Af: Carsten Jensen

22. september 2015

Horsens Teaterfestival bød på flere udendørs forestillinger, bl.a. Dansk Rakkerpak med 'Den gode, den onde og den ufatteligt grimme' (stort foto). Årets Børneteaterpris gik til Meridiano Teatret (foto th). Festivalens øverste chef, kulturdirektør Hanne Damgaard (lille foto tv) var tilfreds med festivalens afvikling. Foto: Søren K. Kløft og Hanne Nielsen

En god festival

Horsens Teaterfestival 2015 var atter et velorganiseret arrangement med gode teateroplevelser og et mylder af tilskuere. Kulturdirektør Hanne Damgaard er glad for festivalens rammer og potentiale og håber på, at den er med til at bringe endnu flere børn i kontakt med teatrets verden.

Fakta

- Horsens Teaterfestival 2015 (18.-20. september)

- Teatre/forestillinger: 32 danske forestillinger plus to internationale gæstespil fra henholdsvis Slovenien og Italien.

En forestilling blev aflyst: MishMash måtte pga. sygdom aflyse alle sine tre opførelser af 'Romeo & Juliet' .

- Billetter: Der var 7.000 gratis adgangskort - og en masse billetløse, der blev lukket ind ved de enkelte forestillinger.  

- Økonomi: Horsens Kommune har udgifter på ml. 1-1,5 mio. Staten refunderer halvdelen af udgifterne til forestillinger. Teatrene får forestilling betalt og div. service på festivalen.

- Horsens Børneteaterpris 2015: Meridiano Teatret 

- Festivalhistorie og forskræp: Læs artiklen 'Hun er hoppet ned i skabelonen'

- Festivalens hjemmeside: www.horsensteaterfestival.dk

Horsens Teaterfestival årgang 2015 er allerede fortid. Teatrene har for længst forladt byen, de mange frivillige har pillet ned og ryddet op, og festivalens organisatoriske hold tænker sikkert allerede på næste års udgave af festivalen, der så bliver nummer 31 i en lang række af velfungerende arrangementer.

For teatrene vil det vise sig, om deres deltagelse i festivalen genererer salg af forestillinger til de 2-300 tilrejsende formidlere, hvor de fleste af dem, som teateravisen.dk talte med, udtrykte stor tilfredshed med årets festival, hvor servicen var i top og også det noget ustadige septembervejr viste sig fra sin bedre side…

Blomster til festivalstifteren

Festivalen blev afviklet med vanlig logistisk overblik, hvor selve fejringen af de første 30 festivaler kun slog igennem i små glimt.

Der var dog bl.a. blomster til festivalens initiativtager, Jan Torp, under åbningsarrangementet fredag aften, og her kunne det måske have været både interessant og underholdende med en lille anekdotisk tale fra manden, der stod i spidsen for festivalen fra 1985-2000, og som siden  som mangeårig leder af Komediehuset har sørget for at børn og unge har et professionelt sted at dyrke deres helt egen teaterinteresse, samtidig med at han har kunnet se 'sin' festivals udvikling fra sidelinjen.

I stedet var det byens borgmester, Peter Sørensen, der hev superlativerne frem fra talepapiret for at beskrive festivalens rykind af dygtige teatre og spændende forestillinger m.v.

Han roste således også forlods valget af den internationale åbningsforestilling ('JOSEPH_kids' med italienske Allessandro Sciarrroni), selvom det en halv times tid senere viste sig, at publikum havde været vidne til en kreativ computerteknologisk seance stort set uden en egentlig historie. Det var da sådan set underholdende, men var det også teater…

Publikum på plads

Valget af såvel festivalens danske forestillinger som de internationale gæstespil påhviler et dramaturgiat sammen med festivalkoordinatoren, som slet ikke alle når at se alle forestillinger forlods.

Men trods et par negative overraskelser var også jubilæumsudgaven af Horsens Teaterfestival fyldt med forestillinger af høj kvalitet.

Og med mange erfarne festivaldeltagere i form af tilrejsende formidlere, teaterfolk og ikke mindst de lokale børn og deres voksne, der for længst har lært sig at navigere rundt på en festival, hvor alle forestillinger ligger i gåafstand af hinanden.

Fornøjeligt var det således at opleve de mange unge tilskueres ret engagerede teaterkiggeri, selvom langt fra alle forestillinger insisterede på den direkte publikumsinvolvering, der dominerer ungdomsteatret p.t.

Fornøjeligt er det også stadig at overvære de voksnes taknemmelige og nærmest unison klukken, når de kære unger oppe foran kommenterer eller griner under småbørnsforestillingerne. Der er intet så godt som at blive bekræftet i, at det nok er en god og vedkommende forestilling…

'Mine kolleger bygger min drøm'

Festivalen gav også plads til en spændende premiere, idet forestillingen 'Baku' – Meridiano Teatrets mosaistiske samproduktion med japanske Kio – var blevet færdigt ganske kort tid forinden.

Og minsandten om ikke samme Meridiano blev modtager af 20. udgave af Horsens Børneteaterpris for sit mangfoldige, kvalitative virke (se prisomtale).

Teatrets kunstneriske leder, Giacomo Ravicchio, kunne derfor selv gå på scenen lørdag aften og takke for hæder, skulptur og penge. Og takke sine kolleger på teatret.

»Mine kolleger bygger min drøm – jeg har fuldstændig lammet mund,« lød det ganske charmerende fra prismodtagerteatrets førstemand, der erkendte, at han efter 20  år i Danmark ikke helt mestrer det danske tungemål.

Men han var glad for, at hans kunstneriske rejse fra Italien via Frankrig var endt i Danmark, hvor der i langt højere grad blev investeret penge i børneteater…

I pristalen blev det fremhævet, at det var den første pris, som Meridiano Teatret havde modtaget i Danmark – men Giacomo Ravicchio fik dog selv i 2010 fik Nordea Fonden i Hellerups Kunstnerpris (på 50.000 kroner), ligesom han og teatret har modtaget adskillige priser i udlandet.

Kommunale festivalpenge

Ved prisfesten mødte teateravisen.dk så byens kulturdirektør, Hanne Damgaard, der aktivt deltog i festivalen ved bl.a. at se forestillinger og deltage i de officielle arrangementer.

Teateravisen.dk har benyttet lejligheden til at bede hende fortælle lidt om festivalens nutid og fremtid, set fra den kommunale synsvinkel.

Som øverste embedskvinde for kulturen i Horsens Kommune bestyrer hun et årligt budget på omkring 125 mio. kr. – og har følgelig også et kvalificeret bud på, hvad det koster Horsens at afholde den årlige festival:

»Et hurtigt bud på økonomien i forhold til Teaterfestivalen vil være, at hvis man kapitaliserer de ressourcer, som vi fra kommunal side lægger i Festivalen, så vil den kommunale udgift med direkte tilskud, lokalefaciliteter til teatre, publikummer og frivillige, kommunale medarbejdertimer ud over koordinatoren og midtbyaktiviteter m.m. beløbe sig til et sted midt i mellem 1 og 1,5 mio. kr. pr. år.,« siger Hanne Damgaard, der som privatperson og embedsmand har beskæftiget sig med festivalen i mange år – også før kommunen overtog den direkte administration af festivalen i 2001 efter Kaskadeteatrets lukning.

»Jeg har beskæftiget med Teaterfestivalen i mange år. Både i relation til mit job som chef for kulturområdet i 24 år og som ansvarlig organisator i den forbindelse. Selvfølgelig mere intensivt fra det tidspunkt kommunen overtager Festivalen, eftersom vi herefter dels har haft ansat en koordinator, dels har haft en intern organisering i relation til planlægning, gennemførelse, evaluering m.m. Ud over koordinatoren er der både ledelsestid og flere medarbejdere involveret i arbejdet i årets løb. Lige op til og under selve afviklingen af Festivalen deltager en god del af Kulturafdelingens medarbejdere, da der jo er mange forskellige opgaver i Festivalen,« fortæller kulturdirektøren.

Alle børn skal møde teaterkunsten

Hanne Damgaard har som festivaldeltager gennem årene også en positiv holdning til selve teaterkunsten:

»Jeg har set rigtig mange børne- og ungdomsteaterforestillinger – både som almindelig tilskuer og som forælder. Og jeg holder aldrig op med at forundres og overraskes af, hvor opfindsomt og professionelt dansk børne- og ungdomsteater arbejder. Det er forståeligt, at mange finder inspiration heri, og at der er efterspørgsel fra udlandet,« lyder det fra kulturdirektøren, der dog også har et skarpt øje til, hvordan man helt lokalt i Horsens Kommune kan arbejde for at opprioritere børnenes møde med scenekunsten.

»Et evigt spørgsmål for mig er naturligvis, hvordan det kan lykkes for os at få børn til at møde teater. For selvom der er mange børn, der ser teater, så er der mange flere børn, der ikke møder det,« siger Hanne Damgaard og henviser til, at man i kommunens Børnekulturpolitik fra 2006 ønsker, at:

– Børn skal have mulighed for at møde teatret – uanset baggrund og formåen

– Børn oplever det professionelle kunstneriske udtryk – bl.a. på teaterområdet

– Børn lærer af mødet med teatret gennem en faglig/pædagogisk bearbejdning

– Børn får mulighed for selv at udfolde sig på teaterområdet

God kombination

Hvad sidstnævnte punkt angår, har man med oprettelsen af Komediehuset også et aktivt redskab, som giver mulighed for, at mange børn får et indblik i teatrets verden og mulighed for at prøve sig selv af i den forbindelse.

Initiativerne med Teaterfestivalen og Komediehuset suppleres med indkøb af forestillinger til skoler og ungdomsuddannelser, som spilles på uddannelsesinstitutionerne, og hermed yderligere forstærker børn og unges mulighed for at møde teatret, siger kulturdirektøren.

»Kombinationen med Teaterfestivalen i september hvert år er for os en fantastisk mulighed for, at børnene yderligere får mulighed for også at møde mange forskellige kunstneriske udtryk i teatrets verden. Vi bestræber os på ud over at uddele teaterbilletterne til børnene også at sætte det offentlige rum op og i spil i forbindelse med festivalen og lægge forestillinger ind, som også fanger opmærksomheden hos de børn (og forældre), som måske ikke lige i første omgang er tiltrukket af teatret,« lyder det fra Hanne Damgaard

Evaluering og fremtid

Men her og nu gælder det så den nys afsluttede festival, der følges op med en evaluering, hvor man også aftaler udviklingstiltag for det kommende år.

»Det umiddelbare indtryk er bl.a. en stort set 'udsolgt' Festival, et flot kunstnerisk niveau og pæn tilfredshed hos indkøberne. Herudover er det min opfattelse, at det Faglige Forum rejste nogle centrale debatter, som vi nok vil arbejde videre med,« siger Hanne Damgaard, der også fortæller, at man har planer om og ideer til, hvordan Horsens Teaterfestival kan indgå i 2017 – der er det magiske årstal  for Aarhus (og Østjylland) som Europæisk Kulturhovedstad.

»Men vi har selvfølgelig også en ambition om løbende at udvikle vores egen Horsens Teaterfestival  både på indhold og form og det   kunne i den forbindelse også være interessant at afsøge eventuelle samarbejdsmuligheder mellem Festivalen og TIO (Teatrenes InteresseOrganisation, red.),« lyder det afslutningsvis fra Hanne Damgaard.

Det sidste er en interessant udmelding set i den historiske sammenhæng, der omkring 2006-2008 førte til et anstrengt forhold mellem TIO's forgænger, BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og festivalen, fordi kommunen ønskede at festivalen blev mindre og mere håndterlig og følgelig ikke længere ville give adgang til samtlige BTS-teatre.

Men nu er Horsens Teaterfestival altså en velfungerende kurateret festival, der efter 30 år har format til at lægge fortiden bag sig og se nærmere på fremtiden…    

***

Næste udgave af Horsens Teaterfestival finder sted 16.-18. september 2016

Fakta

- Horsens Teaterfestival 2015 (18.-20. september)

- Teatre/forestillinger: 32 danske forestillinger plus to internationale gæstespil fra henholdsvis Slovenien og Italien.

En forestilling blev aflyst: MishMash måtte pga. sygdom aflyse alle sine tre opførelser af 'Romeo & Juliet' .

- Billetter: Der var 7.000 gratis adgangskort - og en masse billetløse, der blev lukket ind ved de enkelte forestillinger.  

- Økonomi: Horsens Kommune har udgifter på ml. 1-1,5 mio. Staten refunderer halvdelen af udgifterne til forestillinger. Teatrene får forestilling betalt og div. service på festivalen.

- Horsens Børneteaterpris 2015: Meridiano Teatret 

- Festivalhistorie og forskræp: Læs artiklen 'Hun er hoppet ned i skabelonen'

- Festivalens hjemmeside: www.horsensteaterfestival.dk

Flere artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere