Af: Carsten Jensen

25. august 2010

En redningsplanke

Niels Vendius er vendt hjem til Nordjylland for at stå i spidsen for et nyt og livskraftigt Thy Teater, der har været tæt på den totale nedsmeltning. Det skal bl.a. ske via nyskrevet dramatik og forestillinger med forbindelse til lokalområdet samt etablering af et lille fast ensemble.

Niels Vendius er som nordjyde vendt hjem for at reetablere og redde Thy Teater, der var i akut lukningsfare, efter at egnsteatret var kørt både økonomisk og kunstnerisk ud i tovene.

Og hans mission er klar:

»Mit job heroppe i det nordvestlige er at identificere de brugbare stumper af et egnsteater og så arbejde henimod at få opbygget en ny organisation og en ny kunstnerisk profil. Sådan et teater har jeg før fået lagt i mine hænder, så erfaringsmæssigt ved jeg, at det kræver et årelangt, sejt træk,« siger Niels Vendius, hvis mange erfaringer fra en økonomisk trængt teaterbranche bl.a. omfatter FÅR 302 og Camp X i det københavnske.

»Der er kun to egnsteatre heroppe nord for Limfjorden og det ville være godt tosset, hvis det ene skulle forsvinde. Derfor meldte jeg mig under fanerne på Thy Teater for et halvt år siden. Det var simpelthen for vigtigt. Er et teater først helt forsvundet, så er det næsten umuligt at få genetableret,« siger Vendius, der trådte til som chef i januar i år.

Forgængeren blev fyret

Thy Teater, der blev stiftet i 1994, har gennem årene lavet både voksen- og børneproduktioner og de årlige festivaler Teater på Kanten. I perioden 1996-2000 husede man en succesrig dukketeateruddannelse, og teatrets stifter og tidligere leder, Hans Hartvich-Madsen, har lagt et stort arbejde i dukketeatret nationalt og internationalt via UNIMA (Union Internationale de la Marionnette).

I januar 2009 valgte bestyrelsen imidlertid at fyre Hans Hartvich-Madsen efter længere tids intern uro. Uenighed omkring økonomi og prioriteringer blev angivet som grund – men siden var teatret altså uden leder i et års tid, mens man i Thisted Kommune arbejdede for en ny fremtid for det lokale egnsteater.

I foråret 2010 valgte man så Niels Vendius som ny leder af egnsteatret, og han satte straks gang i både den mentale og praktiske renovering af et teater med et mindre godt ry.

Teatrets første egenproduktion under Vendius, ’Ting og Ingenting’ for de 5-9-årige, der blev lanceret som en ’komedie med en morale om materialisme og venskab mellem børn’, fik en glimrende anmeldelse i Nordjyske.dk ved premieren – men knap så stormende modtagelse af børneteateravisen.dk’s anmelder, da den deltog på den store festival i april i Esbjerg.

’En uharmonisk og utilpasset forestilling, som vil en helt masse, men som kun lykkes med sin høje energi og sine kostumer’, lød den to-stjernede dom
fra Anne Middelboe Christensen, der bifalder ’idéen om at skabe en forestilling, der specielt appellerer til drenges idéer om, hvad der er sejt – og en forestilling om at aflive misundelse i stedet for at aflive hinanden’, men finder teksten rodet, scenografien amatøragtig og dramaturgien fraværende.

Hæderslegat til Vendius

Men det får nu ikke Niels Vendius til at ryste på hænderne.

»Nu er en god anmeldelse på børneteateravisen.dk jo ikke noget af det, jeg arbejder hen imod. Dårlige anmeldelser vil du såmænd komme til at se flere af – eftersom jeg arbejder ud fra kunstnerisk nødvendighed og aldrig tilgodeser typiske anmelderpræferencer. Sådan har jeg altid foretrukket det,« lyder det fra teaterlederen, der i slutningen af maj i år modtog et hæderslegat på 10.000 kr. fra Teaterdirektørforeningens Fond, der uddeles af Skuespillerforeningen af 1879.

Legatet blev motiveret som belønning for den mangeårige og utrættelige indsats som teaterchef på Teater FÅR302. Også det organisatoriske arbejde for de små teatre i Foreningen Af Små Teatre (FAST) – samt den seneste indsats for det ’nye’ Thy Teater – blev fremhævet.

Og i denne indsats ligger bl.a. at skaffe nye gode skuespillere til det nordvestlige hjørne af landet.

I ’Ting og ingenting’ medvirker således skuespiller Mikkel Løvenholt Reenberg, der i maj modtog en af Årets Talentpriser ved Reumert-festen – godt nok for sin rolle i Jako-Bole Teatrets forestilling ’Fordampet’. Samme Reenberg er også med, når Thy Teaters første voksenproduktion under Vendius, ’Hjardemål’ får premiere til november.

Positiv sameksistens med Limfjordsteatret

Udover at skaffe nye folk til Thy Teater skal kontakten med det andet lokale teater prioriteres. Nordjyske.dk kunne således berette, hvordan Gitta Malling. der er leder af Limfjordsteatret, og Thy Teaters nye chef mødtes 5. marts ved Vilsundbroen for at give hinanden håndslag på samarbejde – noget, der ikke har eksisteret i mange år.

»Vi bliver glade hvis vi på udvalgte områder kan udvikle nogen samarbejder. Vi er ikke hinandens trussel, men vi kan, ved at samarbejde, give det professionelle teaterliv i området et løft. Som de eneste professionelle producerende teatre i Nordvestjylland har vi et ansvar for at løfte teaterlivet,« udtalte Niels Vendius ved den lejlighed, mens Gitta Malling erklærede, at jo mere lokalt teater, jo bedre.

»Limfjordsteatret har med interesse fulgt med i, hvordan et svækket Thy Teater har formået at rejse sig. Og det har været godt at se, at der er et stærkt lokalt engagement omkring egnsteatret – også i Thisted Kommune. Samtidig er vi på Limfjordsteatret ikke i tvivl om, at Thy Teater, med den nye bestyrelse og med en ny og meget kvalificeret teaterleder, har både evnen, viljen og styrken til at starte på en frisk,« lød det fra Malling.

Blandt samarbejdsmulighederne nævnes muligheden for at trække på hinandens ressourcer og ekspertise, idéer om en koordineret markedsføring m.v.

’Nu slår vi den gamle besætning ned’

Men her og nu gælder det handler det altså især om at sætte Thy Teater på rette kurs. Og så er det vel passende at spørge Niels Vendius, hvordan modtagelsen så har været i Thy – både af lederen og det genopstandne teater.

»Jeg har fået den bedst tænkelige modtagelse. Det var et fuldstændig enigt byråd heroppe i Thisted, som besluttede, at Thy Teater skulle have en ny egnsteateraftale med Niels Vendius som teaterchef. De var meget klare i mælet, da de sagde at de ønskede sig et fornyet
Thy Teater – og som en af dem bemærkede i byrådssalen: ’Nu slår vi den gamle besætning ned, desinficerer staldene og starter på en frisk med en helt ny besætning!’ – Så jeg er skam blevet budt hjerteligt velkommen,« lyder det fra den hjemvendte nordjyde.

– Hvad er dine hovedprioriteringer i arbejdet for at få teatret på fode igen? Og få publikum til at strømme til…

»Det kan siges meget klart. Jeg valgte en såkaldt 100-dages strategi: I løbet af 100 dage skulle jeg have sat en ny produktion i søen – selvom der stort set intet var at producere med – og jeg skulle have præsenteret en række kvalitetsgæstespil – selvom vi ikke engang havde nøgle til teatret endnu. Med andre ord handlede det lynhurtigt om at demonstrere over for publikum, at de kunne regne med en ny kunstnerisk profil på teatret. Og denne kraftanstrengelse blev bemærket – så nu kan vi allerede se et forrygende forsalg til den sæson, vi lige er gået ind i. Uden publikum – intet teater!«

Tråd til Thy

– Hvilken form for teater skal Thy Teater stå for – set i lyst af, at teatret tidligere jo var meget inspireret af animationsteater som følge af den tidligere leders præferencer og det tilknyttede uddannelsesprojekt?

»Jeg plejer at sige, at Thy Teater skal producere forestillinger, som har tråd til Thy
. Og med det mener jeg – for jeg har jo en forkærlighed for nyskrevet dansk dramatik – at der allerede ved synopsen skal være en klar forbindelse til egnen heroppe – enten i form af konkrete begivenheder eller udviklingstendenser. Og så bestiller jeg jo også værkerne til rigtig levende skuespillere – dukkerne hviler sig nemlig lidt. Jeg har jo ambitioner om at bygge et mindre ensemble op her på teatret. Det skal nok komme helt på plads allerede fra næste sæson,« siger Niels Vendius og lyder som en, der afgjort vil få sin plan til at fungere.

– Kan du sætte et par ord på dine kunstneriske visioner – ikke mindst omkring børneteater?

»Tja, jeg har jo lidt svært ved at synes, at børneteater nødvendigvis bør skille sig så voldsomt ud fra andet teater. Godt teater er godt teater – uanset hvilken aldersgruppe man end producerer for. Jeg tror jo dybest set på det gode i mennesket og håber at være med til at gøre verden til et lidt bedre sted at være. Når jeg ringer til en dramatiker, er det fordi jeg mener, at nu bør der skrives et værk om et konkret menneskes overvejelser og valg som følge af en økonomisk/social udvikling i det samfund, hvor vedkommende lever sit liv. Og så holder jeg i øvrigt fast i den for vores kulturkreds så evigtgyldige aristoteliske fortællemodel. Det er der kommet en del gode forestillinger ud af fra min hånd, synes jeg. Og som regel besidder disse forestillinger en vis portion humor – jeg kan jo ikke fornægte min fortid på Teater FÅR302…«

Midlerne bør følge billetkøbet

– Er der særlige projekter i støbeskeen om samarbejde på tværs, herunder med Limfjordsteatret?

»Gitta Malling og jeg har allerede haft et fint samarbejde omkring kreativitet i børnehaverne heroppe. Der blev set omkring 50 fine børneteaterforestillinger i den anledning,« fortæller Niels Vendius, inden han afslutningsvis får stillet det umulige millionspørgsmål:

– Hvad synes du er den største udfordring for dansk børneteater p.t. Set i lyset af stagnation/nedgang i økonomisk støtte, turnesalg, færre institutioner på teaterbesøg osv.?

»Altså lige p.t. er den største udfordring da, at det velmenende Seeberg-udvalg har bidt over for stor en mundfuld. Kommissoriet er alt for bredt. Og følgen er da også, at flere af forslagene savner forbindelse til den konkrete virkelighed som den udfolder sig rundt omkring på teatrene og hos publikum. Her tænker jeg især på forslaget om at flytte midlerne fra billettilskudsordningen over i en udviklingspulje, som administreres centralt i Kunststyrelsen i København. Det er ikke noget, der fremmer mangfoldigheden og den geografiske spredning af børneteater i hele Danmark. Midlerne bør følge billetkøb til børn – så skal scenekunsten nok finde hen, hvor børnene er!«

Seneste artikler

Seneste artikler

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. verdenskongres for scenekunst for børn og unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. verdenskongres for scenekunst for børn og unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere