oftest også spillested til premierer og kortere spilleperioder m.v., inden de coproducerende teatre bringer produktionerne videre som turneforestillinger, på festivaler m.v. Og ofte alene i eget (teater)navn.

Men det skyldes ifølge Steen Mourier, at der er stor forskel på de forskellige samarbejdsformer.

»I tilfældet Thalias Tjenere er der fx mest tale om, at de er her og producerer på værkstedet med vores folk og bl.a. opnår at arbejde i et bredere kunstnerisk miljø hos os, hvor de ellers er meget alene om udvikling af deres nye stykker. Her er vi praktiske hjælpere og vel også kunstneriske lidt medspillere på sidelinjen,« siger han – men alligevel står Filuren altså som samarbejdspartner til forestillinger som 'Mosters Monster' og den helt aktuelle 'Store illusioner', der i øvrigt havde premiere på Dokk1 for en halv snes dage siden.

Selv siger Stephan Vernier fra Thalias Tjenere om Filuren som sparringspartner, at det seneste produktionssamarbejde er opstået på baggrund af den 'kæmpe bekvemmelighed', man oplevede under den mere formaliserede samproduktion 'Mosters Monster'.

»Vi fik lov at benytte Filurens produktionsfaciliteter og trække på de folk, de kunne undvære imellem deres egne opsætninger. Og vi oplevede så stor imødekommenhed og god kollegakemi med Uffe (produktionsleder Uffe Blaabjerg, red.) på Filurens værksted, at det var svært at undvære. Så det var os, der opsøgte Filuren her, da vi kunne se, at projektet var ret stort og midlerne strukket tyndt,« fortæller han.

Erfaringerne skal bruges

Stephan Vernier glæder sig over Filurens generelle gæstfrihed. Og 'Mosters Monster'-samproduktionen voksede i øvrigt ud af en henvendelse om spillested til en premiere:

»Det er nu engang sådan i Aarhus, at der ikke findes mange steder, hvor der er adgang for frie grupper, der samtidig vil spille for børn eller familiepublikum. Så Filuren og Musikhuset er blandt vores faste kontakter, når vi leder efter et godt beliggende premierested.«

Så indledningen til både meget konkrete og mindre formaliserede samarbejder kan være meget forskellig, ikke mindst økonomisk.

Således har Filuren i andre samarbejder – som med Teater O (tre produktioner), Teateriet Apropos (tre produktioner) og 'Hjerterum' med Syddjurs Egnsteater (tre produktioner) – skudt egne driftsmidler i produktionerne. I nogle tilfælde halvdelen af omkostningerne, i andre udgifter til dekoration og en skuespiller m.v., fortæller Steen Mourier.

»Vi lagde faktisk ud med et treårigt særlig støttet samarbejde med Teater O under byens kulturpulje. Dette samarbejde udviklede sig ikke til et reelt samarbejde, er min vurdering. Resultaterne var gode, men også Filurens medarbejdere har skullet vænne sig til og udvikle en del af deres indsats til disse samarbejder. Så vi lærte af opgaven med at producere for Teater O og har bragt erfaringerne med videre,« evaluerer Mourier.

Godt for produktionsstøtten

Og han har stadig har et godt øje til ungdomsforestillingerne:

»Samarbejdet med Teateriet Apropos er for mig en vej til at få udviklet gode ungdomsforestillinger som et nyt udbud fra Filuren. Her samarbejder vi om økonomi, værksted og de øvrige kompetencer, Filuren som ’moderteater’ kan levere. Og det er inspirerende for vores teaterhus og dets medarbejdere – ligesom vi også kan inspirere hinanden omkring brug af nye skuespillere som for eksempel Stig Reggelsen Skjold, Bolette Bjerre og Kaja Kamuk.«

Og positive toner lyder da også fra samarbejdspartneren:

»For Teateriet Apropos har det været et skub i den rigtige retning at samarbejde med Teaterhuset Filuren gennem de seneste tre år. Det er en gave for et projektteater som os, at komme ind i et hus, hvor vi kan lave en fælles vurdering af, hvad vi hver især kan byde ind med for at få det bedste mulige resultat. De stiller mandetimer, baghus og produktionsapparat til rådighed og giver plads til de forestillingsideer, vi byder ind med. Vi var ikke nået så langt for den produktionsstøtte, vi har fået, hvis ikke Filuren havde troet på os og bakket op om det,« siger Marion Vick, leder hos Teateriet Apropos, hvis nye forestilling, 'Ildsjæl', får premiere 3. marts hos coproducenten Filuren.

Startkabler til nye teatre

I afdelingen for mindre etablerede samarbejdspartnere finder man sidste års juleforestilling, 'Jul på hovedet', med Teater Grums.

»Det samarbejde er endnu en variant, men er faktisk helt og holdent en egenproduktion. Ideen her var, blandt andre ideer, at give et hold af vores allerdygtigste, tidligere talentskole-skuespillere chancen for at skabe en større produktion. Og de unge kvinder har en egen ambition om at komme videre med andre projekter, og ville altså gerne slå navnet Teater Grums fast. Teater Grums er ikke et teater, blot et navn. Endnu,« lyder det fra moderskibets kaptajn, der også pointerer, at med alle de nævnte projekter hjælper Filuren Aarhus-baserede teaterfolk, græsrødder og uddannede, med at få deres arbejder præsenteret i byen.

»Og det er jo en helt naturlig ambition for dem alle sammen,« siger Steen Mourier, hvis samarbejdsstrategi dog også rækker ud over kommunens grænser.

Således har man været coproducent på to forestillinger fra det københavner-baserede Hr. Teater.

»Vi indledte samarbejdet med Hr. Teater med forestillingen 'Et Vintereventyr' (premiere i december 2012, red. – se anmeldelsen) fordi jeg og Theresa Grønning (den ene af Hr. Teaters to ledere, red.) kender hinanden. Hun kom med ideen, og jeg var interesseret ikke blot i ideen, men også i Theresas arbejde. Det har bragt os videre sammen, og Theresa instruerede og udviklede 'Jul på Slottet' med Grums-pigerne efter oplæg fra min dramaturg, Sune Sørensen, og mig. Og Theresa er i dag leder af vores HF Stage-linje,« fortæller Steen Mourier, der glæder sig over, hvordan 'det professionelle lag flettes med det pædagogiske i vores teaterhus'.

Luft under vingerne

Et sidste og ganske nyt eksempel på Filurens starthjælp til helt nye og ikke-støttede teatre handler om en forestilling fra en privat skuespillerskole, der holder til i København.

»Ja, 'Fugle flyver i Flok' er rigtig nok Bolette Bjerres afgangsforestilling fra Skuespillerskolen Ophelia. Den så jeg sammen med vores dramaturg, da vi skulle aftale engagement med Bolette til 'Livets blå Bølge' under Hjerterum-trilogien. Vi faldt pladask!,« fortæller Steen Mourier, der har taget forestillingen til sig.

»Vi har i forbindelse med genopsætning i Aarhus til skoler og på Dokk1 haft lejlighed til at justere på forestillingen og hjælper Bolette med at få den solgt på landsturne i den kommende sæson. En stor hjælp for en ny skuespiller, der ikke har bevæget sig i det farvand tidligere,« lyder det fra Mourier om forestillingen, der i øvrigt er tilmeldt Aprilfestival 2016 – her rubriceret som Filuren-forestilling. Og dermed med den automatiske refusionsgodkendelse, som er festivalens adgangskrav.

Således kan flere nye teatre/forestillinger takke samproduktionsformen med Filuren for, at de slipper for at skulle underlægge sig Refusionsudvalgets dom, før de kan slippes løs på markedet for turnerende børne- og ungdomsteater.

'Grøde i teatermiljøet'

»Det er selvfølgelig vores mål, uanset hvem vi samarbejder med og på hvilket niveau, at kunne stå inde for al det, vi præsenterer,« siger Steen Mourier om sine udvalgte samarbejdsprojekter. Hvor man dog må konstatere, at teateravisen.dk's anmeldere ikke altid har været ude med rosende ord om alle disse forestillinger.

»Jeg tillægger ikke anmeldelser ret stor betydning i mit arbejde – og omkring samarbejderne er flere stærke viljer i spil, men det er jo livgivende. Balancen skal findes mellem at eksperimentere med samproduktionsformer og kunstneriske mål.«

De fleste coproduktioner er dog hævet over smålige refleksioner som refusionsgodkendelsesprocedurer, fordi mange af teatrene kommer med en pose penge, som de har erhvervet sig hos Projektstøtteudvalget, der som nævnt ser med milde øjne på coproduktioner mellem projektteatre og etablerede teatre.

»Ofte søger et samarbejdsteater eller enkeltpersoner støttekroner hos Kunststyrelsen og angiver Teaterhuset Filuren som samarbejdspartner. Dette sker naturligvis kun efter nøje drøftelser mellem dem og mig. Hvis en eventuelt støtte ikke helt rækker, kan jeg vælge at bruge nogle af vores driftsmidler, så enderne kan nå sammen,« siger Steen Mourier, der får en hel del henvendelser om samarbejde, men siger nej til mange, fordi kalenderen er overfyldt eller projektet ikke tænder ham.

»Men jeg kan da mærke, at vores strategi med at åbne dørene for samarbejder får nogle til at tage kontakt med mig angående ideer, projekter osv. Det myldrer vel ikke ligefrem frem, men der er dælme grøde i teatermiljøet!«

Seneste artikler

Seneste artikler

Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere