20. september 2020

En ny kultur…

Aarhus Kommunes kunstfaglige råd – Kunstrådet, Billedkunstudvalget og Musikudvalget – har netop offentliggjort deres samlede evaluering med titlen 'En Ny Kultur'.  

Evalueringen har tidligere fokuseret på byens kulturinstitutioner, men de siddende udvalg har valgt en evalueringsform, der også omfatter byens frie kunstnere samt de kunstfaglige centre mhp. at se på byens kunstneriske miljøer som en helhed.  

Nu skal evalueringen danne en vigtig del af grundlaget for Aarhus Kommunes kommende Kulturpolitik 2021-2024.  

Evalueringen vil være interessant og relevant læsning for mange af Teateravisens læsere, da den både dækker områderne Scenekunst, Billedkunst, Musik og Litteratur, men i lige så høj grad beskæftiger sig med samspillet mellem frie kunstnere og institutioner og mellem institutioner og forvaltninger, herunder Kulturstyrelsen og Kunstfonden.   

Derudover er mange af problemstillingerne og løsningsforslagene af national karakter, selvom de tager udgangspunkt i Aarhus Kommune.   

Og så berører Evalueringen spørgsmålet om kommunernes og statens meget forskellige tilgange til kulturpolitik, hvilket er blevet både meget evident og aktuelt med Corona-krisen.  

Evalueringen er resultatet af et tæt tværfagligt samarbejde under ledelse af Kunstrådet, hvor det scenekunstneriske perspektiv er repræsenteret af Kasper Daugaard Poulsen (tidligere PUS-medlem) og Thorkild Andreasen (tidligere administrativ leder af Carte Blanche).    

Evalueringen kan downloades på Kunstrådets site, hvor alle bilag/baggrundsmateriale (bla. de tidligere evalueringer og tænketanke samt den nuværende kulturpolitik mm.) også kan findes:  

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/kultur-og-frivillighed/kunstraadet/#1

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne