Af: Carsten Jensen

15. oktober 2012

Ishøj Teater (øv.tv.) er atter egnsteater fra årsskiftet, mens det i disse måneder afgøres, om kulturhuset Galaksen (ned.tv.) i Værløse skal være hjemsted for et egnsteater i Furesø Kommune og om Taastrup Teater (th.) stopper som egnsteater. Foto: Allan Grynnerup, Furesø Kommune og Taastrup Teater

Egnsteatre i op- og nedture

Ishøj Teater får sin egnsteaterstatus tilbage fra årsskiftet, mens det efter megen lokal polemik afgøres 28. november, om Furesø Kommune skal have Musikteatret Undergrunden som egnsteater. I Taastrup ser det til gengæld ud til, at et politisk flertal 23. oktober beslutter at opsige deres egnsteateraftale. Imens venter landets øvrige egnsteatre og deres værtskommuner i spænding på, hvordan næste års statslige refusionsprocent og den deraf afledte økonomi vil se ud.

Fakta

Noget om egnsteatre

- Der er p.t. 32 egnsteatre i Danmark. Et egnsteater er rent geografisk defineret ved ikke at ligge i København eller de tre landsdelsscenebyer (hvor de små statsrefusionsstøttede teatre har betegnelsen ’små storbyteatre’).

- Et egnsteater er et professionelt producerende teater med fast spillested, lokal forankring og finansiering af hjemkommunen – og staten via egnsteaterrefusionen.

-  Et egnsteater skal have minimum to årlige produktioner (for voksne, børn og unge, danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater).

- Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i  lokalmiljøet.

- Staten støtter landets egnsteatre med et finanslovsbestemt årligt rammebeløb i refusion. I 2013 er budgetbeløbet på 57,5 mio. kr. – men finansloven er p.t. ikke godkendt. Pengene gives i form af refusion af en del af det kommunale driftstilskud.

- Refusionsprocenten fastsættes hvert år på finansloven, men kan max. være 50 pct. I indeværende år (2012) er den 41 pct., mens procenten for 2013 i foråret 2012 blev meldt ud til min. 37 pct. Dette afhænger af antallet af indgåede egnsteateraftaler ved årsskiftet og af det aftalte refusionsloft på finansloven. Den endelige refusionsprocent meldes  først ud i januar 2013.

- Egnsteatrenes vilkår sikres gennem fireårige aftaler, som skal godkendes af Kulturstyrelsen (minimumsdriftsbudget, huslejeandel, ledelse m.v.)

Egnsteatre i 2012 (værts- og støttekommuner i parentes):

- BaggårdTeatret (Svendborg)

- Black Box Theatre (Holstebro)

- Bellevue Teatret (Gentofte)

- Bornholms Egnsteater (Bornholm)

- Cantabile 2 (Vordingborg)

- Carte Blanche (Viborg)

- Den Ny Opera (Esbjerg)

- Egnsteatret Masken (Guldborgsund)

- Fredericia Teater (Fredericia)

- Grønnegade Teater (Næstved)

- HamletScenen (Helsingør)

- Himmerlands Teater (Mariager Fjord)

- Holbæk Teater (Holbæk)

- Limfjordsteatret (Morsø og Skive)

- Mungo Park Allerød (Allerød)

- Mungo Park Kolding (Kolding)

- Nørregade Teatret (Lolland)

- Odin Teatret (Holstebro)

- Odsherred Teater (Odsherred)

- Opera Hedeland (Høje Taastrup, Roskilde og Greve)

- Operaen i Midten (Herning, Holstebro, Ikast- Brande og Struer)

- Randers Egnsteater (Randers)

- Team Teatret (Herning)

- Teaterkompagniet (Syddjurs)

- Teater Vestvolden (Hvidovre)

- Teatret Fair Play (Holbæk)

- Teatret Møllen (Haderslev)

- Teatret OM (Ringkøbing-Skjern)

- Thy Teater (Thisted)

- Taastrup Teater (Høje-Taastrup)

- Vendsyssel Teater (Hjørring)

- Åben Dans Productions (Roskilde)

For 2013 er der er nye egnsteatre på vej i Ishøj (vedtaget) og Furesø (afgøres 28. november), men Taastrup forventes at opsige sin egnsteateraftale (21. oktober). Den endelige liste over egnsteatre 2013 vil blive lagt på Kulturstyrelsens hjemmeside, når styrelsen har modtaget de underskrevne egnsteateraftaler.

Kilde: Kulturstyrelsen

Landets egnsteatre og deres værtskommuner venter i denne tid i spænding både på finanslovens vedtagelse og det endelige antal fungerende egnsteatre efter årsskiftet, for først når disse ting er på plads, kender man den statslige refusionsprocent for 2013 og dermed kommunernes andel af teatrenes samlede driftsbudget.

I 2012 er refusionsprocenten på 41 pct., mens udmeldingen fra Kulturstyrelsen lyder på minimum 37 pct. for næste år. Det er de nuværende aftaler, der er indgået mellem egnsteatrene og kommunerne, samt de forslag til nye aftaler, der foreligger, som procenten beregnes ud fra. Og med udsigten til en stigning i kommunernes samlede driftstilskud til deres egnsteatre på 13 pct. peger pilen lige nu på en faldende statslig refusionsprocent.

Før kulturminister Brian Mikkelsen (K) tilbage i 2007 fik held med at indføre rammestyring af statens udgifter til egnsteatre, lå refusionsprocenten fast på 50, hvilket gjorde den økonomibaserede planlægning så meget nemmere for landets egnsteatre, mens kommunerne med indgåelse af driftsaftaler med teatrene også vidste præcist, hvad de skulle bidrage med.

32 egnsteatre

Der er i Danmark p.t. 32 egnsteatre (se faktaboks), som er blandt de flittigst producerende og bedst administrerede teatre i landet til trods for en særdeles stram økonomi.  De fleste af dem producerer både børne- og voksenforestillinger, men flere er decideret karakteriseret ved deres scenekunst for børn og unge.

Til næste år vil der måske blive føjet to mere til listen – hvilket altså vil være med til at presse den statslige refusionsprocent nedad, fordi rammebeløbet ligger fast – men det kan også ende med status quo, fordi lokalpolitiske rumlerier truer med at tage livet af et af de nuværende, Taastrup Teater, og blokere for et af de nye, det i Furesø Kommune, der tager afsæt i Musikteatret Undergrunden og Kulturhuset Galaksen.

Derimod ligger det fast, at Ishøj Teater fra årsskiftet igen bliver egnsteater efter et par særdeles turbulente år, efter at egnsteaterkonsulenterne i en evalueringsrapport i januar 2011 anbefalede, at teatret pga. dets kunstneriske og organisatoriske situation burde fratages egnsteaterstatus og dermed statslig refusion (se artikel).

Anbefalingen blev ført ud i livet – via Kunstrådets accept – med effekt fra januar 2012, og således har Ishøj Teater i år hutlet sig igennem med begrænset kommunal støtte, aflyste produktioner og efterdønningerne af interne stridigheder mellem teatrets stiftere og kommunen, mens den konstituerede leder har forsøgt at efterleve de mange krav til forbedringer af teatrets kunstneriske og organisatoriske drift.

Ishøj Teater på banen igen

Det har så resulteret i, at Kulturstyrelsen nu har sagt god for en ny egnsteateraftale med Ishøj Kommune, der gælder fra 1. januar 2013.

Både lokalt, på teatret og i den nye bestyrelse har man dog været harm over forløbet og Kulturstyrelsens angivelige negligering af, at teatret rent faktisk straks forsøgte at imødekomme egnsteaterkonsulenternes krav ved bl.a. at indforskrive udefrakommende dramatikere, instruktører, scenografer m.v. – i håbet om at kunne have bevaret egnsteaterstøtten. 

Kulturstyrelsen har bl.a. i skrivelse til børneteateravisen.dk afvist, at teatret har været udsat for en urimelig sagsbehandling, men det er alligevel den lange proces, der har gjort, at skuespilleren og instruktøren – og tidligere formand for Skuespillerforbundet – Troels II Munk trådte til som bestyrelsesformand og har været med i arbejdet med at bringe teatret på fode igen og sikre en ny periode som egnsteater.

Også selvom kommunens første udkast til ny egnsteateraftale røg retur fra Kulturstyrelsen. Ifølge Troels II Munk fordi kommunen stillede alt for store krav til aktivitetsniveauet uden for teatret – dvs. ønsket om alt for intensiv dramaundervisning m.m. – samtidig med at det økonomiske fundament var for lavt.

Bestyrelsesformanden siger, at kommunen dog rettede fluks ind både på krav- og økonomisiden, så Ishøj Teater nu altså igen bliver egnsteater – om end på det lovformelige minimumsbudget. Det betyder, at Ishøj Teater får et årligt driftsbudget på ca. 2,7 mio. kr.

Eventyrtradition skal bevares

Bestyrelsen har derfor netop opslået stillingen som ny leder af Ishøj Teater – med ansøgningsfrist 24. oktober 2012 og tiltrædelse ved årsskiftet.

Den konstituerede leder, Allan Grynnerup, har dog lavet en repertoireplan for foråret 2013 med en forestilling (’Mille og magiske morfar’) og et gæstespil – ligesom sidste års succesrige juleforestilling (’Julen der blev væk’) spiller 8. november – 21. december som indeværende sæsons første egenproducerede forestilling.

Ishøj Teater har pga. den økonomiske smalhals ikke selv spillet forestillinger i dette efterår, men har dog haft et gæstespil (Tante Alfred med ’Snehvide og de syv små dværge’) til at fylde kunst i det 47 år gamle teater, mens Grynnerup har koncentreret sig om at lave aktivitetsplaner for det genfødte egnsteater.

Samtlige fastansatte medarbejdere – fem personer, der alle havde mindst 12 års anciennitet – blev opsagt allerede i foråret, men har arbejdet videre i opsigelsesperioden.

Troels II Munk lægger ikke skjul på, at det har været en hård tid for dem og for Allan Grynnerup, der ellers har gjort det godt som konstitueret leder. Og han er da også blevet opfordret til at søge lederstillingen. Med den klare melding fra bestyrelsesformanden om, at hvis der kommer endnu bedre kandidater, så går jobbet altså til en af dem.

Bestyrelsen lægger i sit jobopslag ikke skjul på, at selvom teatrets igangværende udviklingsproces skal fastholdes, satser man på at bevare og udvikle teatrets særkende – eventyrtraditionen – ligesom det ligger i de økonomiske kort, at den omfattende busning af små tilskuere i titusindtal (sæsontallet har ligget ml. 40.-50.000 ) fra hele Sjælland til Ishøj Teater nok skal fortsætte.

Mudrede vande i Furesø

Mens egnsteaterproblematikken altså er afklaret i Ishøj Kommune, er det stadig usikkert, om Furesø Kommune også får et egnsteater fra årsskiftet. Godt nok har Kulturstyrelsen godkendt kommunens forslag til egnsteateraftale, men den politiske beslutning er endnu ikke truffet.

Aftalen lægger op til, at der skal etableres et egnsteater med afsæt i Kulturhuset Galaksen og Musikteatret Undergrunden. Det turnerende teater, der er kendt for sine kammeroperaer for små og store, har siden 1995 haft base i kommunen, hvor man også har deltaget så aktivt i det lokale kulturliv, at teatret i efteråret 2010 modtog Furesø Kommunes Kulturpris for sin indsats.

Alligevel er flere lokalpolitikere imod projekt egnsteater.

’Det er ren casinoøkonomi. I sidste ende vinder en lokal kulturelite, mens Furesøs styrke – det frivillige og den brede kultur – betaler prisen’, siger Venstre-politikeren Nick Allentoft, der sidder i kommunens kultur-, fritids- og idrætsudvalg, således til Frederiksborg Amts Avis med henvisning til, at projektet markedsføres som om det er en gratis omgang for kommunen at etablere egnsteatret, fordi staten refunderer op mod halvdelen af driftsbudgettet, mens kommunens andel tages fra Kulturhuset Galaksens nuværende budget.

Formanden for udvalget, den radikale Helle Katrine Møller, mener, at kulturhuset tjener pengene ind igen ved husleje fra Musikteatret Undergrunden og ved samarbejde med egnsteatret omkring salg af forestillinger m.v.

Diskussionerne om et egnsteater i Furesø Kommune fortsætter givet lokalt og i medierne til, at den endelige beslutning om at give Musikteatret Undergrunden status som egnsteater  eller ej bliver taget ved et byrådsmøde 28. november 2012.

Exit i Taastrup?

I Taastrup ser tingene noget mørkere ud, idet et borgerligt flertal i Høje Taastrup Kommunes byråd formentlig allerede 23. oktober 2012 beslutter at opsige egnsteateraftalen for Taastrup Teater

Forud er gået et kulturpolitisk og økonomisk slagsmål omkring teatrets virke og profil. Taastrup Teater er landets eneste kommunalt-ejede egnsteater, og udsigten til en mindre statsrefusion og dermed øget tilskudsbehov fra kommunen, kombineret med at revisionen ikke har villet godkende teatrets årsregnskab for 2011, den hidtidige teaterleders afgang til andet job m.v. har åbenbart sat nye tanker i gang i Fritids- og Kulturudvalget (se bl.a. Niels Grønnes kommentarer ’Bevar Taastrup Teater’ og ’Det ligner stadig en lukning’ på portalens debatafsnit).

På et ekstraordinært møde 9. oktober 2012 var teatrets fremtid eneste programpunkt, og her indstiller Venstre og Konservative, at man opsiger egnsteateraftalen, mens SF og S vil bevare den. Da V og K har flertal i byrådet, må det forventes, at deres indstilling stemmes igennem på byrådsmødet 23. oktober.

Det politiske flertal ønsker i stedet, at ’teatrets nuværende profil ændres med henblik på, at der skabes en mere folkelig profil med flere forestillinger og mere børnekultur af højere kunstnerisk kvalitet’.

Ideen er at teatret stopper med professionelle produktioner og i stedet udvikler et repertoire i samarbejde med dramaskolen, musikskolen og billedskolen samt kommunens øvrige kulturaktører i form af biblioteker, foreninger, museum m.v.

Fyringer forude

Taastrup Teater, der for et par år siden gennemgik en større ombygning og bl.a. fik en fin ny prisme-foyer – delvist finansieret af Realdania – og i øvrigt har høstet stor anerkendelse for sit kulturelle integrationsarbejde i kommunen, har hidtil haft et af landets store egnsteater-budgetter på omkring 7,7 mio. kr., men opsiges egnsteateraftalen, bortfalder den statslige refusion og så vil kommunen stå for hele driftudgiften. Og efter planerne på et væsentligt lavere niveau.

Der er angiveligt allerede varslet fyringer på teatret, der if. referatet fra mødet i Fritids- og Kulturudvalget 9. oktober fremover højst/måske vil have en professionel tekniker tilknyttet, men altså i øvrigt intet fast kunstnerisk personale, endsige en professionel teaterleder.

Samtidig er kommunen allerede gang i møder med nogle af de eksterne kræfter, der har kontrakt på forestillinger efter nytår og forventer kompensation ved en eventuel lukning af teatret som professionelt egnsteater og kulturbærer i kommunen.

Men det bliver altså først omkring årsskiftet, at der bliver styr på antallet af landets egnsteatre i 2013.

Fakta

Noget om egnsteatre

- Der er p.t. 32 egnsteatre i Danmark. Et egnsteater er rent geografisk defineret ved ikke at ligge i København eller de tre landsdelsscenebyer (hvor de små statsrefusionsstøttede teatre har betegnelsen ’små storbyteatre’).

- Et egnsteater er et professionelt producerende teater med fast spillested, lokal forankring og finansiering af hjemkommunen – og staten via egnsteaterrefusionen.

-  Et egnsteater skal have minimum to årlige produktioner (for voksne, børn og unge, danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater).

- Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i  lokalmiljøet.

- Staten støtter landets egnsteatre med et finanslovsbestemt årligt rammebeløb i refusion. I 2013 er budgetbeløbet på 57,5 mio. kr. – men finansloven er p.t. ikke godkendt. Pengene gives i form af refusion af en del af det kommunale driftstilskud.

- Refusionsprocenten fastsættes hvert år på finansloven, men kan max. være 50 pct. I indeværende år (2012) er den 41 pct., mens procenten for 2013 i foråret 2012 blev meldt ud til min. 37 pct. Dette afhænger af antallet af indgåede egnsteateraftaler ved årsskiftet og af det aftalte refusionsloft på finansloven. Den endelige refusionsprocent meldes  først ud i januar 2013.

- Egnsteatrenes vilkår sikres gennem fireårige aftaler, som skal godkendes af Kulturstyrelsen (minimumsdriftsbudget, huslejeandel, ledelse m.v.)

Egnsteatre i 2012 (værts- og støttekommuner i parentes):

- BaggårdTeatret (Svendborg)

- Black Box Theatre (Holstebro)

- Bellevue Teatret (Gentofte)

- Bornholms Egnsteater (Bornholm)

- Cantabile 2 (Vordingborg)

- Carte Blanche (Viborg)

- Den Ny Opera (Esbjerg)

- Egnsteatret Masken (Guldborgsund)

- Fredericia Teater (Fredericia)

- Grønnegade Teater (Næstved)

- HamletScenen (Helsingør)

- Himmerlands Teater (Mariager Fjord)

- Holbæk Teater (Holbæk)

- Limfjordsteatret (Morsø og Skive)

- Mungo Park Allerød (Allerød)

- Mungo Park Kolding (Kolding)

- Nørregade Teatret (Lolland)

- Odin Teatret (Holstebro)

- Odsherred Teater (Odsherred)

- Opera Hedeland (Høje Taastrup, Roskilde og Greve)

- Operaen i Midten (Herning, Holstebro, Ikast- Brande og Struer)

- Randers Egnsteater (Randers)

- Team Teatret (Herning)

- Teaterkompagniet (Syddjurs)

- Teater Vestvolden (Hvidovre)

- Teatret Fair Play (Holbæk)

- Teatret Møllen (Haderslev)

- Teatret OM (Ringkøbing-Skjern)

- Thy Teater (Thisted)

- Taastrup Teater (Høje-Taastrup)

- Vendsyssel Teater (Hjørring)

- Åben Dans Productions (Roskilde)

For 2013 er der er nye egnsteatre på vej i Ishøj (vedtaget) og Furesø (afgøres 28. november), men Taastrup forventes at opsige sin egnsteateraftale (21. oktober). Den endelige liste over egnsteatre 2013 vil blive lagt på Kulturstyrelsens hjemmeside, når styrelsen har modtaget de underskrevne egnsteateraftaler.

Kilde: Kulturstyrelsen

Flere artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere